> Főoldal | Befektetőknek

Közlemények 2015

2015. december 22.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. közzéteszi a 2016. üzleti évre vonatkozó társasági eseménynaptárát

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”), figyelemmel a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési és Forgalombantartási Szabályairól szóló Szabályzat 18.3 pontjában foglaltakra, az alábbiak szerint teszi közzé a 2016. üzleti évre vonatkozó társasági eseménynaptárát.

2015. december 1.

Új vezető aktuárius a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a vezető aktuáriusi tisztséget Németh Norbert helyett a jövőben – a Felügyelet engedélyének függvényében és hatályával – Hámori Balázs tölti be. A Társaság leányvállalatánál, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-nél pedig a tisztséget – a Felügyelet engedélyének függvényében és hatályával – Kelemen Erika látja el.

2015. november 30.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2015. november 26.

Rendkívüli tájékoztatás 15%-os szavazati küszöbérték átlépéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság részvényese, a VINTON Vagyonkezelő Kft. és az abban tulajdonos Dr. Bayer József, Bayer Iván és Bayer Zsuzsanna Csilla a Társasághoz eljuttatott nyilatkozatuk alapján a Tpt. 5. § (1) bekezdése 100. pontjára tekintettel összehangoltan eljáró személynek minősülnek, így a Társaság által kibocsátott részvények vásárlását követően szavazati joguk mértéke a 15%-os küszöbértéket meghaladja.

2015. november 25.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének érdekeltségébe tartozó társaság részvényügyletéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Dr. Bayer József úr – a Társaság Felügyelőbizottságának elnöke - érdekeltségébe tartozó, VINTON Vagyonkezelő Kft. a mai napon 135.000 db (azaz százharmincötezer darab) „B” sorozatú kamatozó részvényt vásárolt 830 Ft/db áron adásvételi szerződés keretében.

2015. november 19.

Rendkívüli tájékoztatás 5%-os szavazati küszöbérték átlépéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság részvényese, Dr. Móricz Gábor szavazati joga - részvényvásárlás következtében - az 5%-os küszöbérték felé lépett.

2015. november 18.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének érdekeltségébe tartozó társaság CIGPANNONIA részvényügyletéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Dr. Bayer József úr – a Társaság Felügyelőbizottságának elnöke - érdekeltségébe tartozó, VINTON Vagyonkezelő Kft. a mai napon tőzsdei kereskedésben 16.500 db (azaz tizenhatezer-ötszáz darab) CIGPANNONIA törzsrészvényt vásárolt 159 Ft/db áron, továbbá 783.500 db (azaz hétszáznyolcvanháromezer-ötszáz darab) CIGPANNONIA törzsrészvényt vásárolt 160 Ft/db áron az Equilor Befektetési Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével.

2015. november 17.

2015. évi harmadik negyedéves jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2015. évi harmadik negyedéves jelentését.

2015. november 2.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2015. szeptember 30.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.