> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

2019. június 11.

Rendkívüli tájékoztatás az olasz határon átnyúló tevékenység keretében terjesztett termék felfüggesztéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai napon a Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatósága az olasz határon átnyúló gaming kezesi biztosítási tevékenység felfüggesztéséről határozott.

2019. június 3.

Rendkívüli tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy részvénytranzakciójáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Dr. Móricz Gábor - a Társaság 100%-os leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke - vezető állású személlyel szoros kapcsolatban álló Kaptár Zrt. többségi tulajdonában lévő GridLogic Informatikai Kft. 2019. május 29. napján tőzsdei forgalomban mindösszesen 40.664 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 401 Ft/db áron, melynek következtében a tulajdonában lévő részvények száma 1.300.000 darabra emelkedett.

2019. június 3.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2019. május 24.

Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. többes ügynöki engedélyezéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2019. május 23. napján kelt H-EN-I-319/2019. számú határozatával engedélyezte a Társaság leányvállalata, a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; Cg.01-10-140117) számára pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenység pénzpiaci többes ügynökként történő végzését. Az engedély hatálya kiterjed továbbá jelzáloghitel-közvetítői tevékenység végzésére is.

2019. május 21.

2019. évi első negyedéves jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2019. évi első negyedéves jelentését.

2019. május 20.

Rendkívüli közlemény a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., valamint az EMABIT testületi tagjainak felügyeleti engedélyezéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján tartott közgyűlésén megválasztott igazgatósági tagja, dr. Bogdánffy Péter igazgatósági tisztségének betöltését a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-66/2019. számú határozatával, valamint Tima János felügyelőbizottsági tagságának betöltését H-EN-II-54/2019. számú határozatával engedélyezte.

2019. április 30.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2019. április 18.

Rendkívüli tájékoztatás az EMABIT testületi tagjainak megválasztásáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”, illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatóságának 2019. április 17. napján tartott ülésén 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatósági, valamint felügyelőbizottsági tagjainak választásáról az alábbiak szerint határozott.

2019. április 18.

Rendkívüli tájékoztatás az EMABIT által fizetendő osztalékról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”, illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatóságának 2019. április 17. napján tartott ülésén hozott határozata értelmében 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) a 2018. üzleti év eredménye után osztalékot fizet egyedüli részvényese, az anyavállalat részére.

2019. április 17.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2019. április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján megtartotta éves közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére).