> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

2019. július 16.

Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. testületi tagjainak cégbírósági bejegyzéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-045857/393. számú végzésével a Társaság Közgyűlése által megválasztott, és a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett testületi tagjait a cégjegyzékbe bejegyezte.

2019. július 10.

Tőkecsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatás

A szerzési érték igazolás minimális tartalmáról

2019. július 1.

Rendkívüli tájékoztatás az OPUS GLOBAL Nyrt.-nek a Társaságban való részesedésszerzéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy az OPUS GLOBAL Nyrt. és a Társaságban 24,85 %-os tulajdoni hányaddal rendelkező KONZUM Nyrt. egyesülése (beolvadás) 2019. év június hó 30. napján megvalósult, ezáltal a KONZUM Nyrt. általános jogutódja az OPUS GLOBAL Nyrt.

2019. július 1.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2019. június 24.

Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., valamint az EMABIT testületi tagjának felügyeleti engedélyezéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján tartott közgyűlésén megválasztott igazgatósági tagja, dr. Fedák István János igazgatósági tisztségének betöltését a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-89/2019. számú határozatával, valamint dr. Fedák István Jánosnak a Társaság 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatóságában történő tisztségének betöltését H-EN-II-90/2019. számú határozatával engedélyezte.

2019. június 21.

Rendkívüli tájékoztatás a KONZUM Nyrt. átalakulásának a Társaság eredményére gyakorolt hatásáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaságban 24,85 százalékos tulajdonnal rendelkező KONZUM Nyrt.-nek az OPUS Global Nyrt.-be történő beolvadásának bejegyzését a mai napon jogerős végzésével a Cégbíróság 2019. június 30. napi hatállyal elrendelte.

2019. június 11.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. hirdetménye a 2019. évi éves közgyűlése által elhatározott tőkejuttatás kifizetésének rendjéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján tartott éves közgyűlése az Társaság alaptőkéjének a részvények névértékének csökkentése útján megvalósuló leszállításával egyidejűleg tőkejuttatás kifizetéséréről határozott. Az egy részvényre eső tőkejuttatás összege 31,96 Ft.

2019. június 11.

Rendkívüli tájékoztatás az olasz határon átnyúló tevékenység keretében terjesztett termék felfüggesztéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai napon a Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatósága az olasz határon átnyúló gaming kezesi biztosítási tevékenység felfüggesztéséről határozott.

2019. június 3.

Rendkívüli tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy részvénytranzakciójáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Dr. Móricz Gábor - a Társaság 100%-os leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke - vezető állású személlyel szoros kapcsolatban álló Kaptár Zrt. többségi tulajdonában lévő GridLogic Informatikai Kft. 2019. május 29. napján tőzsdei forgalomban mindösszesen 40.664 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 401 Ft/db áron, melynek következtében a tulajdonában lévő részvények száma 1.300.000 darabra emelkedett.

2019. június 3.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.