> Főoldal | Befektetőknek

Közlemények 2014

2014. december 29.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatának vezető állású személye közeli hozzátartozójának CIGPANNONIA részvényügyletéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Busa Zoltán, a Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. vezérigazgatójának közeli hozzátartozója a mai napon tőzsdei kereskedésben 100,- db (azaz egyszáz darab) CIGPANNONIA törzsrészvényt adott el 186,04 - Ft/db átlagáron az ERSTE Befektetési Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével.

2014. december 23.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. közzéteszi a 2015. üzleti évre vonatkozó társasági eseménynaptárát

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”), figyelemmel a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen működő Részvénytársaság Bevezetési és Forgalombantartási Szabályairól szóló Szabályzat 18.3 pontjában foglaltakra, az alábbiak szerint teszi közzé a 2015. üzleti évre vonatkozó társasági eseménynaptárát.

2014. december 9.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel való ügyletéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Dr. Mikó Gyula, a Társaság igazgatóságának tagja a mai napon tőzsdei kereskedésben vásárolt 40.955,- db (azaz negyvenezer- kilencszázötvenöt darab) CIGPANNONIA részvényt 180 Ft/db átlagáron az Equilor Befektetési Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével.

2014. december 8.

Rendkívüli közlemény a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatának Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.-vel szemben fennálló követeléséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 100%-os leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-nek (továbbiakban: „EMABIT”) 170 millió forintos követelése áll fenn a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.-vel szemben.

2014. december 8.

Rendkívüli közlemény a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Quantis Consulting Zrt.-vel és Quantis Holding Zrt-vel fennálló szerződéseinek felmondásáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság a Quantis Consulting Zrt. –vel (korábban: BROKERNET Zrt.) fennálló biztosításközvetítésre irányuló megbízási szerződést, továbbá a Quantis Holding Zrt.-vel (korábban: Brokernet Investment Holding Zrt.) kötött együttműködési megállapodást a mai napon azonnali hatállyal felmondta.

2014. december 3.

Rendkívüli közlemény a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Quantis Consulting Zrt. között létrejött stratégiai megállapodás megszüntetéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság és a Quantis Consulting Zrt. (korábban: BROKERNET Zrt.) között létrejött stratégiai megállapodásban foglalt öt éves időtartam lejárt, azt a Társaság jelenleg nem hosszabbítja meg.

2014. december 2.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel való ügyletéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Dr. Mikó Gyula, a Társaság igazgatóságának tagja a mai napon tőzsdei kereskedésben vásárolt 4.544,- db (azaz négyezer-ötszáznegyvennégy darab) CIGPANNONIA részvényt 195 Ft/db átlagáron az Equilor Befektetési Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével.

2014. december 1.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel való ügyletéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Dr. Mikó Gyula, a Társaság igazgatóságának tagja a mai napon tőzsdei kereskedésben vásárolt 20.000,- db (azaz húszezer darab) CIGPANNONIA részvényt 195 Ft/db átlagáron az Equilor Befektetési Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével.

2014. december 1.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2014. november 28.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel való ügyletéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Dr. Mikó Gyula, a Társaság igazgatóságának tagja a mai napon tőzsdei kereskedésben vásárolt 456,- db (azaz négyszázötvenhat darab) CIGPANNONIA részvényt 195 Ft/db átlagáron az Equilor Befektetési Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével.