Befektetői közlemények
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaságban 24,85 százalékos tulajdonnal rendelkező KONZUM Nyrt.-nek az OPUS Global Nyrt.-be történő beolvadásának bejegyzését a mai napon jogerős végzésével a Cégbíróság 2019. június 30. napi hatállyal elrendelte.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a mai napon a Társaság 100%-os tulajdonában lévo leányvállalata, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatósága az olasz határon átnyúló gaming kezesi biztosítási tevékenység felfüggesztésérol határozott.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján tartott éves közgyulése az Társaság alaptokéjének a részvények névértékének csökkentése útján megvalósuló leszállításával egyidejuleg tokejuttatás kifizetésérérol határozott. Az egy részvényre eso tokejuttatás összege 31,96 Ft.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tokepiac szereploit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy Dr. Móricz Gábor - a Társaság 100%-os leányvállalatának, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. Felügyelobizottságának elnöke - vezeto állású személlyel szoros kapcsolatban álló Kaptár Zrt. többségi tulajdonában lévo GridLogic Informatikai Kft. 2019. május 29. napján tozsdei forgalomban mindösszesen 40.664 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 401 Ft/db áron, melynek következtében a tulajdonában lévo részvények száma 1.300.000 darabra emelkedett.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2019. május 23. napján kelt H-EN-I-319/2019. számú határozatával engedélyezte a Társaság leányvállalata, a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetíto Zrt. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; Cg.01-10-140117) számára pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenység pénzpiaci többes ügynökként történo végzését. Az engedély hatálya kiterjed továbbá jelzáloghitel-közvetítoi tevékenység végzésére is.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2019. évi elso negyedéves jelentését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján tartott közgyulésén megválasztott igazgatósági tagja, dr. Bogdánffy Péter igazgatósági tisztségének betöltését a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-66/2019. számú határozatával, valamint Tima János felügyelobizottsági tagságának betöltését H-EN-II-54/2019. számú határozatával engedélyezte.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tokepiac szereploit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”, illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság Igazgatóságának 2019. április 17. napján tartott ülésén hozott határozata értelmében 100%-os tulajdonában lévo leányvállalata, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) a 2018. üzleti év eredménye után osztalékot fizet egyedüli részvényese, az anyavállalat részére.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”, illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság Igazgatóságának 2019. április 17. napján tartott ülésén 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatósági, valamint felügyelobizottsági tagjainak választásáról az alábbiak szerint határozott.

Éves Jelentés
2019. 04. 17.
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és leányvállalata a mai napon közzétette a 2018. évre vonatkozó beszámolóit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. elkészítete a Budapesti Értéktozsde Zrt. Felelos Társaságirányítási Ajánlásai alapján jelentését, azt a felügyelobizottság megtárgyalta, és a közgyulés 2019. április 17. napján elfogadta.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tokepiac szereploit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján megtartotta éves közgyulését. A Társaság közgyulése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyulésen felvett jegyzokönyvet a közgyulés befejezését követo 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére).

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság a 2019. évi éves közgyulési eloterjesztések mellékletét az alábbiak szerint helyesbíti:

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a mai napon a Társaság igazgatósága a saját részvények felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint határozott.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a mai napon tozsdei kereskedésen kívül, vezetoi részvényopciós program keretében a Társaság igazgatóságának tagja, Barta Miklós mindösszesen 100.000 (azaz százezer) darab, valamint Busa Zoltán, a Társaság 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatóságának tagja mindösszesen 50.000 (azaz ötvenezer) CIGPANNONIA törzsrészvényt vásárolt a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-tol 210 Ft/db áron.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) a Ptk. 258. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfeleloen ezúton hozza nyilvánosságra a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységérol szóló, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (EU IFRS) alapján elkészített egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásait.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tokepiac szereploit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségének, az az alábbiakban közzéteszi a közgyulés összehívásának napján, azaz 2019. március 14. napján meglévo részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést. \r\n

Weboldalunkon sütiket használunk látogatónk minél magasabb színvonalú kiszolgálása és az oldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A sütikről további információkat itt talál: Cookie szabályzat