> Főoldal | Befektetőknek | Átalakulási terv

Átalakulási terv

Az MKB Biztosítók tervezett beolvadásával kapcsolatos dokumentumok

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága 2017. március 9-én döntött arról, hogy beolvadással történő átalakulásról szóló javaslatot terjeszt a Közgyűlése elé. A javaslat értelmében a beolvadással az MKB Életbiztosító Zrt. beolvadna a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-be. Egyúttal a Társaság leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-nek az Igazgatósága is javaslatot terjeszt az alapító elé az MKB Általános Biztosító Zrt.-nek az EMABIT-ba történő beolvadásáról. Az átalakulásra a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 29. §-ában foglalt egyszerűsített formát javasolja, amelyről a Biztosítók Közgyűlései határoznak majd.Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 25. §. (4) bekezdésére tekintettel az egyesüléssel érintett részvénytársaság az egyesülési szerződés elfogadásáról döntő közgyűlés napja előtt legalább harminc nappal és legalább a közgyűlés lezárásáig tartó időszak alatt a részvénytársaság saját honlapján biztosítja az átalakulással kapcsolatos dokumentumok ingyenes megismerhetőségét. Az átalakulási iratok a honlapról letölthetőek és kinyomtathatóak.

Az MKB Életbiztosító Zrt. beolvadása a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-be

Átalakulási terv 

Mellékletek

Az egyesülésben résztvevő társaságok cégkivonata

- CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. cégkivonata 

- MKB Életbiztosító Zrt. cégkivonata 

Vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek

- MKB Életbiztosító Zrt. (beolvadó társaság) vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete

- CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (átvevő társaság) vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete

- CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (jogutód társaság) vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete

- Könyvvizsgálói vélemény

Átalakuló társaságok utolsó 3 éves beszámolója

 

Az MKB Általános Biztosító Zrt. beolvadása a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-be

Átalakulási terv

Mellékletek

Az egyesülésben résztvevő társaságok cégkivonata

- CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. cégkivonata 

- MKB Általános Biztosító Zrt. cégkivonata 

Vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek

- MKB Általános Biztosító Zrt. (beolvadó társaság) vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete

- CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (átvevő társaság) vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete

- CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (jogutód társaság) vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete

- Könyvvizsgálói vélemény

Átalakuló társaságok utolsó 3 éves beszámolója

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 2013.évi éves beszámolója

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 2014.évi éves beszámolója

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 2015.évi éves beszámolója

Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2013.évi éves beszámolója

Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2014.évi éves beszámolója

Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015.évi éves beszámolója

 

Az MKB Általános Biztosító Zrt. és az MKB Életbiztosító Zrt. nevet váltott. A névváltást követően az MKB Általános Biztosító Zrt. neve Pannónia Általános Biztosító Zrt-re, az MKB Életbiztosító Zrt. neve Pannónia Életbiztosító Zrt-re módosult. Bővebb információ itt érhető el.

Cégbírósági bejegyzés - Pannónia Általános Biztosító Zrt.

Cégbírósági bejegyzés - Pannónia Életbiztosító Zrt.