> Főoldal

Hírek

vissza

Munkáltatói befizetések 2019-es adóváltozása

Tájékoztatás a munkáltatók által teljesített egész életre szóló unit-linked és kockázati biztosítások biztosítási díjaira vonatkozó, 2019-től életbe lépő változásokról


A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. folyamatosan arra törekszik, hogy ügyfelei számára a magas szintű szolgáltatásokat a lehető legszélesebb körben biztosítsa. Ennek érdekében tájékoztatjuk a 2019.01.01-től hatályos adózási szabályokról.

A biztosítási szerződésre, kifizetők által teljesített biztosítási díjakra vonatkozó, 2019.01.01-től hatályos adózási szabályokat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel (továbbiakban Mód. tv.) fogadta el az Országgyűlés 2018. 07. 26-án. A Mód. tv.-nyel elfogadott változások 2019.01.01-én lépnek hatályba, melyek az ezen időponttól teljesített díjak esetén alkalmazandók.

Az alábbiakban foglaljuk össze a változásokat:

  1. Megszűnik a kockázati biztosítások díjának – a minimálbér 30%-ig biztosított – adómentessége:
    A Mód. tv. 18. § 14. pontja hatályon kívül helyezi az 1. számú melléklet 6. pont 6.3. alpontját, amely a kockázati biztosítások esetén biztosította, hogy a kifizető által egy hónapra vonatkozóan legfeljebb a minimálbér 30%-ig adómentes volt a biztosítási díj.
  2. A Mód. tv. 13. §-a az Szja tv. 70. §-a helyére új szabályokat iktat be. A 2019.01.01-én hatályba lépő 70. §-a nem tartalmazza már, hogy „egyes meghatározott juttatásnak minősül (...) a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj”.
  3. A Mód. tv. 15. §-a pedig az Szja tv.-t kiegészíti a 95. §-al, mely (6) bekezdése tartalmazza, hogy „az Szja tv. 70. § (1) bekezdés c) pontjának és 1. számú melléklet 6. pont 6.3. alpontjának 2018. december 31-én hatályos rendelkezését a 2018-ban kezdődő biztosítási évre - de legfeljebb 2019. december 31-éig - megfizetett biztosítási díjakra lehet alkalmazni”.

A 3. pont alapján a 2018-ban kezdődő biztosítási évre teljesített rendszeres díjak, valamint az ez után fizetendő közterhek továbbra is elszámolhatóak költségként, azonban az eltérő biztosítási évre eső díjakra és közterhekre továbbra is szükséges elhatárolást képezni. A társasági adó alapját csökkentő tétel mind a rendszeres díj, mind annak közterhei, ha ezek törvény által meghatározott körben elismert költségek, azaz a biztosított a kifizetővel munkaviszonyban álló magánszemély, vagy a kifizető vezető tisztségviselője, vagy tevékenységében személyesen közreműködő tagja (pl. betéti társaság beltagja, közkereseti társaság üzletvezetője), vagy a kifizetőnél gyakorlati képzésen részt vevő szakképző iskolai tanuló, vagy önkéntes jogviszonyban álló magánszemély.

Továbbá a fentiek alapján a 2019-ben és ezt követően kezdődő biztosítási évekre vonatkozóan teljesített díjak a díjfizető vagy szerződő kifizető valamint a biztosított természetes személy között fennálló jogviszony szerint válnak adókötelessé. Így például a kifizető által teljesített díj, amennyiben a biztosított a kifizető munkavállalója, úgy a biztosításra teljesített befizetés is a munkajövedelem részét képezi, és az ennek megfelelő közterheket kell a munkáltató kifizetőnek és a munkavállaló biztosítottnak bevallania és megfizetnie.

A fentieket példával szemléltetve 2018-ban és 2019-ben induló biztosítási évre:

 

Kockázati biztosítás

Befektetési egységhez kötött életbiztosítás

2018-ban kezdődő biztosítási év*

2019-ben kezdődő biztosítási év

2018-ban kezdődő biztosítási év*

2019-ben kezdődő biztosítási év

Éves biztosítási díj

(mint nettó juttatás)**

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

Bruttó juttatás a biztosítási díj vonatkozásában

-

150 377 Ft

-

150 377 Ft

Munkáltató, mint szerződő fizetési kötelezettsége

adómentes

alapjogviszony szerint

(munkabér)

egyes meghatározott

juttatás

alapjogviszony szerint

(munkabér)

Szja

(nettó juttatás * 1,18 * 15%)

-

-

17 700 Ft

-

EHO

(nettó juttatás * 1,18 * 19,5%)

-

-

23 010 Ft

-

SZOCHO

(bruttó juttatás * 19,5%)

-

29 324 Ft

-

29 324 Ft

szakképzési hozzájárulás

(bruttó juttatás * 1,5%)

-

2 256 Ft

-

2 256 Ft

Munkavállaló fizetési kötelezettsége

nincs

munkabért terhelő

levonások**

nincs

munkabért terhelő

levonások**

Szja (bruttó juttatás * 15%)

-

22 557 Ft

-

22 557 Ft

Nyugdíjjárulék

(bruttó juttatás * 10%)

-

15 038 Ft

-

15 038 Ft

Egészségbiztosítási járulék

(bruttó juttatás * 7%)

-

10 526 Ft

-

10 526 Ft

Munkaerőpiaci járulék

(bruttó juttatás * 1,5%)

-

2 256 Ft

-

2 256 Ft

Díj és közterhek összesen

100 000 Ft

181 957 Ft

140 710 Ft

181 957 Ft

Összes közteher

(a nettó juttatás százalékában)

0,00%

81,95%

40,71%

81,95%

Összes közteher

(a bruttó juttatás százalékában)

-

54,50%

-

54,50%

 

*: Csak abban az esetben, ha a 2018-ban kezdődő biztosítási évre vonatkozóan esedékes díjak (díjfizetési gyakoriság függvényében a 2019-ben esedékessé váló díjakra is) legkésőbb 2019.12.31-ig megfizetésre kerülnek.

**: Feltételezve, hogy a munkáltató a biztosítás díját nettó módon juttatja, akkor munkaviszonyból származó jövedelemként 150 377 Ft-ot vall be, és ezután fizeti meg a közterheket. Ebben az esetben nem keletkezik többletterhe a munkavállalónak: a biztosítási díj fizetésével kapcsolatban nem csökken a (nettó) munkabére.

 

A biztosítási díj fizetése történhet bruttó juttatásként, ez esetben, bár a vetítési alap számítása más, de végső soron ugyanakkora közterhet visel a munkáltató által ténylegesen teljesített (nettó) biztosítási díj:

 

Kockázati biztosítás, befektetési egységhez kötött életbiztosítás

2019-ben kezdődő biztosítási év

Éves biztosítási díj

(mint bruttó juttatás)***

100 000 Ft

Ténylegesen a munkáltató által teljesített díj

(mint nettó juttatás)

66 500 Ft

Munkáltató, mint szerződő fizetési kötelezettsége

 

SZOCHO (bruttó juttatás * 19,5%)

19 500 Ft

szakképzési hozzájárulás (bruttó juttatás * 1,5%)

1 500 Ft

Munkavállaló fizetési kötelezettsége

 

Szja (bruttó juttatás * 15%)

15 000 Ft

Nyugdíjjárulék (bruttó juttatás * 10%)

10 000 Ft

Egészségbiztosítási járulék (bruttó juttatás * 7%)

7 000 Ft

Munkaerőpiaci járulék (bruttó juttatás * 1,5%)

1 500 Ft

Díj és közterhek összesen

154 500 Ft

Összes közteher

(a bruttó juttatás százalékában)

54,50%

Összes közteher

(a nettó juttatás százalékában: 54 500 Ft / 66 500 Ft)

81,95%

***: Ebben a második, a biztosítási díjat bruttó módon tartalmazó esetben a munkáltató megfizeti a 33 500 Ft összegű, munkavállalóra jutó közterheket a munkavállaló helyett, ezt a tételt a munkavállalóval szembeni követelésként veszi nyilvántartásba, és a következő havi bérszámfejtésnél a havi bruttó bérből levonandó adóelőleg és egyéni járulék összegéhez hozzáadja. A cég valójában 66 500 Ft biztosítási díjat fizet, ugyanis azt 33 500 Ft-tal a munkavállaló a nettó jövedelméből „egészíti ki”, tehát itt a munkavállalónak többletterhe keletkezik.

 

Budapest, 2018. november 29.