> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

2017. június 23.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalata és az Aegon Magyarország Zrt. közötti megállapodásról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-68/2017.sz. határozatával engedélyezte, hogy a Pannónia Általános Biztosító Zrt. lakásbiztosítási, társasház-biztosítási és kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási állományát az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-re ruházza át 2017. július 1-jei hatállyal.

2017. június 23.

Rendkívüli közzététel a Pannónia Biztosítók beolvadásáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-67/2017. valamint H-EN-II-69/2017. sz. határozatával engedélyezte a Pannónia Életbiztosító Zrt. beolvadását a Társaságba, illetve a Pannónia Általános Biztosító Zrt. beolvadását a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-be.

2017. június 20.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. felügyelőbizottsági tagjáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Sándor Benedek, akit a Társaság Közgyűlése felügyelőbizottsági taggá választott, lemondott tisztségéről.

2017. június 2.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. felügyelőbizottsági tagjáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-57/2017 sz. határozatával engedélyezte a 2017. április 24-ei közgyűlésen újraválasztott felügyelőbizottsági tag, Fekete Imréné megválasztását.

2017. június 1.

Rendkívüli közzététel a DIMENZIÓ állomány átruházásról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék döntésének következtében a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület állományának Társaságra történő átruházásának végrehajtását felfüggesztették.

2017. május 31.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2017. május 23.

2017. évi első negyedéves jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2017. évi első negyedéves jelentését.

2017. május 19.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatát érintő döntésről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága, mint a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) alapítója a mai napon döntött a korábban megtárgyalt, majd a Felügyelőbizottság által jóváhagyott stratégiát érintő változtatásról. A változás értelmében az EMABIT a jövőben a lakossági casco üzletágban is megkezdi tevékenységét.

2017. május 2.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2017. április 24.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2017. április 24. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2017. április 24. napján megtartotta megismételt éves rendes közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):