> Főoldal | Befektetőknek

Közlemények 2016

Összefoglaló jelentés
vissza

2016. május 6.

Összefoglaló jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857; továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek eleget téve az alábbiakban foglalja össze a jelen jelentés közzétételét megelőző 12 teljes naptári hónapban – azaz 2015. május 1. napjától – közzétett információkat.

A jelentés teljes terjedelmében innen tölthető le.
 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.