> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőkecsökkentésének cégbírósági bejegyzéséről
vissza

2019. augusztus 26.

Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőkecsökkentésének cégbírósági bejegyzéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. augusztus 2. napján meghozott Cg.01-10-045857/395. számú végzésével  a Társaság Közgyűlése által elhatározott tőkecsökkentést a cégjegyzékbe bejegyezte.

Erre tekintettel a Társaság jegyzett tőkéje 3.777.130.400 forintról 3.116.132.580 forintra csökkent, amelyet 94.428.260 darab, egyenként 33 forint névértékű törzsrészvény testesít meg.

A cégbíróság bejegyzését követően lehetővé vált a Társaság 9/2019. (IV.17.) számú közgyűlési határozata alapján tőkejuttatás kifizetése. Az egy részvényre eső tőkejuttatás összege 31,96 Ft. A kifizetés időpontja 2019. szeptember első hete.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.