> Főoldal | Befektetőknek

Közlemények 2018

2018. december 14.

Rendkívüli tájékoztatás leányvállalati tőkeemelés cégbírósági bejegyzéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046150/167. számú végzésével 2018. december 13. napi hatállyal bejegyezte a Társaság 100%os tulajdonában lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) jegyzett tőkéjének felemelését.

2018. december 3.

Rendkívüli tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy részvénytranzakciójáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Boros István, a Társaság Felügyelőbizottságának tagja 2018. november 30. napján tőzsdei forgalomban mindösszesen 1.886 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 430 Ft/db áron, továbbá 2018. december 03. napján 1.714 darabot 436 Ft/db áron. A tranzakciók következtében Boros István tulajdonában lévő részvények száma 69.600 darabra emelkedett.

2018. november 30.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2018. november 29.

Leányvállalati alaptőke-emelés és az osztalékpolitika módosítása

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) alaptőkéjének 1,5 milliárd forinttal történő felemeléséről, valamint az osztalékpolitikájának módosításáról határozott.

2018. november 29.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. osztalékpolitikájának módosítása

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon akként határozott, hogy amennyiben a Társaság szavatolótőke és likviditási helyzete arra lehetőséget teremt, úgy a Közgyűlés számára javasolja, hogy az osztalékfizetésre rendelkezésre álló adózott eredmény 100%-a kerüljön osztalékként kifizetésre a Társaság részvényesei részére.

2018. november 29.

Rendkívüli tájékoztatás az MRP megalapításáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság") ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: „MRP”) megalapításáról határozott. Az MRP megalapítására a Társaság közgyűlése által elfogadott javadalmazási irányelvek végrehajtása érdekében került sor. Az MRP kiterjed a Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. munkavállalóira is.

2018. november 29.

Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. megalapításáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság") ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. megalapításáról határozott. A CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. függő ügynökként kezdi meg a biztosítási- és pénzügyi közvetítési tevékenységét. Az alapítás célja a Társaság disztribúciós csatornáinak bővítése, ezáltal az új szerzés volumenének növelése.

2018. november 28.

Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. között létrejött szerződésről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság") ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság a mai napon csoportos élet - és balesetbiztosítási szerződést kötött a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 2019. január 1. napi kockázatviselési kezdettel.

2018. november 20.

2018. évi harmadik negyedéves jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2018. évi harmadik negyedéves jelentését.

2018. november 7.

Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. saját tulajdonában lévő részvények számának csökkenéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai napon a Társaságnál bennfentes személynek, illetve vezetői feladatokat ellátó személynek nem minősülő személy tőzsdei kereskedésen kívül mindösszesen 80.000 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-től 210 Ft/db áron.