> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

2017. március 24.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatait érintő döntésről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy az MKB Életbiztosító Zrt. valamint az MKB Általános Biztosító Zrt. közgyűlései a mai napon a biztosítók névváltásáról szóló döntést hoztak. A közgyűlési döntések értelmében az MKB Életbiztosító Zrt. új neve Pannónia Életbiztosító Zrt.-re, az MKB Általános Biztosító Zrt. neve pedig Pannónia Általános Biztosító Zrt.-re változik. Az érintett felek kezdeményezik az új nevek cégbírósági bejegyzését, a névváltás a cégbírósági bejegyzést követően válik hatályossá.

2017. március 24.

Rendkívüli tájékoztatás 5%-os szavazati küszöbérték átlépéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság részvényese, a KAPTÁR Befektetési Zrt. a mai napon bejelentette, hogy tőzsdei kötésben - a Concorde Értékpapír Zrt. közreműködésével - 475 db CIG1709 kontraktust vett (475.000 db CIGPANNONIA részvény vétel szeptemberi határidőre) 222 Ft/db áron. Szavazati jogának mértéke az 5%-os küszöbértéket meghaladja. Dr. Móricz Gábor, a Kaptár Befektetési Zrt. igazgatóságának elnöke, a Társaságnál bennfentes személynek minősül.

2017. március 23.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél az éves rendes közgyűlés összehívásának napján

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségének, az az alábbiakban közzéteszi a közgyűlés összehívásának napján, azaz 2017. március 13. napján meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést.

2017. március 23.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatok

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága 2017. április 13. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság éves rendes Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye 2017. március 13. napján (hétfőn) jelent meg a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

2017. március 14.

Rendkívüli közzététel az átalakulással kapcsolatos anyagok elérhetőségéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 25. § (4) bek. értelmében az MKB Biztosítók beolvadásával kapcsolatos dokumentumok az átalakulással érintett társaságok honlapjain elérhetőek.

2017. március 13.

Közgyűlési meghívó hirdetménye

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2017. április 13. napján (csütörtökön) 10:00 órai kezdettel tartja éves rendes közgyűlését a Társaság székhelyén (címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

2017. március 13.

Az igazgatósági, és a felügyelőbizottsági tagok részére nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. az alábbiak szerint tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, Befektetőket az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjairól, és a részükre a 2016. üzleti évben nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokról.

2017. március 9.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatóságának döntéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon döntött arról, hogy beolvadással történő átalakulásról szóló javaslatot terjeszt a Közgyűlése elé. A javaslat értelmében a beolvadással az MKB Életbiztosító Zrt. beolvadna a Társaságba. Egyúttal a Társaság leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-nek (továbbiakban „EMABIT”) az Igazgatósága is javaslatot terjeszt az alapító elé az MKB Általános Biztosító Zrt.-nek az EMABIT-ba történő beolvadásáról.

2017. február 28.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2017. február 23.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. által elnyert tenderről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság valamint a Pannónia Nyugdíjpénztár Konzorciuma a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület biztosítási állományának átruházására kiírt tender nyertes ajánlattevője lett.