> Főoldal | Befektetőknek

Közlemények 2010

2010. december 31.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének bennfentes ügyleteiről

Horváth Béla, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatóságának elnöke 2010. december 31-én 13,000 db (azaz tizenháromezer darab) CIGPANNONIA részvényt vásárolt 720,- Ft/db (azaz hétszázhúsz forint/darab) átlag árfolyamon, az Equilor Befektetési Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével a Budapesti Értéktőzsdén.

2010. december 14.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alaptőkéjének dolgozói részvények kibocsátása útján történő felemeléséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy - a Közgyűlés 4/2010. (VIII.17.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás alapján - az Igazgatóság a mai ülésén elhatározta a Társaság alaptőkéjének 45.200.000,- Ft. (azaz negyvenötmillió- kettőszázezer forint) összegű, a Társaság teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak részvételével, új dolgozói részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, teljes mértékben az alaptőkén felüli vagyon terhére – azaz a munkavállalók részére történő ingyenes – felemelését.

2010. december 14.

Rendkívüli közzététel: A 2011. évben a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatán keresztül megkezdi aktív nem-életbiztosítási tevékenységét

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy az Igazgatóság mai, 2010. december 14-ei döntése alapján a nem-életbiztosítási tevékenységet végző leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (CIG Pannónia EMABIT) a megfelelő felügyeleti engedélyek birtokában a jövő év folyamán megkezdi aktív üzleti tevékenységét.

2010. december 7.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. felügyelőbizottsági tagjának bejegyzéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a 01-10-045875/107 sz. határozatával Charles J.L.T. Kovács urat bejegyezte a Társaság felügyelőbizottsági tagjának. Megbízatása 2015.11.22-ig tart.

2010. december 6.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének bennfentes vásárlásáról

Horváth Béla, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatóságának elnöke 2010. december 3-án 700 db (azaz hétszáz darab) CIGPANNONIA részvényt vásárolt 700,- Ft/db (azaz hétszáz forint/darab) árfolyamon, az OTP Bank Nyrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével a Budapesti Értéktőzsdén.

2010. december 2.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részesedés vásárlásáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy 2010. december 1-én 60 százalékos tulajdoni hányadot megtestesítő, összesen 300 ezer forint névértékű üzletrészre vonatkozó átruházási szerződést kötött a Pannónia PI-ETA Kft.-vel. A 2008 áprilisában alapított PI-ETA tevékenysége a CIG Pannónia Életbiztosító kegyeleti célú biztosításához, az Alkony nevet viselő termékhez kötődött – a tranzakciót követően a cég profilja változatlanul a temetkezési szolgáltatókkal való kapcsolattartás, valamint az Alkony ügyfélállomány kezelése köré szerveződik.

2010. december 1.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, tájékoztatja a tőkepiac szereplőit a Társaság november havi szavazati jogainak számáról illetve az alaptőkéjének nagyságáról.

2010. november 25.

Negyedéves jelentés - 2010. III. negyedév

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. nyilvánosságra hozza a 2010. év harmadik negyedévének negyedéves jelentését.

2010. november 18.

Az Országgyűlés Járai Zsigmondot megválasztotta a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága elnökének

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Magyar Országgyűlés 2010. november 16-án Járai Zsigmondot megválasztotta a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága elnökének.

2010. november 17.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. nagy értékű kölcsönszerződésének visszafizetéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság és az SBI European Fund ("ELAN") között 2010. május 6-án létrejött szerződésben foglalt lehetőségnek megfelelően mai nappal előtörlesztés formájában visszafizette a befektető által alárendelt kölcsöntőke formájában rendelkezésre bocsátott 5.600.000,- (ötmillió hatszázezer) euró összeget és annak 579.445,- (ötszázhetvenkilencezer-négyszáznegyvenöt) euró összegű kamatát.