Befektetői közlemények
Tőkecsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatás a szerzési érték igazolás minimális tartalmáról
2019. 07. 10.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton hívja fel tisztelt részvényesei figyelmét a Társaság 2019. évi éves közgyűlése által elhatározott tőkejuttatás kifizetését terhelő adófizetési kötelezettség megállapításának körülményeire.

Társaságunk 2019. június 11. napján közzétett részletes adózási tájékoztató útján tájékoztatta részvényeseit a kifizetéshez kapcsolódó adójogi vonatkozású kérdésekről. A tájékoztatóban felhívtuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a személyi jövedelemadófizetési kötelezettség megállapításához a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában, 2019. április 10. napján a részvényes tulajdonában lévő CIGPANNONIA részvények megszerzésére fordított szerzési érték igazolására van szükség. A részvények tőzsdei forgalomban történő vásárlása esetén a szerzési érték az értékpapírszámlavezető által kiállított igazolás alapján, a vételi ügylet visszaigazolását megerősítő dokumentum, teljesítési igazolás illetve más, a részvényvásárláshoz kapcsolódó, a szerzés értékét, darabszámát, lehetőség szerint dátumát is tartalmazó számlatörténeti igazolás útján lehetséges.

A szerzési értéket igazoló dokumentumot az alábbi tartalommal szükséges Társaságunk rendelkezésére bocsátani:

- a tulajdonos azonosítására alkalmas adatok (legalább név, valamint lehetőség szerint cím vagy adóazonosító jel)

- részvények darabszáma

- részvények szerzési értéke (HUF) vagy szerzési érték a névérték százalékában

- lehetőség szerint a szerzés dátuma

- számlavezető megnevezése, akitől az igazolás származik

 

 Az alábbi általános hibákat tartalmazó iratok NEM elfogadhatók, mint szerzési érték igazolás:

  • számlakivonat, mely nem tartalmazza a számla tulajdonosának nevét (kézzel történő aláírás nem elégséges);
  • számlakivonat, mely a részvények aktuális piaci értékét, árfolyamát tartalmazzák és nem a szerzési értéket;
  • online rendszerekből lehívott, nem elégséges adattartalmú nyomtatások
  • a részvénytulajdonos saját maga által írt dokumentum;
  • limitáras bizományosi szerződés, amely nem tartalmazza a teljesült megbízás részleteit.

Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy amennyiben a szerzési értéket igazoló dokumentummal a részvényes nem rendelkezik, illetőleg azt nem bocsátja Társaságunk rendelkezésére, úgy a tőkejuttatás személyi jövedelemadóval csökkentett összege kerül kifizetésre. Tartós befektetési számlán lévő CIGPANNONIA részvények tulajdonosaitól, valamint nem természetes személy részvényesektől a szerzési értéket alátámasztó igazolásra nincs szükség.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt részvényeseinket, hogy azon részvényesek esetében, akik nem nyilatkoznak a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség felső határának eléréséről, (tehát arról, hogy a tárgyévben szerzett szociális hozzájárulási adókötelezettség alá eső jövedelem eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét, azaz, 2019-ben 24x149.000=3.576.000 Ft-ot) úgy az általános szabályok szerinti 17,5 % mértékű szociális hozzájárulási adó kerül levonásra a tőkejuttatás összegéből.

 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Weboldalunkon sütiket használunk látogatónk minél magasabb színvonalú kiszolgálása és az oldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A sütikről további információkat itt talál: Cookie szabályzat