> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

2018. március 23.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatok

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága 2018. április 16. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság éves rendes Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye 2018. március 14. napján jelent meg a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

2018. március 23.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél az éves rendes közgyűlés összehívásának napján

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségének, az az alábbiakban közzéteszi a közgyűlés összehívásának napján, azaz 2018. március 14. napján meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést.

2018. március 22.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatóságának az Éves Közgyűlés napirendi pontjával kapcsolatos bejelentése

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság” vagy „CIG Pannónia”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon arról döntött, hogy a 2018. április 16. napjára összehívott közgyűlés 6. napirendi pontjával (Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról) kapcsolatos előterjesztést és a határozathozatalt a következő Közgyűlésre halasztja.

2018. március 14.

Közgyűlési meghívó hirdetménye

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2018. április 16. napján (hétfőn) 10:00 órai kezdettel tartja éves rendes közgyűlését tart a Társaság székhelyén (címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

2018. március 14.

Az igazgatósági, és a felügyelőbizottsági tagok részére nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. az alábbiak szerint tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, Befektetőket az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjairól, és a részükre a 2017. üzleti évben nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokról.

2018. március 12.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatóságának bejelentése a 2017. évi eredmény utáni osztalékról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság” vagy „CIG Pannónia”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon megtárgyalta a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti és a CIG Pannónia Csoport IFRS szerint készült 2017. évi éves beszámolóját, és azt jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek. Az Igazgatóság a 2017. üzleti év után részvényenként bruttó 10 forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek.

2018. március 1.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2018. február 20.

2017. évi negyedik negyedéves jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2017. évi negyedik negyedéves jelentését.

2018. február 5.

BÉT határozat - Terméklista adatainak módosítása

A Tőzsde vezérigazgatójának 47/2018. számú határozata arról, hogy a CIG Pannónia részvények Tőzsdére bevezetett mennyisége 2018. február 6. napjával 70.962.240 db-ra csökken.

2018. január 31.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.