Befektetői közlemények
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) 2019. augusztus 26. napján tartott igazgatósági ülésén megválasztott dr. Kádár Gabriella első számú vezetői tisztségének betöltését a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-158/2019. számú határozatával engedélyezte.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt Részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: EMABIT) a Bit 267. § (1) bekezdés c) pontja alapján a mai napon bejelentette a Magyar Nemzeti Bank felé, hogy a Társaság a 2019. harmadik negyedéves Szolvencia II jelentése alapján megállapította, hogy a szavatoló tőke megfelelése 102%.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt Részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. olasz határon átnyúló tevékenységével kapcsolatban az MNB 2019. október 22. napján kelt 24708-42/2019 számú ideiglenes intézkedésével azonnali hatállyal megtiltotta a kezesség és garancia ágazatba tartozó új biztosítási szerződések megkötését, és a már megkötött szerződések meghosszabbítását, a leányvállalatnál, az olasz határon átnyúló tevékenységgel összefüggő célvizsgálat lezárásáig, de legfeljebb egy éves időtartamra.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt Részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „Biztosító”) olasz határon átnyúló tevékenyégéhez kapcsolódó legújabb információkról.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt Részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-nek az olasz határon átnyúló tevékenyégéből adódóan a 2019. második negyedéves tőzsdei jelentésében közzétett veszteségéhez képest további 670 millió forint vesztesége várható.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-045857; „Társaság”) 2019. április 17. napján megtartott közgyűlése – ahogy arról a Tisztelt Befektetőket már értesítettük – a 8/2019. (04.17.) számú közgyűlési határozatával döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, amelynek eredményeképpen a Társaság alaptőkéje 3.777.130.400,- Ft (azaz hárommilliárd-hétszázhetvenhétmillió-százharmincezer-négyszáz magyar forint) összegről 3.116.132.580,- Ft (azaz hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezerötszáznyolcvan magyar forint) összegre csökkent.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a befektetői és tőzsdei kapcsolattartójának személyében bekövetkezett változásról.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Busa Zoltán a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-nél (továbbiakban: „EMABIT”) betöltött vezérigazgatói megbízása és egyben igazgatósági tagsági tisztsége a mai napon közös megegyezéssel megszűnt.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. augusztus 2. napján meghozott Cg.01-10-045857/395. számú végzésével a Társaság Közgyűlése által elhatározott tőkecsökkentést a cégjegyzékbe bejegyezte.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2019. évi második negyedéves jelentését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A továbbiakban dr. Dudás Rebeka Krisztina befektetői kapcsolattartó helyett a Társaság befektetői kapcsolatokat érintő feladatait Márton Vivien Alexandra befektetői kapcsolattartó fogja ellátni.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-045857/393. számú végzésével a Társaság Közgyűlése által megválasztott, és a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett testületi tagjait a cégjegyzékbe bejegyezte.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton hívja fel tisztelt részvényesei figyelmét a Társaság 2019. évi éves közgyűlése által elhatározott tőkejuttatás kifizetését terhelő adófizetési kötelezettség megállapításának körülményeire.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy az OPUS GLOBAL Nyrt. és a Társaságban 24,85 %-os tulajdoni hányaddal rendelkező KONZUM Nyrt. egyesülése (beolvadás) 2019. év június hó 30. napján megvalósult, ezáltal a KONZUM Nyrt. általános jogutódja az OPUS GLOBAL Nyrt.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján tartott közgyűlésén megválasztott igazgatósági tagja, dr. Fedák István János igazgatósági tisztségének betöltését a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-89/2019. számú határozatával, valamint dr. Fedák István Jánosnak a Társaság 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatóságában történő tisztségének betöltését H-EN-II-90/2019. számú határozatával engedélyezte.

Weboldalunkon sütiket használunk látogatónk minél magasabb színvonalú kiszolgálása és az oldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A sütikről további információkat itt talál: Cookie szabályzat