> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

2018. május 22.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. közleménye a 2017. üzleti év eredménye után az egy részvényre ténylegesen jutó osztalékról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a 2017. évi üzleti év eredménye után az egy darab CIG Pannónia törzsrészvényre (ISIN azonosító HU0000097738 és HU0000159736) ténylegesen jutó osztalék bruttó összege 10 forint.

2018. május 14.

Rendkívüli közlemény a Társaság alaptőkéjének felemeléséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság közgyűlése által elhatározott alaptőke-emelést a Cégbíróság Cg. 0110-045857/370 számú végzésével 2018. május 8. napi hatállyal bejegyezte.

2018. május 14.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. közleménye a 2017. évi üzleti év eredménye után járó osztalék kifizetésének rendjéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon megállapította a 2017. évi üzleti év eredménye után járó osztalék kifizetésének rendjét.

2018. május 2.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2018. április 27.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2018. április 27. napján megtartott megismételt éves közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2018. április 27. napján megtartotta megismételt éves közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

2018. április 27.

Éves Jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és leányvállalata a mai napon közzétette a 2017. évre vonatkozó beszámolóit.

2018. április 27.

Felelős Társaságirányítási jelentés a 2017. üzleti évről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. elkészítete a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján jelentését, azt a felügyelőbizottság megtárgyalta, és a közgyűlés 2018. április 27. napján elfogadta.

2018. április 27.

Rendkívüli tájékoztatás

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelési Nyrt.-ben a mai napon 6,56% mértékű részesedést szerzett.

2018. április 25.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 01.; cégjegyzékszám: 0110-045857; „Biztosító”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Nemzeti Bank a mai napon H-EN-II-38/2018. számú határozatával engedélyezte a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. számára a CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban történő 20%-os határértéket meghaladó mértékű közvetlen tulajdonon alapuló minősített befolyás, valamint a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-ben (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1. Cg.: 01-10-046150) 20 %-os határértéket meghaladó mértékű közvetett tulajdonon alapuló minősített befolyás megszerzését.

2018. április 24.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetői kapcsolattartójának személyében történt változásról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a befektetői és tőzsdei kapcsolattartójának személyében bekövetkezett változásról.