Befektetői közlemények
Tájékoztatás részvénycsere lebonyolításáról
2019. 09. 16.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-045857; „Társaság”) 2019. április 17. napján megtartott közgyűlése – ahogy arról a Tisztelt Befektetőket már értesítettük – a 8/2019. (04.17.) számú közgyűlési határozatával döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, amelynek eredményeképpen a Társaság alaptőkéje 3.777.130.400,- Ft (azaz hárommilliárd-hétszázhetvenhétmillió-százharmincezer-négyszáz magyar forint) összegről 3.116.132.580,- Ft (azaz hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezerötszáznyolcvan magyar forint) összegre csökkent.

Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon hajtotta végre, hogy a Társaság által kibocsátott, 94.428.260 db (azaz kilencvennégymillió-négyszázhuszonnyolcezer-kétszázhatvan darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvény névértékét részvényenként 33,- Ft (azaz harminchárom magyar forint) összegre csökkentette (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése volt). Ezen változást a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-045857/395. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte, így a Társaság alaptőkéje jelenleg 94.428.260 db (azaz kilencvennégymillió-négyszázhuszonnyolcezer-kétszázhatvan darab), egyenként 33,- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) törzsrészvényből áll.

Az alaptőke leszállítására és a névértékváltozásra tekintettel egy darab 40,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény helyébe egy darab 33,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény lép, amellyel összefüggésben minden, egy darab 40,- Ft névértékű törzsrészvény tulajdonosa egy darab 33,- Ft névértékű törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult. Az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű jogosultság és kötelezettség a Társaság hatályos alapszabályában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a korábbi részvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik.

A részvénycsere időpontja: 2019. szeptember 26. napja. E napon kerül sor az új, 33,- Ft névértékű részvények keletkeztetésére, és ezzel egyidejűleg a korábbi, 40,- Ft névértékű részvények törlésére. A részvénycserében a 40,- Ft-os névértékű részvények törlésének pillanatában fennálló záró számlaállapot szerinti részvénytulajdonosok vesznek részt. A 40,- Ft névértékű törzsrészvények utolsó kereskedési napja a Budapesti Értéktőzsdén (D-3 nap): 2019. szeptember 23. A 33,- Ft névértékű törzsrészvények első kereskedési napja a Budapesti Értéktőzsdén (D-2 nap): 2019. szeptember 24.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Weboldalunkon sütiket használunk látogatónk minél magasabb színvonalú kiszolgálása és az oldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A sütikről további információkat itt talál: Cookie szabályzat