> Főoldal | Pannónia Navigátor

Navigátor GY.I.K.

Gyakran Ismételt Kérdések a Navigátor szolgáltatással kapcsolatban

Mi az a Pannónia Navigátor?

A Pannónia Navigátor a CIG Pannónia Életbiztosító árfolyamfigyelési és portfóliókezelési szolgáltatása.

Ki igényelheti a Pannónia Navigátor szolgáltatást?

A szolgáltatást minden jelenlegi és leendő, befektetési életbiztosítással rendelkező ügyfelünk igényelheti.

Árfolyam-figyelési szolgáltatásunkat elsősorban azon Ügyfeleinknek fejlesztettük ki, akik nem kívánnak - vagy megfelelő szakmai háttér hiányában nem tudnak - aktív portfólió-menedzseléssel foglalkozni,ugyanakkor befektetéseik kialakításánál az elérhető hozam mellett a biztonságnak (alacsony hozamingadozásnak) is fontos szerepet szánnak. Ajánlható még olyan kockázatkerülő befektetőink számára, akik a szolgáltatás választásának lehetősége nélkül biztonságosabb portfóliót (kötvény, vegyes eszközalapok túlsúlya) alakítanának ki: számukra egy részvény eszközalapokat tartalmazó portfólió bekapcsolt Navigátor szolgáltatással a szolgáltatás hozamingadozásra gyakorolt pozitív hatása révén az ésszerű és vállalható alternatívát képvisel.

Mikor lehet igényelni a Pannónia Navigátor szolgáltatást?

A Pannónia Navigátor szolgáltatás a biztosítási tartam alatt bármikor igényelhető.

Hogyan lehet igényelni a Pannónia Navigátor szolgáltatást?

2014. 03. 01-től a Pannónia Navigátor szolgáltatás a biztosítás tartama alatt, kizárólag a Pannónia Ügyfélportálon keresztül (https://portal.cig.eu/) aktiválható. A Pannónia Ügyfélportál használatát Társaságunk minden szerződő számára igénylés nélkül, automatikusan biztosítja, a Pannónia Ügyfélportál használatáért külön díjat nem számítunk fel. A Navigátor szolgáltatáshoz rendelt valós elektronikus levelezési (e-mail) cím megadásán, illetve e cím jövőbeni változásainak a biztosítóval való haladéktalan közlésén túl a továbbiakban a szerződő főbiztosítással kapcsolatban megtett, elektronikus kommunikációra vonatkozó elfogadó nyilatkozata is Pannónia Navigátor szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A főbiztosítás ajánlati nyomtatványán és a biztosító honlapjáról letölthető Navigátor igénylőlapon továbbra is jelezhetik a Pannónia Navigátor szolgáltatás bekapcsolása iránti igényüket (szándéknyilatkozat tehetnek), de a szolgáltatás kizárólag a Pannónia Ügyfélportálon tett nyilatkozatot követően aktiválódik! A Pannónia Ügyfélportálon tett nyilatkozat hiányában a Navigátor szolgáltatás automatikus eszközalap-váltásokat nem végez!

A Navigátor igényelhető csak a rendszeres díjból képzett befektetési egységekre, csak az eseti díjból képzett befektetési egységekre, vagy akár a szerződés összes befektetési egységére. Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítási szerződés esetén a szolgáltatás csak az eseti díjból képzett befektetési egységekre igényelhető.

Kikapcsolható-e a Pannónia Navigátor?

Igen, a szerződő  a Pannónia Ügyfélportálon keresztül, vagy a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a biztosítási tartam során kötelezettségek nélkül bármikor lemondhatja, illetve újra igényelheti a szolgáltatást.

Mi a Pannónia Navigátor célja?

A befektetési életbiztosításokhoz választható eszközalapok várható hozama és kockázata (a hozamingadozás mértéke) között átváltás tapasztalható. Egy részvény eszközalap magas hozammal kecsegtet, azonban árfolyamának ingadozása jelentős lehet. Ezzel szemben egy kötvény eszközalap árfolyamgörbéje kiszámíthatóbb pályán mozog, de szerény hozamokat kínál. A Pannónia Navigátor kifejlesztésével elsődleges célunk az volt, hogy a kockázatosabb eszközalapok árfolyamának esetlegesen nagymértékű és tartós csökkenéséből fakadó, ügyfeleink által elszenvedhető veszteség mértékét korlátozzuk, így biztosítva azt, hogy szerződőink kiszámíthatóbb és egyenletesebb hozamgörbékkel szembesüljenek, ami megteremti a biztosításban felhalmozott tőke egyenletesebb növekedésének lehetőségét. Emellett a Pannónia Navigátor szolgáltatás tartósan pozitív irányú árfolyammozgások azonosítása révén az emelkedő trendekben rejlő lehetőségek kihasználását is elősegíti.

Hogyan működik?

A befektetési életbiztosításainkhoz választható eszközalapokat a Pannónia Navigátor szolgáltatás szempontjából három csoportra osztottuk: növekedési eszközalapokra, melyek a pénz- és tőkepiacok volatilitása miatt nagyobb hozamingadozásnak vannak kitéve, védett eszközalapra (minden módozatnál a likviditási eszközalap), mely minimális hozamingadozása miatt alkalmas arra, hogy depressziós piacokon a biztosításban halmozódó tőkét ide átcsoportosítva elkerülhetők legyenek a kockázatosabb eszközalapok árfolyamának csökkenéséből fakadó nagyobb veszteségek, illetve nem besorolt eszközalapokra, melyek összetétele vagy befektetési politikája önmagában biztosítja a Pannónia Navigátor fő céljának (az árfolyamgyengülésből fakadó veszteségek korlátozásának) megvalósulását, így ezekre az alapokra nem nyújtjuk árfolyam-figyelési és portfólió-kezelési szolgáltatásunkat.

A biztosító a növekedési eszközalapok árfolyamának trendszerű csökkenése esetén az érintett eszközalap befektetési egységeit automatikusan a védett eszközalapba váltja át, megóvva a szerződő befektetését a további értékcsökkenéstől (eladási tranzakció). A növekedési eszközalapok árfolyamának trendszerű emelkedése esetén fordított folyamat játszódik le: a biztosító a védett eszközalap egységeinek eladása után a növekedési eszközalapokból (de csak azokból, melyeket a szerződő a mindenkor érvényben lévő díjmegosztási rendelkezésben engedélyezett) vásárol befektetési egységeket annak érdekében, hogy az ügyfelek részesülhessenek e befektetési eszközök teljesítményéből (vételi tranzakció).

Mikor, milyen feltételek teljesülése esetén történnek meg az eladási és vételi tranzakciók?

A biztosító minden növekedési eszközalapra és minden értékelési napra mozgóátlagot, valamint ebből alsó és felső küszöbértéket számol. A mozgóátlag nem más, mint a növekedési eszközalap meghatározott számú és egymást követő napi árfolyamadatának egyszerű számtani átlaga. Ha egy növekedési eszközalap elmúlt három napi árfolyama rendre 1, 2, illetve 3, akkor ezen eszközalap mai, három napos mozgóátlaga az előző három napi árfolyam számtani átlaga, azaz 2. A mozgóátlagolás alkalmas arra, hogy a piaci trendek irányát és a trend irányának megfordulását is megbízhatóan jelezze.

Ugyanakkor, hogy elkerüljük a kisebb piaci korrekciók, átmeneti árfolyamkilengések értékelést torzító hatását, a mozgóátlag körül egy tolerancia sávot (tűréshatárt) határozunk meg, amelyen belül a rendszer "érzéketlen" az árfolyam változásaira. A tolerancia sáv a mozgóátlag mindkét oldalán (felfelé és lefelé) százalékosan meghatározott tartomány. A felső és alsó küszöbérték pedig e tartomány felső és alsó határa. Ha egy növekedési eszközalap mai, három napos mozgóátlagának értéke 2 és a tolerancia sáv 7%, akkor a felső küszöbérték 2,14 (2*1,07), míg az alsó küszöbérték 1,87 (2/1,07).

Ha egy növekedési eszközalap árfolyamgörbéje lefelé kilép a tolerancia sávból, tehát az eszközalap adott napi árfolyama kisebb, mint az aznapi alsó küszöbérték, az nagy valószínűséggel a tőkepiacok recesszióját jelzi és a nagyobb veszteségek elkerülése érdekében a biztonságosabb és kiszámíthatóbb védett eszközalapba váltjuk át ügyfelünk pénzét (eladási tranzakció).

Ha ennek ellenkezője történik, és egy növekedési eszközalap árfolyamgörbéje felfelé kilép a tolerancia sávból, tehát az eszközalap adott napi árfolyama nagyobb, mint az aznapi felső küszöbérték, az nagy valószínűséggel tartósan növekedő piacokat és árfolyamokat vetít előre, így a növekedési eszközalap árfolyamának várhatóan pozitív irányú elmozdulása reményében a védett alapból adunk el és e kockázatosabb alapban vásárolunk befektetési egységeket (vételi tranzakció).

A szerződő választja meg az egyes növekedési eszközalapokra vonatkozó mozgóátlagok és tolerancia sávok nagyságát?

Nem, a biztosító a szolgáltatás bevezetése előtt elvégzett tesztelés eredményeit felhasználva határozta meg a növekedési eszközalapokra érvényben lévő mozgóátlagok és tolerancia sávok nagyságát. Ezek az értékek minden szerződésre egyformán vonatkoznak. A biztosító az eszközalapok besorolását, a küszöbértékek meghatározásának módszertanát, a mozgóátlagok és a tolerancia sávok nagyságát, valamint az automatikus eszközalap-váltások végrehajtásának szabályait felülvizsgálhatja és szükség esetén korrigálhatja annak érdekében, hogy szolgáltatásunk a folyamatosan változó gazdasági, tőkepiaci környezetben is mindig eredeti céljainak megfelelően működhessen.

Miként lehetséges, hogy egyes eszközalapokhoz 200 napos mozgóátlag és 200%-os tolerancia sáv van rendelve?

Ezen eszközalapok árfolyamának igen mérsékelt a várható ingadozása; a kötvény eszközalapok összetétele, illetve a vegyes és abszolút hozamra törekedő eszközalapok befektetési politikája önmagában biztosítja a Navigátor szolgáltatás fő céljának (az árfolyamgyengülésből fakadó veszteségek korlátozásának) megvalósulását. Ezeknek az eszközalapoknak a Pannónia Navigátor szolgáltatás ernyője alóli kivétele egyes termékek esetében a növekedési eszközalapok körének szűkítésével, más termékeknél az eszközalapokhoz tartozó paraméterek (mozgóátlag, tolerancia sáv) jelentős megemelésével (200 napos mozgóátlag, 200%-os tolerancia sáv) történik. E paraméterek várható hatása, hogy az érintett eszközalapok vonatkozásában az átállítás után nem érkezik többet automatikus eladási/vételi jelzés.

Pontosan mekkora mozgóátlag és tolerancia sáv tartozik a növekedési eszközalapokhoz?

A növekedési eszközalapokra mindenkor érvényben lévő mozgóátlagok és tolerancia sávok megtekinthetők a Pannónia Navigátor szolgáltatás honlapunkról letölthető igénybejelentő nyomtatványán. Új ügyfeleink a biztosítási ajánlat aláírásakor érvényben lévő mozgóátlagok és tolerancia sávok nagyságát befektetési életbiztosításaink különös feltételeinek 1. mellékletében is megtalálják.

Mi történik, ha bekapcsolt Navigátor mellett eszközalap-váltást indít a szerződő?

Amennyiben ügyfelünk a Pannónia Navigátor bekapcsolása mellett dönt, de úgy véli, a szolgáltatás által végrehajtott automatikus eszközalap-váltás nem szolgálja befektetésének gyarapodását, a szolgáltatás lemondásával, majd ellentétes eszközalap-váltási igény leadásával korrigálhatja a tranzakciót. Egy ügyfél által indított eszközalap-váltás önmagában nem kapcsolja ki a Navigátor szolgáltatást és az automatikus eszközalap-váltások célalapjait sem módosítja! Mivel rendszerint egy vételi/eladási jelzést követően több napig azonos jelzést ad a rendszer (mivel a jelzett trend miatt az árfolyam várhatóan hosszú távon magasabban/alacsonyabban tartózkodik a tolerancia sávhoz képest), így a szolgáltatás kikapcsolása nélkül nagy valószínűséggel az ügyfél által indított eszközalap-váltást követően azzal ellentétes automatikus eszközalap-váltást hajt végre a Pannónia Navigátor.  Tartósan fennálló vételi/eladási jelzés mellett az ügyfél szándékával ellentétes automatikus eszközalap-váltás a szolgáltatás ideiglenes kikapcsolása, majd visszakapcsolása esetén is megtörténik.

Mennyibe kerül a Pannónia Navigátor szolgáltatás használata?

A szolgáltatás igénylésének, nyújtásának, és lemondásának nincs külön költsége. A szolgáltatás keretében végrehajtott automatikus eszközalap-váltások költségét befektetési életbiztosításaink különös feltételeinek 1. melléklete tartalmazza.

Mi garantálja, hogy a Navigátor használatával magasabb hozamot realizál a szerződő, mint a szolgáltatás használata nélkül?

A Pannónia Navigátor szolgáltatás nem jelent garanciát magasabb hozam elérésére. Nem zárható ki (jellemzően emelkedő, illetve nagymértékben hullámzó piacokon), hogy egy portfólió, melyhez bekapcsolták a Navigátort, adott időtávon gyengébben teljesít, mint tenné azt a szolgáltatás mellőzésével.

Mégis, a Pannónia Navigátor különösen ajánlható azok számára, akik nem szeretnék a portfóliójukba tartozó eszközalapok árfolyamalakulását nap mint nap figyelemmel kísérni, és tőkéjüket a makrogazdasági környezet változásaira reagálva rendszeresen átcsoportosítani, azonban fontos számukra, hogy részesedjenek a kockázatosabb eszközalapok kínálta lehetőségekből és mindeközben ne szenvedjenek el hirtelen jelentős veszteségeket.

Azonban azok a (kockázatvállaló) ügyfelek, akik rendszeresen figyelik az eszközalapok árfolyamának alakulását, emellett értékelik és értelmezik a változások mögött meghúzódó makrogazdasági, pénz- és tőkepiaci folyamatokat (és ezen információk birtokában folyamatosan átalakítják biztosításukhoz kapcsolódó befektetési portfóliójukat), valamint nem riadnak vissza egy esetlegesen hibás befektetői döntés következményeként elszenvedett átmeneti, de akár jelentős mértékű veszteségtől sem, az elért hozam nagyságát tekintve sikeresebb, ugyanakkor kockázatosabb tőkefelhalmozást folytathatnak Pannónia Navigátor szolgáltatás nélkül.

Milyen kockázatokkal rendelkezik a Pannónia Navigátor szolgáltatás mozgóátlagoláson alapuló befektetési stratégiája?

Késői ki- és beszállás: az eladási / vételi jelzések meghatározásához használt mozgóátlag jellegéből adódóan késve követi az árfolyamgörbét, így a trendek irányának megfordulását (trendfordulókat) is némi késéssel jelzi. A módszer szakmailag megalapozott, a jól meghatározott tolerancia-sávok segítségével elkerülhetőek a rövid távú kilengések miatti felesleges átváltások. A Pannónia Navigátor szolgáltatást választó ügyfeleink ugyanakkor a trendforduló és az eladási / vételi jelzések között eltelt időszakban veszteséget szenvedhetnek el (csökkenő árfolyamok, csökkenőbe forduló trend esetén), illetve hozamokat szalaszthatnak el (emelkedő árfolyamok, emelkedőbe forduló trend esetén).

Oldalazó árfolyammozgás (lassú, elnyújtott növekedés, illetve csökkenés) esetén "érzéketlenné" válhat a döntési mechanizmus: a Pannónia Navigátor nem reagál az árfolyammozgásokra, és elmaradhatnak indokolható tranzakciók.

Fontos kiemelni, hogy nem létezik olyan befektetési stratégia, mely bármely eszközalap vonatkozásában bármely időtávon jobban teljesít, mint egy másik stratégia. Ezért a kockázatosabb (növekedési) eszközalapokba való befektetés Pannónia Navigátor szolgáltatással kiegészítve nem eredményez szükségszerűen magasabb hozamokat, mint a Pannónia Navigátor szolgáltatás használata nélkül eszközölt befektetés. A Navigátor szolgáltatás segítségével a csökkenő piacokon elkerülhető veszteség, valamint az emelkedő piacokon (a késői beszállás jelensége miatt) elszalasztott hozam (hozamáldozat) eredője nem jelezhető előre, emiatt az ügyfelek az elért hozamokat tekintve bizonyos esetekben jobban, más esetekben rosszabbul járhatnak, ha eszközalap portfóliójuk mellé Navigátor szolgáltatást igényelnek.