> Főoldal | Befektetőknek

Közlemények 2016

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2016. április 18. napján 10.00 órára összehívott éves rendes közgyűléséről
vissza

2016. április 18.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2016. április 18. napján 10.00 órára összehívott éves rendes közgyűléséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai nap 10.00 órára összehívott éves rendes közgyűlésen a szavazásra jogosító részvényesek által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes nem jelent meg, így a közgyűlés határozatképtelen volt.

A megismételt közgyűlés – a 2016. március 18. napján közzé tett hirdetményben foglaltaknak megfelelően – 2016. április 29. napján 10:00 órai kezdettel változatlan helyszínen és napirendi pontokkal, azonos regisztrálási feltételek mellett kerül megtartásra. A határozatképtelenség miatt összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételeivel.


CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.