> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

2017. október 20.

Tájékoztatás B és C sorozatú részvények átalakításáról és tőzsdei bevezetéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-045857) (a „Társaság”) ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a 27/2012. (VIII. 16.) sz. Közgyűlési Határozatban foglaltak alapján a Társaság által kibocsátott „B” sorozatú kamatozó részvények (HU0000118963) és „C” sorozatú kamatozó részvények (HU0000118971) 2017. szeptember 11. napján „A” sorozatú törzsrészvényekké alakultak át, valamint, hogy a Társaság igazgatósága a 28/2012. (VIII. 16.) sz. Közgyűlési Határozat szerinti felhatalmazás alapján a 32/2017.09.12 sz. Igazgatósági Határozattal döntött a Társaság alaptőkéjének felemeléséről 2017. szeptember 12. napján.

2017. október 4.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alapszabályának módosítását a cégbíróság bejegyezte

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045857/361. számú végzésével a létesítő okirat változását bejegyezte.

2017. október 2.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

2017. szeptember 26.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2017. szeptember 26. napján megtartott megismételt rendkívüli közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2017. szeptember 26. napján megtartotta megismételt rendkívüli közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

2017. szeptember 26.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. új felügyelőbizottsági tagjáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-92/2017 számú határozatával engedélyezte a 2017. szeptember 26-ai közgyűlésen megválasztott új felügyelőbizottsági tag, Veisz Ákos kinevezését.

2017. szeptember 26.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alaptőke-leszállításáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság közgyűlése a mai napon a Társaság alaptőkéjének leszállításáról szóló határozatokat hozott, a Társaság alaptőkéjének összesen 13.333.320,- Ft összeggel történő, tőkekivonási célú leszállításáról. Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon hajtja végre, hogy a Társaság tulajdonában álló, 333.333 db (azaz háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvényt bevonja (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények darabszámának csökkentése).

2017. szeptember 15.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2017. szeptember 15. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűléséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai nap 10:00 órára összehívott közgyűlésen a szavazásra jogosító részvényesek által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes nem jelent meg, így a közgyűlés határozatképtelen volt.

2017. szeptember 12.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatóságának alaptőke-emeléssel kapcsolatos döntéséről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a Társaság alaptőkéjének zártkörű felemeléséről szóló döntést hozott. A zártkörű alaptőke-emelésre új, „A” sorozatú, dematerializált, névre szóló szavazati jogot biztosító egyenként 40,- Ft névértékű törzsrészvények kibocsátása útján kerül sor.

2017. szeptember 7.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részvényügyletéről

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság a mai napon 133.333 db (azaz százharmincháromezer-háromszázharminchárom darab), egyenként 40,- forint névértékű, dematerializált „B” sorozatú -a Társaság által kibocsátott- kamatozó részvényt vásárolt 750 Ft/db áron adásvételi szerződés keretében.

2017. augusztus 31.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.