> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

2017. december 12.

Közgyűlési meghívó hirdetménye

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2018. január 19. napján (pénteken) 10:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart a Társaság székhelyén (címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

2017. december 12.

BÉT határozat - Kereskedés felfüggesztése

A Tőzsde vezérigazgatójának 449/2017. számú határozata a CIG Pannónia törzsrészvények tőzsdei kereskedésének a 2017. december 12-i Tőzsdenapon a kereskedés kezdetétől a Tőzsdenap hátralevő részére történő felfüggesztéséről.

2017. november 30.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2017. november 28.

Együttműködési megállapodást kötött a China Re és a CIG Pannónia leányvállalata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság nem-életbiztosítási tevékenységgel foglalkozó 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.(továbbiakban: EMABIT) és a China Reinsurance (Group) Corporation (továbbiakban: China Re) a mai napon együttműködési keret-megállapodást írt alá.

2017. november 21.

2017. évi harmadik negyedéves jelentés

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2017. évi harmadik negyedéves jelentését.

2017. október 31.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2017. október 26.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyeinek és a velük szoros kapcsolatban álló személyek CIGPANNONIA törzsrészvényeinek változásáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a vezető állású személyek és a velük szoros kapcsolatban álló személyek által birtokolt CIGPANNONIA „A” sorozatú törzsrészvények száma a „B” és „C” sorozatú kamatozó részvények átalakítását és a zártkörű alaptőke emelést követően az alábbiak szerint változott:

2017. október 20.

Tájékoztatás B és C sorozatú részvények átalakításáról és tőzsdei bevezetéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-045857) (a „Társaság”) ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a 27/2012. (VIII. 16.) sz. Közgyűlési Határozatban foglaltak alapján a Társaság által kibocsátott „B” sorozatú kamatozó részvények (HU0000118963) és „C” sorozatú kamatozó részvények (HU0000118971) 2017. szeptember 11. napján „A” sorozatú törzsrészvényekké alakultak át, valamint, hogy a Társaság igazgatósága a 28/2012. (VIII. 16.) sz. Közgyűlési Határozat szerinti felhatalmazás alapján a 32/2017.09.12 sz. Igazgatósági Határozattal döntött a Társaság alaptőkéjének felemeléséről 2017. szeptember 12. napján.

2017. október 20.

A Tőzsde vezérigazgatójának 383/2017. számú határozata

A Tőzsde vezérigazgatójának 383/2017. számú határozata a CIG Pannónia törzsrészvények tőzsdei kereskedésének 2017. október 25-i Tőzsdenapon a kereskedési idő kezdetétől 2017. október 26-i Tőzsdenap végéig történő felfüggesztéséről.

2017. október 4.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alapszabályának módosítását a cégbíróság bejegyezte

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045857/361. számú végzésével a létesítő okirat változását bejegyezte.