> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

2017. augusztus 23.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részvényügyletéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság a mai napon 200.000 db (azaz kettőszázezer darab), egyenként 40,- forint névértékű, dematerializált „C” sorozatú -a Társaság által kibocsátott- kamatozó részvényt vásárolt 750 Ft/db áron adásvételi szerződés keretében.

2017. augusztus 22.

2017. évi második negyedéves jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2017. évi második negyedéves jelentését.

2017. augusztus 15.

Közgyűlési meghívó hirdetménye

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2017. szeptember 15. napján (pénteken) 10:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart a Társaság székhelyén (címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

2017. július 31.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2017. július 31.

Döntés a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. tulajdonosi köréről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy stratégiai partnerével, a Pannónia Nyugdíjpénztárral (székhelye: 1072 Budapest, Nyár u. 12.; nyilvántartásba véve a Fővárosi Törvényszék 1995. március 13-án kelt Pk.61.544/3. számú határozatával) közösen alapított Pannónia CIG Alapkezelő Zrt-ben (székhely: 1072 Budapest, Nyár u. 12.; cégjegyzékszám: 01-10-047118) eddigi 50%-os részesedése 16%-ra csökken.

2017. július 6.

Rendkívüli közzététel a Társaság saját tulajdonában lévő részvényeinek változásáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Pannónia Életbiztosító Zrt. beolvadásával kapcsolatban, az egyesülési szerződésben foglalt részvénycsere keretében az MKB Bank Zrt., mint a Pannónia Életbiztosító Zrt. kisebbségi részvényese 92.744 db CIGPANNONIA törzsrészvényre jogosult. A csere-részvényeket a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a saját részvényeiből biztosította, a részvények átruházására a tulajdonos értékpapírszámlájára történő transzferálással került sor. A transzferálást követően a Társaság saját részvényeinek darabszáma 1.104.006 darab.

2017. június 30.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2017. június 30.

Rendkívüli közzététel a Pannónia Biztosítók beolvadásáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Pannónia Életbiztosító Zrt. beolvadását a Társaságba, illetve a Pannónia Általános Biztosító Zrt. beolvadását a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-be.

2017. június 30.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alapszabályának módosítását a cégbíróság bejegyezte

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-045857/340. számú végzésével a létesítő okirat változását bejegyezte.

2017. június 23.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalata és az Aegon Magyarország Zrt. közötti megállapodásról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-68/2017.sz. határozatával engedélyezte, hogy a Pannónia Általános Biztosító Zrt. lakásbiztosítási, társasház-biztosítási és kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási állományát az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-re ruházza át 2017. július 1-jei hatállyal.