> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

2019. április 18.

Rendkívüli tájékoztatás az EMABIT testületi tagjainak megválasztásáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”, illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatóságának 2019. április 17. napján tartott ülésén 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatósági, valamint felügyelőbizottsági tagjainak választásáról az alábbiak szerint határozott.

2019. április 18.

Rendkívüli tájékoztatás az EMABIT által fizetendő osztalékról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”, illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatóságának 2019. április 17. napján tartott ülésén hozott határozata értelmében 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) a 2018. üzleti év eredménye után osztalékot fizet egyedüli részvényese, az anyavállalat részére.

2019. április 17.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2019. április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján megtartotta éves közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére).

2019. április 17.

Felelős Társaságirányítási jelentés a 2018. üzleti évről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. elkészítete a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján jelentését, azt a felügyelőbizottság megtárgyalta, és a közgyűlés 2019. április 17. napján elfogadta.

2019. április 17.

Éves Jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és leányvállalata a mai napon közzétette a 2018. évre vonatkozó beszámolóit.

2019. április 15.

Közgyűlési előterjesztések mellékletének helyesbítése

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság a 2019. évi éves közgyűlési előterjesztések mellékletét az alábbiak szerint helyesbíti:

2019. április 5.

Rendkívüli tájékoztatás saját részvény felhasználásáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai napon a Társaság igazgatósága a saját részvények felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint határozott.

2019. április 2.

Rendkívüli tájékoztatás munkavállalói részvényopciós program keretében vásárolt részvényekről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai napon tőzsdei kereskedésen kívül, vezetői részvényopciós program keretében a Társaság igazgatóságának tagja, Barta Miklós mindösszesen 100.000 (azaz százezer) darab, valamint Busa Zoltán, a Társaság 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatóságának tagja mindösszesen 50.000 (azaz ötvenezer) CIGPANNONIA törzsrészvényt vásárolt a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-től 210 Ft/db áron.

2019. április 1.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2019. április 1.

Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok mellékletei

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) a Ptk. 258. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton hozza nyilvánosságra a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről szóló, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (EU IFRS) alapján elkészített egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásait.