Termékeink

Értékesítési stratégiánk termékfüggő. A Biztosító 4 fő termékcsoportot különböztet meg, ezekben eltér az alkalmazott gyakorlat. A klasszikus vállalati biztosítások termékcsoportjába tartozó termékeket (vállalati vagyon és felelősségbiztosítások, flotta casco biztosítások) a magyarországi alkuszok közvetítik. Szintén ez a csatorna értékesíti a fuvarozói és szállítmányozói ügyfélszegmensre specializált szállítmány / belföldi, nemzetközi / fuvarozói felelősségbiztosításokat.

A kezesi biztosítások értékesítése két specializált függő közvetítőn keresztül történik Magyarországon. Az egyéb termékek (kiterjesztett garancia, GAP, stb.) szintén speciális együttműködéseken keresztül értékesítettek. (Defend Kft. vezérügynök, vagy egyedi megállapodások alkusztársaságokkal)

Az egyes termékcsoportokon belül eltérő ügyfélszegmensek állnak középpontban. A klasszikus vállalati biztosítások termékcsoportunkban a kis és középvállalatok, szakmai kamarák, egyesületek, állami és önkormányzati intézmények. A fuvarozói és szállítmányozói termékcsoportban a teljes szakmai vertikum kiemelten fontos számunkra.

A kezesi biztosítások termékcsoportban Magyarországon a nagyobb építőipari vállalkozások állnak a fókuszban. Az egyéb termékcsoportban az adott termék határozza meg a célpiacunkat.

Szállítmány- és fuvarozói felelősségbiztosítás

Teljes körű biztosítási védelmet kínál az e szegmensben működő vállalkozásoknak, akár nemzetközi, akár belföldi piacon végzik tevékenységüket.

Belföldi fuvarozók részére a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő közúti árufuvarozók felelősségbiztosítását valamint a közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói felelősségbiztosítását kínálja.

Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói felelősségbiztosítása nagy népszerűségnek örvend a taxisos körében.

A nemzetközi fuvarozási tevékenységi engedéllyel rendelkező, árufuvarozást végző ügyfelek számára a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény – közismert nevén CMR – Egyezmény szerint előírt Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás szintén szerepel a termékpalettán.

EMABIT_fuvarozas

A törvényi megfeleléshez kötött felelősségbiztosítások azonban csak részben fedezik a szállított áruban bekövetkező károkat, ezért célszerű magára a szállítmányra is biztosítást kötni. A baleset, elemi károk, lopás, rablás és egyéb kockázatok miatt bekövetkező károkra a CARGO biztosítás nyújt teljes körű biztosítási fedezetet.

Vállalkozói vagyonbiztosítás

A mikro – kis- és közepes vállalatok, önkormányzatok, szervezetek saját vagy bérelt vagyontárgyaiban – épület, műszaki és elektronikus berendezés, készlet, stb. - bekövetkező olyan káreseményekre nyújt biztosítási védelmet, amit a vállalkozás előre nem láthatott vagy az elhárítására a legnagyobb igyekezet ellenére sem tudott felkészülni. Legyen az - a teljesség igénye nélkül -tűz, villámcsapás, vihar, jégeső, természeti katasztrófa, betöréses lopás, rablás, vezetékes vízkár vagy ezek bármelyikének bekövetkezése miatti kényszerleállás ún. üzemszünet. Jelentős kárt okozhatnak egy cégnek a rosszindulatú vandálok, akik „csak úgy, kedvtelésből” megrongálják a kerítést, ajtót, ablakot vagy egyéb vagyontárgyakat. Az EMABIT vagyonbiztosításai ilyen esetben is segítséget tudnak nyújtani.

 

Felelősségbiztosítás

Az általános-, szolgáltatói-, termék-, munkáltatói-, környezetszennyezési-, szállásadói felelősségbiztosítások számos egyedi kockázati igényre kiterjeszthetők. Sok vállalkozás működik bérelt ingatlanban vagy éppen saját ingatlanát adja bérbe, ezért a bérlői-, bérbeadói felelősségbiztosítás szinte mindig része az elkészített ajánlatnak. Gyorsan reagál a Biztosító a törvényi változásokra, így elsők között lépett piacra a tervezők és kivitelezők részére előírt kötelező felelősségbiztosítással. 

 

Flotta casco

Az EMABIT 2011-es indulása óta kiemelkedően jó teljesítményt értünk el ezen a területen. A biztosítási piacon kínált hasonló termékekhez képest feltételrendszere nem tér el jelentősen, azonban a kis- és közepes vállalkozások speciális igényeire egyedi záradékokkal, fedezet kiterjesztésekkel kínál tökéletes biztosítási védelmet. A gépjármű fő elemein túl a forgó-kopó alkatrészek avulás-mentes térítésének lehetősége, az önrész nélküli üvegtörés, a rakomány elmozdulása miatt bekövetkező károk vagy a munkavégzés során elszenvedett járműsérülések, mind-mind olyan kockázat-kiterjesztések, amelyek egyedivé teszik a terméket. Nagy előnye még, hogy akár egy darab gépjármű megléte esetén el lehet indítani a keretszerződést.

EMABIT_flotta-casco

 

Szakmai felelősségbiztosítás

A műszaki tervezők, valamint az egészségügyi szolgáltatók, orvosok részére kínálunk biztosítási védelmet, valamint az elsőként adott lehetőséget arra, hogy az alkuszi tevékenységet végző természetes személyek önállóan is köthessenek szakmai felelősségbiztosítást az alkuszok részére kötelezően előírt szakmai felelősségbiztosítás önrészének kiváltására.

Nem maradhat ki a kínálatból a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok valamint a kórházvezetők részére kínált felelősségbiztosítás, a D&O sem.

 

Kezesi biztosítás (BOND)

A kezesi biztosítás a vagyoni biztosíték egy formája, a bankgarancia alternatívája. Olyan speciális konstrukció, amely alapvetően különbözik a hagyományos biztosításoktól. A biztosító kötelezvényt bocsát ki és arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződő helyett minden olyan pénzügyi veszteségét megtérít a kedvezményezett részére, amely abból származik, hogy a biztosítóval szerződő fél a kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló, vagy egyéb jogi kötelezettségét.

A kezesi biztosítások esetében a biztosítónak minden esetben visszakövetelési joga van a Szerződővel szemben, a kedvezményezett részére fizetett összeg erejéig.

 

Háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása 

A gyártói garancia letelte után, a gyártó által nyújtott garanciával megegyező fedezetet nyújtó biztosítás.  A szerződés 12, 24, 36, 48 hónap határozott időtartamra köthető. A gyári garanciától eltérően, a biztosításra vonatkozó egyéb feltételeket, a kármegelőzésre, kárenyhítésre, megtérítési igényre, kizáró, illetve mentesülésre vonatkozó rendelkezéseket a biztosítási szabályzat tartalmazza. 

EMABIT_Haztartasi

GAP kárfedezeti biztosítás 

Teljes körű casco biztosítás megléte esetén, kiegészítő fedezetet nyújt, ami a gépjármű totálkára vagy annak ellopása következtében elszenvedett pénzügyi veszteséget pótolja. A DEFEND GAP különböző programjai akár lízingelt, akár készpénzért vásárolt járművekre megnyugtató megoldást kínálnak. Ha a gépjárművet ellopják, az alapbiztosítás (casco), az önrész levonása után a káridőponti értéket téríti meg az ügyfélnek, de egy fiatal jármű esetén ez akár milliókkal kevesebb, mint a vásárláskori számla érték. A vásárláskori számlaérték és a káridőponti érték közötti különbség, valamint a levont önrész a pénzügyi veszteség. Konstrukciótól függően, akár mindkét részt megtéríti a GAP biztosítás.

Weboldalunkon sütiket használunk látogatónk minél magasabb színvonalú kiszolgálása és az oldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A sütikről további információkat itt talál: Cookie szabályzat