> Főoldal | Nyugdíjbiztosítás után visszaigényelhető SZJA növelésének lehetősége

Nyugdíjbiztosítás után visszaigényelhető SZJA növelésének lehetősége

Tájékoztatjuk, hogy a nyugdíjbiztosítási szerződések után adójóváírás vehető igénybe. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy már csak rövid időszak áll rendelkezésére a visszaigényelhető SZJA összegének növelésére.

A magánszemély adóbevallásban tett nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján visszaigényelheti a nyugdíjbiztosítási szerződésére adóévben befizetett (rendszeres és nyugdíjcélú eseti) díjának 20 %-át, max. 130 ezer forintot, mely nyugdíjbiztosítási szerződésén kerül jóváírásra. Annak érdekében, hogy a maximális 130.000 forintos adókedvezményt igénybe tudja venni (mely 650.000 forintos éves befizetésnél érhető el) javasoljuk, hogy még év végéig további megtakarításokat helyezzen el szerződésén, nyugdíjcélú eseti díj formájában.

Az adó-visszatérítésre jogosító befizetés feltétele, hogy 2017. december 29-ig a befizetése a Biztosítóhoz megérkezzen. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fizetés indításától a díj szerződésre könyveléséig a választott fizetési módtól függően 1-4 munkanap is szükséges lehet. Javasoljuk, hogy befizetését indítsa el december 16-ig. Közleményben ne felejtse el feltüntetni azt a szerződésszámát, melyre az adókedvezményt igénybe kívánja venni. 

 

Tájékoztatás adóévben kiegyenlített kiegészítő biztosítási díjakról, melyek nem adóévi befizetéssel fedezettek

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy 2017-ben már csak rövid időszak áll rendelkezésére annak érdekében, hogy nyugdíjbiztosítási szerződéséhez kapcsolódó kiegészítő biztosításai azon díjá(i)t megfizesse, melyekre a 2017-es adóévben teljesített befizetések részben vagy egészben nem nyújtanak fedezetet, ezáltal elkerülve a korábban igénybe vett kedvezmény 20%-al növelt értékű visszafizetését. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja. tv.) 44/C. § (8) bekezdése szerint a nyugdíjbiztosítási szerződésre az adóról való rendelkezés keretében átutalt összeget 20%-al növelten kell visszafizetni, ha nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő vagyoni érték kivonására kerül sor a szerződésen. A nyugdíjbiztosítási szerződéshez kapcsolódó kiegészítő biztosítások (kivétel a Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítás) Különös Feltételeinek Díjfizetésről szóló pont d) alpontja tartalmazza, hogy a biztosító jogosult a kiegészítő biztosítás(ok) rendszeres díját a (nyugdíjcélú) eseti díjaiból kiegyenlíteni a kiegészítő biztosítás(ok) díja esedékességének napján, vagy azon a napon, amikor a kiegészítő biztosítás(ok) díjának fedezete legkorábban rendelkezésre áll. Az így kiegynlített azon kiegészítő biztosítások díja(i)/díjrésze(i), melyekkel nem állnak szemben adott adóévi befizetések, azok a nyugdíjbiztosítási szerződésről vagyoni érték kivonásnak minősülnek az Szja tv. rendelkezései alapján.

Azt tanácsoljuk Önnek, hogy 2017-ben legalább az adott adóévben kiegyenlített kiegészítő biztosítások díját fizesse be szerződésére. Ellenkező esetben adókedvezmény visszafizetési kötelezettsége keletkezik 2018-ban! Annak érdekében, hogy a korábban igénybe vett kedvezményt ne kelljen 20%-al növelt értéken visszafizetnie, úgy befizetésének a Biztosítóhoz oly módon kell beérkezni, hogy az a szerződésén még 2017. december 29-ig lekönyvelésre kerüljön. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fizetés indításától a díj szerződésre könyveléséig a választott fizetési módtól függően 1-4 munkanap is szükséges lehet. Javasoljuk, hogy befizetését indítsa el december 16-ig. Közleményben ne felejtse el feltüntetni azt a szerződésszámát, melyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítások díját meg kívánja fizetni.