> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. hirdetménye a 2019. évi éves közgyűlése által elhatározott tőkejuttatás kifizetésének rendjéről
vissza

2019. június 11.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. hirdetménye a 2019. évi éves közgyűlése által elhatározott tőkejuttatás kifizetésének rendjéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján tartott éves közgyűlése az Társaság alaptőkéjének a részvények névértékének csökkentése útján megvalósuló leszállításával egyidejűleg tőkejuttatás kifizetéséréről határozott. Az egy részvényre eső tőkejuttatás összege 31,96 Ft.

A közgyűlés által elhatározott tőkejuttatásra azok a részvényesek jogosultak, akik a közgyűléshez rendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2019. április 10.-én CIGPANNONIA részvénnyel rendelkeztek és ennek tényét legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A tulajdonosi megfeleltetést követően történt részvényeladás a tőkejuttatásra való jogosultságot nem érinti. 

A tőkejuttatás összege csak azt követően fizethető ki az arra jogosult részvényesek számára, hogy a cégbíróság az alaptőke leszállítását jogerősen bejegyezte. A kifizetés teljesítésének időpontja tehát a cégbírósági eljárás függvénye, amely előreláthatólag augusztusra várható. 

A tőkejuttatás kifizetésével kapcsolatban felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét az alábbiakra.

A vonatkozó adójogi jogszabályoknak megfelelően a kifizetéshez kapcsolódó adókötelezettségek teljesítéséhez a természetes személy részvényesek közreműködésére van szükség. Társaságunk postai úton részletes tájékoztatót küld a természetes személy részvényesek értékpapírszámlavezetőnél nyilvántartott levelezési címére, amely az adózáshoz kapcsolódó részvényesi kötelezettségeket tartalmazza. Kérjük, hogy a tájékoztatóban foglaltakra fokozott figyelmet fordítani, és a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat rendelkezésre bocsátani szíveskedjenek. A postai úton elküldött tájékoztató teljes szövege elérhető a Társaság holnapján, az alábbi linken:

 

https://www.cigpannonia.hu/befektetok

 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.