> Főoldal | Befektetőknek

Közlemények 2017

2017. december 22.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2018. üzleti évre vonatkozó társasági eseménynaptára

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”), figyelemmel a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési és Forgalombantartási Szabályairól szóló Szabályzat 18.3 pontjában foglaltakra, az alábbiak szerint teszi közzé a 2018. üzleti évre vonatkozó társasági eseménynaptárát.

2017. december 21.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél a rendkívüli közgyűlés összehívásának napján

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségének, az az alábbiakban közzéteszi a közgyűlés összehívásának napján, azaz 2017. deecember 12. napján meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést.

2017. december 21.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatok

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága 2018. január 19. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye 2017. december 12. napján jelent meg a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

2017. december 12.

Közgyűlési meghívó hirdetménye

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2018. január 19. napján (pénteken) 10:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart a Társaság székhelyén (címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

2017. december 12.

BÉT határozat - Kereskedés felfüggesztése

A Tőzsde vezérigazgatójának 449/2017. számú határozata a CIG Pannónia törzsrészvények tőzsdei kereskedésének a 2017. december 12-i Tőzsdenapon a kereskedés kezdetétől a Tőzsdenap hátralevő részére történő felfüggesztéséről.

2017. november 30.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2017. november 28.

Együttműködési megállapodást kötött a China Re és a CIG Pannónia leányvállalata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság nem-életbiztosítási tevékenységgel foglalkozó 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.(továbbiakban: EMABIT) és a China Reinsurance (Group) Corporation (továbbiakban: China Re) a mai napon együttműködési keret-megállapodást írt alá.

2017. november 21.

2017. évi harmadik negyedéves jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2017. évi harmadik negyedéves jelentését.

2017. október 31.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2017. október 26.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyeinek és a velük szoros kapcsolatban álló személyek CIGPANNONIA törzsrészvényeinek változásáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a vezető állású személyek és a velük szoros kapcsolatban álló személyek által birtokolt CIGPANNONIA „A” sorozatú törzsrészvények száma a „B” és „C” sorozatú kamatozó részvények átalakítását és a zártkörű alaptőke emelést követően az alábbiak szerint változott: