> Főoldal | Befektetőknek | Részvénykönyv vezetése

Részvénykönyv vezetése

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részvénykönyv-vezetési feladatait 2010. november 1. napjától kezdődően a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el.

Név: KELER Zrt.
Cégjegyzékszám: Cgj.: 01-10-042346
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72..

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről a KELER Zrt.-től másolatot igényelhet, amelyet a KELER Zrt. 5 napon belül teljesíteni köteles.

Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet.

A részvénykönyvbe való betekintést a KELER Zrt. biztosítja olyan módon, hogy az abba történő betekintésre a KELER Zrt. ügyfélszolgálatán (1074 Budapest, Rákóczi u. 70-72.) munkanapokon 9-15 óra között, előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.