> Főoldal | Befektetőknek

Közlemények 2016

2016. augusztus 31.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2016. augusztus 23.

2016. évi második negyedéves jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2016. évi második negyedéves jelentését.

2016. augusztus 1.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2016. augusztus 1.

A Társaság Igazgatósága az Alapszabály módosításáról döntött

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága döntött arról, hogy a Társaság tevékenységi körét új tevékenységi körrel - számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységgel - bővíti.

2016. július 6.

Új vezető aktuárius a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság vezető aktuáriusi tisztségét a jövőben Hámori Balázs helyett Edvi Tibor tölti be.

2016. június 30.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2016. május 31.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2016. május 24.

2016. évi első negyedéves jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2016. évi első negyedéves jelentését.

2016. május 23.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alapszabályának módosítását a cégbíróság bejegyezte

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-045857/272. számú végzésével a létesítő okirat változását bejegyezte.

2016. május 6.

Összefoglaló jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857; továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek eleget téve az alábbiakban foglalja össze a jelen jelentés közzétételét megelőző 12 teljes naptári hónapban – azaz 2015. május 1. napjától – közzétett információkat.