> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

2017. május 19.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatát érintő döntésről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága, mint a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) alapítója a mai napon döntött a korábban megtárgyalt, majd a Felügyelőbizottság által jóváhagyott stratégiát érintő változtatásról. A változás értelmében az EMABIT a jövőben a lakossági casco üzletágban is megkezdi tevékenységét.

2017. május 2.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2017. április 24.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2017. április 24. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2017. április 24. napján megtartotta megismételt éves rendes közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

2017. április 24.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatát érintő döntésről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. közgyűlése, valamint a Pannónia Életbiztosító Zrt. közgyűlése a mai napon döntött a Pannónia Életbiztosító Zrt. beolvadásáról a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-be a felügyelet vonatkozó engedélyének függvényében és hatályával.

2017. április 24.

Felelős Társaságirányítási jelentés a 2016. üzleti évről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. elkészítete a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján jelentését, azt a felügyelőbizottság megtárgyalta, és a közgyűlés 2017. április 24. napján elfogadta.

2017. április 24.

Éves Jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és leányvállalata a mai napon közzétette a 2016. évre vonatkozó beszámolóit.

2017. április 13.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2017. április 13. napján 10:00 órára összehívott éves rendes közgyűléséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai nap 10:00 órára összehívott közgyűlésen a szavazásra jogosító részvényesek által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes nem jelent meg, így a közgyűlés határozatképtelen volt.

2017. április 13.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatait érintő döntésekről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt, valamint a Pannónia Általános Biztosító Zrt közgyűlései a mai napon döntöttek a Pannónia Általános Biztosító Zrt. beolvadásáról a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-be a felügyelet vonatkozó engedélyének függvényében és hatályával.

2017. április 11.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és az MKB Bank Zrt. között létrejött stratégiai megállapodásról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság döntött arról, hogy stratégiai együttműködési megállapodást köt a magyar bankrendszer egyik legrégebbi tagjával, a piac meghatározó szereplőjével, az MKB Bank Zrt.-vel. A stratégiai megállapodás véglegesítésére és aláírására a mai napon kerül sor.

2017. március 31.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.