> Főoldal | Befektetőknek | Tőzsdei bevezetés | Gyakori kérdések

Gyakori kérdések

Alábbiakban a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőzsdei bevezetésével kapcsolatosan gyakran feltett kérdések és válaszok olvashatók.

Milyen tranzakcióra készül a CIG Pannónia Biztosító?

A CIG Pannónia Életbiztosító újonnan kibocsátandó részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalára a társaság egyes jelenlegi részvényesei részvényeinek értékesítésével egyidejűleg, egy kombinált értékesítési eljárásban kerül sor.

A kombinált értékesítés során a társaság minimum 3.335.000 darab, maximum 10.850.000 darab új részvényt kíván kibocsátani, míg a társaság egyes jelenlegi részvényesei maximum 1.950.511 darab, a társaság által már korábban kibocsátott részvényt kívánnak értékesíteni. A nyilvános értékesítés keretében az értékesítő részvényesek által értékesítésre felajánlott részvények a társaság jegyzett tőkéjének mintegy 3,8%-át képviselik.

A részvények az október 11 - 22. között zajló nyilvános jegyzési eljárás keretében kerülnek felajánlásra. A kisbefektetői jegyzés során 938 forintért lehet részvényt jegyezni, az árkedvezménnyel rendelkező ügyfelek 750 forintért jegyezhetnek. A kisbefektetői értékesítés során le nem jegyzett részvények az október 25-én, a Budapesti Értéktőzsdén megtartandó nagybefektetői aukció keretében kerülnek értékesítésre, amelynek során az intézményi befektetők 600 és 750 forint között adhatnak le vételi ajánlatot. A nagybefektetői jegyzés során kialakuló végleges nagybefektetői ár utólag és visszamenőleg határozza meg a végső, kedvezményes kisbefektetői árat, és ezáltal a 100%-os kisbefektetői árat is.

Mi az a nyilvános részvénykibocsátás?

Azon nyilvános eljárás, amely keretében természetes magánszemélyek és intézményi befektetők a nyilvános ajánlattétel során a CIG által jegyzésre felajánlott részvényeket lejegyezhetik.

Milyen jelentősége van a nyilvánosságnak?

A CIG Pannónia Életbiztosító 2010. szeptember 1-je óta nyilvánosan működő részvénytársaság. Nyilvánosan működő társaságként, a transzparencia elve mentén, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nek a nyilvánosan működő társaságokkal szemben jogszabályokban megkövetelt jelentési és közzétételi kötelezettségek, továbbá a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján, figyelemmel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény V. fejezetében foglaltakra, az alábbi közzétételi kötelezettségei vannak:

 • éves jelentés
 • féléves jelentés
 • időközi vezetőségi beszámoló
 • rendkívüli tájékoztatási kötelezettség (minden olyan információt közzé kell tenni, amely az értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti)

A társaság tevékenységével kapcsolatos fenti információkat a társaság honlapján (www.cig.eu), valamint a PSZÁF által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon, illetve a tőzsdei bevezetést követően a BÉT honlapján is (www.bet.hu)  közzéteszi.

Mi a Tájékoztató és hol hozzáférhető?

A Tájékoztató a befektetési döntés meghozatalához elengedhetetlenül szükséges dokumentum, amely a társaság alapításától kezdve a jelen tranzakcióig minden lényeges információt tartalmaz a társaságról.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2010. szeptember 15-én kelt, EN-III/TTE-377/2010. számú határozatában engedélyezte a nyilvános forgalomba hozatal lefolytatásához, valamint a tőzsdei bevezetéshez szükséges kibocsátási tájékoztató és hirdetmény közzétételét. A nyilvános részvényjegyzés részleteit tartalmazó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott összevont kibocsátási Tájékoztató letölthető a társaság honlapjáról (www.cig.eu), az értékesítési eljárásban közreműködő partnerek honlapjairól (www.equilor.hu, www.mkb.hu), valamint a PSZÁF hivatalos honlapjáról, a www.kozzetetelek.hu oldalról.

Mit kell tennem, ha részvényt kívánok jegyezni?

Ismerje meg a nyilvános forgalomba hozatal és értékesítés részleteit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott kibocsátási tájékoztatóból, amely letölthető a társaság honlapjáról (www.cig.eu), valamint az értékesítési eljárásban közreműködő partnerek honlapjairól (www.equilor.hu, www.mkb.hu)!

Nyisson értékpapírszámlát a jegyzési eljárás hivatalos értékesítési helyein, az MKB Bank Zrt. fiókjaiban (www.mkb.hu), vagy a vezető forgalmazó Equilor Befektetési Zrt.-nél (1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.)! A jegyzési időszak folyamán, értékpapírszámla-nyitás céljából, a hivatalos jegyzési helyen személyesen kell megjelenni.

A jegyzési ív kitöltését és aláírását követően, a jegyzési íven feltüntetett ügyfélszámlára legkésőbb a jegyzési időszak lezárásáig, 2010. október 22*-ig fizesse be a jegyezni kívánt, megszerezhető részvények ellenértékét!

*Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jegyzés a Kibocsátó döntése alapján az első három napot követően korábban is lezárható!

Bővebb tájékozódás céljából, vegyen részt az ország 5 nagyvárosában és a fővárosban megrendezésre kerülő kisbefektetői roadshow utolsó állomásán 2010. október 8-án  Budapesten! A lakossági előadás-sorozaton a társaság első számú vezetőitől hallhat információkat a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőzsdére lépéséről. A roadshow helyszíneiről a CIG Pannónia Életbiztosító weboldalán nyújtunk bővebb tájékoztatást.

Hova kell mennem, ha részvényt akarok jegyezni?

Nyisson értékpapírszámlát a jegyzési eljárás hivatalos értékesítési helyein, az MKB Bank Zrt. 86 bankfiókja bármelyikében (www.mkb.hu), vagy a vezető forgalmazó Equilor Befektetési Zrt.-nél (1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.,  www.equilor.hu).

Mi az az értékpapírszámla, bankszámlám van, az nem elég?

A jegyzéshez az MKB Bank Zrt, vagy az Equilor Befektetési Zrt. által vezetett, a jegyzési eljárásban részt venni kívánó személy saját nevére szóló értékpapírszámla szükséges, amelynek értelmében a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti.

Az OTP Banknál (vagy bármely egyéb más pénzintézetnél) van értékpapírszámlám, tudok-e részvényt jegyezni annak segítségével?

Nem. Nyisson értékpapírszámlát a jegyzési eljárás hivatalos értékesítési helyein, az MKB Bank Zrt. fiókjaiban (www.mkb.hu), vagy a vezető forgalmazó Equilor Befektetési Zrt.-nél (1037 Budapest, Montevideo utca 2/C., www.equilor.hu) annak függvényében, hogy kinél kívánja jegyzési nyilatkozatát leadni. A fenti értékpapírszámlán lejegyzett részvényeket, azok keletkeztetését követően, már másnap eltranszferálhatja – a hivatalos értékesítési helyek kondíciós listáiban meghatározott díjtételek mellett - a hivatalos értékesítési helyektől eltérő pénzintézetnél vezetett értékpapírszámlájára.

Van-e különbség a között, ha az Equilornál, illetve az MKB-nál teszem meg a jegyzésemet?

Kizárólag abban az esetben van különbség, ha a jegyzés megtételére meghatalmazás útján kerül sor. A meghatalmazotti jegyzésről lásd a vonatkozó kérdést!

Mennyibe kerül a számlanyitás?

Mind az Equilor-nál, mind az MKB Banknál

 • díjmentes az értékpapírszámla nyitása,
 • tartós befektetési számla (TBSZ) nyitása esetén, jogszabályi előírás alapján 25 ezer forint a minimum kezdő befizetés.

Van-e bármilyen egyéb költsége a részvényjegyzésnek?

Nincs.

Az allokációt követően eltranszferálhatom-e a részvényeimet?

Igen. A nyilvános jegyzési eljárásban megszerzett részvényekre semmilyen elidegenítési korlátozás nincsen.

A jegyzést követően megszüntethetem-e az Equilor/MKB számlámat?

Igen, a részvények eltranszferálhatók bármely másik pénzintézetnél vezetett értékpapírszámlára, ezt követően megszüntethető az Equilornál vagy az MKB-nál vezetett értékpaprszámla.

Ha nem zárom be a jegyzéskor nyitott számláimat, van-e bármilyen költsége számomra?

Igen, az értékpapírszámla-vezetésnek díja van, amelyet az Equilor és az MKB mindenkor hatályos díjszabásai tartalmaznak.

Milyen iratokat kell magammal vinnem a részvényjegyzéshez?

A jegyzéshez személyazonosításra alkalmas dokumentumok szükségesek, így személyi igazolvány, lakcím kártya, adóazonosító jel / adószám igazolására alkalmas dokumentum. A kedvezményes áron történő jegyzésre jogosultaknál az ügyfél-tájékoztató levél bemutatása segíti az eljárást, de nem érvényességi feltétele a jegyzési ív leadásának. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult, jegyezni kívánó(k) aláírási címpéldány(ai) szükséges(ek).

Terhel-e bármilyen felelősség a cég ügyeivel kapcsolatban azáltal, hogy részvényes leszek?

Nem.

Számít-e hogy az első vagy az utolsó nap jövök-e – abból a szempontból, hogy hány részvényt kapok?

A jegyzési időszak alatt a jegyzések időbeli sorrendjének az allokáció szempontjából nincs jelentősége, amennyiben azonban a Kisbefektetők érvényes jegyzési igényei meghaladják a Megszerezhető Részvények teljes mennyiségét (túljegyzés), akkor a következő sorrendben és elvek szerint kerül sor allokációra:

(a) Elsőként a 80%-os Kedvezményes Jegyzők 80%-os Kedvezményes Kisbefektetői Maximum Értékesítési Áron benyújtott jegyzési igényei kerülnek kielégítésre oly módon, hogy a 80%-os Kedvezményes Jegyzők a jegyzési eljárás során igazolt, rájuk egyénileg irányadó 80%-os Kedvezményes Mennyiség mértékéig valamennyi általuk jegyzett Megszerezhető Részvényt megkapják. A 80%-os Kedvezményes Jegyzőknek a rájuk egyénileg irányadó 80%-os Kedvezményes Mennyiségen felül, külön Jegyzési Íven, Általános Kisbefektetői Maximum Értékesítési Áron tett jegyzési igényei az alábbi (c) pont szerinti elbírálás alá esnek.

(b) Másodikként az Allokációs Kedvezményes Jegyzők által jegyzett Megszerezhető Részvények vonatkozásában kerül sor allokációra. Az Allokációs Kedvezmény értelmében az Allokációs Kedvezményes Jegyzők jegyzési igényei a rájuk egyénileg irányadó Allokációs Kedvezményes Mennyiség erejéig teljes mértékben kielégítésre kerülnek. Az Allokációs Kedvezményes Jegyzőknek a rájuk egyénileg irányadó Allokációs Kedvezményes Mennyiségen felül tett jegyzési igényei az alábbi (c) pont szerinti elbírálás alá esnek.

 (c) A 80%-os Kedvezményes Jegyzők, továbbá az Allokációs Kedvezményes Jegyzők részére a 80%-os Kedvezményes Mennyiség, illetve az Allokációs Kedvezményes Mennyiség erejéig történt allokációt követően fennmaradó Megszerezhető Részvények allokációja a kártyaleosztás elve alapján történik úgy, hogy minden egyes leosztási körben a még teljesen ki nem elégített kisbefektetői részvényjegyzők számára egy-egy Megszerezhető Részvény kerül leosztásra. Amennyiben az utolsó körben már nem lehetne egy teljes leosztási kört lebonyolítani, úgy a fennmaradó Megszerezhető Részvények számítógéppel, véletlenszerű sorsolással kerülnek szétosztásra a jogosult Kisbefektetők között.

Az allokáció során a Kisbefektetői Jegyzési Időszak alatt a Megszerezhető Részvények megszerzésére vonatkozó érvényes jegyzési nyilatkozatot tett személyek a fentiekben megjelölt egyes allokációs osztályokon belül azonos elbánás alá esnek (a fenti három allokációs osztály egymáshoz viszonyított sorrendjének maradéktalan megtartása mellett), függetlenül attól, hogy nyilatkozatukat ezen időszakon belül mely időpontban tették meg.

Minden jegyző legfeljebb az általa igényelt részvénymennyiséget kaphatja meg. A jegyzőknek számolniuk kell azzal, hogy jelentős túlkereslet esetén az allokáció eredményeképpen az általuk a jegyzés során igényelt mennyiségnél akár számottevően kevesebb Megszerezhető Részvényhez, vagy akár semennyi Megszerezhető Részvényhez sem juthatnak hozzá.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a jegyzés a harmadik munkanapot követően bármikor lezárható!

Lehet-e valahol előre regisztrálni a sorbaállás elkerülése érdekében?

Nem, a jegyzési ív leadására csakis a meghirdetett jegyzési időszakban van lehetőség. Értékpapírszámlájukat azonban már ezen időszak kezdete előtt megnyithatják, amivel jelentősen csökkenthető a várakozási idő.

Mennyi részvényt jegyezhetek?

Teljes áron bármekkora számú részvényre adhat le jegyzést, kedvezményes áron, azonban csak annyi részvényt jegyezhet, amennyire kedvezményesen jogosult. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy túljegyzés esetén a teljes árú részvények vonatkozásában allokációra kerül sor, amelynek következtében a jegyzők kevesebb részvényt kaphatnak, mint amennyit jegyeztek. Az allokáció menetével kapcsolatosan lásd még a 17. számú kérdést.

Tudok-e Tartós Befektetési Számlára (TBSZ) jegyezni?

Igen, tartós befektetési számla is nyitható a részvényjegyzéshez, de a részvények Tartós Befektetési Számlán történő jegyzése esetén fennáll annak a kockázata, hogy az Értékesítés meghiúsulása esetén a Kisbefektető a Tartós Befektetési Számlán elhelyezett ellenértéket nem utalhatja vissza szokásos pénzszámlájára anélkül, hogy a Tartós Befektetési Számlához kapcsolódó adókedvezményt el ne veszítené. Továbbá, ha az Értékesítés Meghiúsulásának esete nem áll fenn, de a jegyzés során befizetett Általános Kisbefektetői Maximum Értékesítési Ár (illetve 80%-os Kedvezményes Kisbefektetői Maximum Értékesítési Ár) és a Végleges Általános Kisbefektetői Értékesítési Ár (illetve Végleges 80%-os Kedvezményes Kisbefektetői Értékesítési Ár) között különbözet mutatkozik, akkor ez a különbözet nem utalható vissza a jegyző részére a Tartós Befektetési Számláról anélkül, hogy a Tartós Befektetési Számlához kapcsolódó adókedvezményt el ne veszítené. Az Összevont Tájékoztató 2.2. (i) és 17.2.6.4. pontjaiban kifejtettekre különösen felhívjuk a figyelmet.

Van-e a jegyzett részvényekre adókedvezmény? (SZJA-adókedvezmény, árfolyamnyereségadó-kedvezmény)

A jegyzett részvényekre csak abban az esetben van adókedvezmény, amennyiben azok Tartós Befektetési Számlán vannak, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő adómértékben és megállapítási időszakot követően. A Tájékoztató 18. fejezete a kibocsátandó részvényekből származó jövedelem forrásadója tekintetében pontos eligazítást ad.

Lehet-e több helyen/időpontban többször jegyezni?

Jegyzési ív érvényesen vagy csak az Equilornál vagy csak az MKB-nál adható le. Amennyiben egy jegyző az Equilornál és az MKB-nál is ad le jegyzési ívet, úgy csak azon szolgáltatónál leadott jegyzései lesznek érvényesek, ahol több részvény lejegyzésére tett nyilatkozatot. Jegyzést több részletben ugyanazon szolgáltatónál lehet leadni, azonban ugyanazon jegyző jegyzéseinek több részletben történő leadása esetén az allokáció során a jegyzések adószám alapján összevonásra kerülnek és azok ezt követően egy jegyzésként lesznek elbírálva az allokáció során.

Lehet-e meghatalmazással jegyezni, ha igen, mi legyen a meghatalmazáson?

Meghatalmazás útján is lehet részvényt jegyezni. Fontos, hogy a meghatalmazott már a jegyzést megelőzően rendelkezzen az értékpapírszámla feletti rendelkezési joggal. Meghatalmazotti jegyzés esetére más eljárás vonatkozik a Vezető Forgalmazónál és a Közvetítőnél történő jegyzés esetére.

 • Meghatalmazotti jegyzés a Vezető Forgalmazónál:

  A meghatalmazás mintája eltölthető a Vezető Forgalmazó honlapjáról (www.equilor.hu ). Felhívjuk a figyelmet, hogy a jegyzésre vonatkozó meghatalmazás nem vonatkozik a számlanyitásra is, amennyiben a meghatalmazó nem rendelkezik értékpapírszámlával a Forgalmazónál, úgy arra  külön meghatalmazás adása szükséges!
   
 • Meghatalmazotti jegyzés a Közvetítőnél:

  Az MKB Bank Zrt-nél, mint Közvetítőnél eseti meghatalmazással jegyzés nem tehető, jegyzés kizárólag az értékpapírszámla tulajdonosától vagy a számla felett rendelkezésre jogosult személytől fogadható el! A Közvetítő csak olyan személyektől fogad el jegyzési nyilatkozatot, akiket a Kisbefektető a Közvetítőnél vezetett értékpapírszámlája feletti rendelkezésre a Közvetítő üzletszabályzataiban foglaltak szerint a Közvetítőnek bejelentett.

A Polgári Törvénykönyv szerint meghatározott, két tanú aláírásával ellátott meghatalmazás szükséges. A Tájékoztató 6. számú melléklete tartalmaz egy meghatalmazás mintát., amelyet ugyan nem kötelező abban a formában használni, ugyanakkor a benne foglalt adatokat tartalmaznia kell a jegyzéskor elfogadható meghatalmazásnak. Egyes esetekben (pl. külföldön történő meghatalmazás) a meghatalmazásra vonatkozó szabályok ettől eltérőek lehetnek, így kérjük, kérdéses esetben forduljanak egy jogi szakértőhöz!

Egyből ki kell-e fizetnem a részvényeket, vagy lehet rá hitelt kapni?

A jegyzési ív kitöltését és aláírását követően, a jegyzési íven feltüntetett ügyfélszámlára (értékpapírszámlára) legkésőbb a jegyzési időszak lezárásáig, 2010. október 22*-ig kell beérkezzen a jegyezni kívánt, megszerezhető részvények ellenértéke. Vagyis a jegyzés lezárásakor ezen a számlán már rendelkezésre kell állnia a teljes ellenértéknek.

*Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jegyzés a Kibocsátó döntése alapján az első három napot követően korábban is lezárható!

Miért kell maximum árat befizetnem?

A nyilvános részvénykibocsátás lebonyolítása technikai okokból zajlik maximum áron. Abban az esetben azonban, ha a részvények végleges ára nem éri el ezt a maximum árat, a jegyzők a különbözetet maradéktalanul visszakapják.

A CIG Pannónia Életbiztosító részvények Általános Kisbefektetői Maximum Értékesítési Ára 938 forint, míg a 80%-os Kedvezményes Kisbefektetői Maximum Értékesítési Ár 750 forint.

A kisbefektetői jegyzésben le nem jegyzett részvények az október 25-én a Budapesti Értéktőzsdén megtartandó nagybefektetői aukció keretében kerülnek értékesítésre, amelynek során az intézményi befektetők 600 és 750 forint között adhatnak le vételi ajánlatot. Az intézményi jegyzés során kialakuló végleges nagybefektetői ár utólag és visszamenőleg határozza meg a kedvezményes kisbefektetői árat, és ezáltal a 100%-os kisbefektetői árat is.

Visszakapom-e a pénzemet és mikor, ha többet fizettem be, mint amennyi a részvény ára lesz?

A jegyzési eljárást követő 1 héten belül kapja vissza a végleges részvényárfolyamon felül befizetett összeget.

Kapok-e kamatot a befizetett többlet pénz után?

A befizetett és visszautalt többletpénz után nem jár kamat.

Mi történik akkor, ha az egyébként kedvezményes jegyzésre jogosult ügyfél díjhátralékkal rendelkezik?

A kedvezmény azon ügyfelek számára jár, akik a kedvezményes programokban meghatározott feltételeknek megfelelő életbiztosítással rendelkeznek, és 2010. szeptember 15-én ezen szerződésük élő és díjjal rendezett. Részletesebb tájékoztatás az Összevont Tájékoztató 8. sz. mellékletében található.

Kell-e előzetesen regisztrálnom, ha szeretnék élni kedvezményes részvényjegyzési jogosultságommal?

Nem, előzetes regisztrációra nincs szükség. 80%-os áron történő jegyzés esetén a jegyzési ív leadásakor a kedvezményes értesítő felmutatásával javasolt, de nem kötelező a kedvezményre jogosultságot igazolni. Allokációs kedvezmény esetén a jogosultságot nem kell igazolni. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a kedvezményre jogosultság és annak mértékének ellenőrzésére az allokációt megelőzően kerül sor, és a jogtalanul leadott jegyzések visszautasításra kerülnek. Vagyis azon részvényekre irányuló jegyzés elutasításra kerül, amelyek tekintetében a kedvezmény tényét valótlanul tüntették fel!

Ha a családban többen rendelkezünk kedvezményes áron történő jegyzésre vonatkozó jogosultsággal, akkor leadhatjuk-e közösen a jegyzéseket?

Kedvezményt igénybe venni csak az a személy jogosult, akit a kedvezmény megillet. Ezek ellenőrzése adószám/adóazonosító jel alapján történik, így csak abban az esetben van módunk kedvezményes jegyzést elfogadni, ha az olyan személy értékpapírszámláján történik, amelyhez tartozó adóazonosító jel/adószám megegyezik a kedvezményt megillető személy adószámával/adóazonosító jelével.

Ha veszek részvényt, olcsóbban fogok-e biztosításhoz jutni?

Jelenleg a Társaságnak nincsen ilyen kedvezményes programja.

Mi történik akkor, ha több részvényt szeretnék venni, mint amennyire kedvezményem van?

A 80%-os Kedvezményes Jegyzőknek a rájuk egyénileg irányadó 80%-os Kedvezményes Mennyiségen felül, külön Jegyzési Íven az Általános Kisbefektetői Maximum Értékesítési Áron van módjuk jegyzést leadni. Allokációs kedvezménnyel rendelkező ügyfelek a kedvezményes mennyiséget meghaladó mértékű részvény lejegyzésére ugyanazon jegyzési íven tehetnek nyilatkozatot, azonban a Kibocsátó csak az Allokációs mennyiség erejéig garantálja a jegyzési igények teljesítését. Az ezen felül megjelölt igény az allokáció eredményének függvényében kerül kielégítésre.

Mi történik akkor, ha több kedvezményes jegyzésre adok le jegyzést, mint ami jár?

A rendelkezésre álló kedvezményes mennyiséget meghaladó többletjegyzés az allokáció során elutasításra kerül, a jegyzés során befizetett többlet összeg visszafizetésre kerül a jegyző számláján.

Mi van, ha meggondolom magam a jegyzést illetően? Meddig gondolhatom meg magam?

A jegyzés egy visszavonhatatlan jognyilatkozat, ebből következően nincs mód az attól való elállásra a jegyzés leadását követően.

Hogyan kapom meg a 20% kedvezményemet?

A 80%-os Kedvezményes Jegyzők 80%-os Kedvezményes Kisbefektetői Maximum Értékesítési Áron (azaz 750 forinton) nyújthatják be jegyzési igényeiket. A 80%-os Kedvezményes Jegyzői státusz igazolásához javasolt, de nem elengedhetetlen a Kisbefektető részére megküldött Kedvezmény Értesítő eredeti vagy másolati példányának bemutatása a Forgalmazó vagy Közvetítő felé. Amennyiben az Értesítő nem kerül bemutatásra, a kedvezményes jegyzés akkor is leadható. A kedvezményre való jogosultságot és annak mértékét a Vezető Forgalmazó a jegyzés lezárást követően ellenőrzi. Amennyiben a jegyző valótlanul állította, hogy kedvezményre jogosult, a jegyzése teljes mértékben elutasításra kerül, amennyiben nagyobb mennyiséget jelölt meg, mint kedvezményes mennyiséget, úgy a kedvezményre való jogosultság mértékéig kerül a jegyzése elfogadásra.

Mi történik akkor, ha túl kevesen jegyeznek, akkor is lesz kibocsátás?

Az érvényes részvénykibocsátás feltétele minimum 3.335.000 darab részvény lejegyzése.

A részvények akkor is bevezetik-e a Budapesti Értéktőzsdére, ha esetleg a kibocsátás meghiúsul?

Igen, a részvények akkor is bevezetésre kerülnek a tőzsdére.

Milyen befektetők vásárolnak majd részvényeket? Külföldiek is vehetnek e-e részvényt? Ha igen, hogyan?

A nyilvános forgalomba hozatal kizárólag belföldön történik, a jegyzésben részt vehetnek belföldi és külföldi természetes személyek, valamint természetes személynek nem minősülő belföldi és külföldi jogalanyok egyaránt. A jegyzési eljárás során minden jegyzőre ugyanazon szabályok vonatkoznak, tehát külföldiek is ugyanúgy jegyezhetnek, mint a belföldiek.

Ki számít kisbefektetőnek és ki számít nagybefektetőnek?

A tranzakció szempontjából nagybefektetőnek az számít, aki minimum 417.000 darab kedvezményes árú részvény jegyzésére vállal kötelezettséget, mindenki más kisbefektetőnek számít. A nagybefektetők a kisbefektetői jegyzési időszakot követő tőzsdei aukció során adhatják le igényeiket.

Mennyi ideig van nyitva a jegyzés?

A kisbefektetői jegyzés 2010. október 11-e és 22-e között zajlik. Az MKB Bankfiókok egyedileg eltérő nyitva tartással (amelyet kérjük az MKB honlapján ellenőrizzen www.mkb.hu ) míg az Equilor Befektetési Zrt. hétköznapokon 8.30 és 16.30 óra között várja azokat, akik CIG Pannónia részvényt kívánnak jegyezni.

Tájékoztatásul: a kisbefektetői jegyzési időszak három munkanapot követően bármikor lezárható, amennyiben ezen rövidebb időszak alatt a részvények teljes mennyisége lejegyzésre kerül.

Mi történik akkor, ha hamarabb zárják le a jegyzést?

Amennyiben a kisbefektetői jegyzés során három munkanapot követően a részvények teljes mennyisége lejegyzésre kerül, a jegyzés lezárható. A jegyzés korábbi lezárásának tényét közleményben tesszük közzé a www.cig.eu, a www.kozzetelek.hu, valamint a www.equilor.hu oldalakon.

Mi történik akkor, ha hamarabb zárják le a jegyzést és még nem ér oda az általam az ellenértékre utalt összeg?

A jegyzés elfogadásának szükséges előfeltétele az ellenérték ügyfélszámlán való elhelyezése, amennyiben a jegyzés lezárásig a részvények ellenértéke nem érkezik meg, úgy a jegyzés érvénytelen.

Mikor és ki dönt arról, hogy korábban lezárják-e a jegyzést?

A jegyzés korábbi lezárásáról a Kibocsátó dönt a már addig lejegyzett mennyiség függvényében.

Honnak fogok tudni róla, ha hamarabb zárják le a jegyzést?

A jegyzés esetleges korábbi lezárásának tényét közleményben tesszük közzé a www.cig.eu, a www.kozzetelek.hu, valamint a www.equilor.hu oldalakon.

Mikor kapom meg a részvényeimet?

A lejegyzett részvényeket a Cégbírósági bejegyzést követően a Központi Értéktár és Elszámolóház (KELER) keletkezteti, amelyek ezt követően egy napon belül kerülnek a jegyzők számláin jóváírásra. A folyamat akár heteket is igénybe vehet. Az elszámolás pontos napját közleményben tesszük közzé a www.cig.eu, a www.kozzetelek.hu, valamint a www.equilor.hu oldalakon.

Mikor tudom meg, hogy hány részvényt kaptam?

A jegyzési eljárást követő 2 héten belül.

Honnan tudom meg, hogy hány részvényt kaptam?

Az allokáció megtörténtéről hivatalos közzététel útján értesülhet: www.kozzetetelek.hu, www.cig.eu, illetve a www.equilor.hu oldalakon. Az egyénileg megkapott részvénymennyiségről érdeklődjön a jegyzési helyeken. A megkapott részvények automatikusan jóváírásra kerülnek a jegyzők értékpapírszámláin.

Megkapom-e a részvényemet kinyomtatva, papír alapon?

Nem, a részvények dematerializált részvények, nem is igényelhetőek kinyomtatott formában.

Hogyan határozzák meg a részvények árát?

A CIG Pannónia Életbiztosító részvények Általános Kisbefektetői Maximum Értékesítési Ára 938 forint, míg a 80%-os Kedvezményes Kisbefektetői Maximum Értékesítési Ár 750 forint.

A kisbefektetői jegyzésben le nem jegyzett részvények az október 25-én a Budapesti Értéktőzsdén megtartandó nagybefektetői aukció keretében kerülnek értékesítésre, amelynek során az intézményi befektetők 600 és 750 forint között adhatnak le vételi ajánlatot. Az intézményi jegyzés során kialakuló végleges nagybefektetői ár utólag és visszamenőleg határozza meg a kedvezményes kisbefektetői árat, és ezáltal a 100%-os kisbefektetői árat is.

Ki dönti el a részvények árát?

Az intézményi aukció során kialakuló végleges nagybefektetői ár utólag és visszamenőleg határozza meg a kedvezményes kisbefektetői árat, és ezáltal a 100%-os kisbefektetői árat is.

Ki döntötte el a részvények maximum árát?

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (Kibocsátó) Igazgatósága.

Mikor és honnan tudom meg a részvények végleges árát?

A végleges árat az esetleges intézményi aukciót követő napon, október 26-án kedden tesszük közzé, közlemény formájában a www.cig.eu, a www.equilor.hu, valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon.

Mikor lesznek eladhatók a részvények?

A részvények az értékpapírszámlán történő jóváírást követően, akár már a tőzsdei kereskedés megindulása előtt értékesíthetőek.

Mennyi idő múlva lesznek tőzsdére bevezetve a részvények?

A részvények elszámolását követően azonnal kérvényezi a Kibocsátó azok bevezetését a Budapesti Értéktőzsde „B” kategóriájába, amely várhatóan néhány héten belül meg is történik. A bevezetés időpontjáról közleményt tesszük közzé a www.cig.eu, a www.kozzetelek.hu, valamint a www.equilor.hu oldalakon.

A BÉT melyik kategóriájába lesznek bevezetve a részvények?

A részvények a BÉT B kategóriájába kerülnek bevezetésre.

Tervezi-e a Társaság, hogy kéri a részvények átvezetését a BÉT „A” kategóriájába?

Igen, amint a Kibocsátó teljesíti az ehhez szükséges feltételeket, kérvényezni fogja a részvények „A” kategóriába történő átvezetését.

Be lesznek-e vezetve a részvények külföldi tőzsdékre is?

A Kibocsátó jelenleg nem tervezi a részvények bevezetését külföldi tőzsdére.

Vállal-e a CIG, vagy az Equilor árfolyamgaranciát (tőkegaranciát)?

Nem, sem a CIG, sem az Equilor nem vállal sem árfolyam-, sem tőkegaranciát.

Hol tudom majd megnézni, mennyi lesz az árfolyam?

A tőzsdei árfolyam késleltetett formában hozzáférhető többek között a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), azonban a valósidejű árfolyam megtekintéséért fizetős szolgáltatás igénybevétele szükséges.

Várhatóan fizet-e osztalékot a CIG?

A Társaság a közeljövőben nem tervezi osztalék fizetését.

Mekkora lesz a közkézhányad a kibocsátást követően?

Mivel jelenleg nem ismert az újonnan kibocsátott részvények végleges mennyisége és a társaság jelenlegi tulajdonosai közül többen átruházási korlátozásokat vállaltak, ezért ezt előre nehéz meghatározni.

Mi a különbség a névérték és a kibocsátási érték között?

A részvények kibocsátási értéke a névértéknél magasabb, ez a társaság jelenlegi piaci értékét tükrözi, vagyis ez az az ár, amennyiért tulajdonrész szerezhető a társaságban.

Figyelemfelhívás!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Értékesítéssel kapcsolatos részletes információk a Tájékozatóban találhatóak. A nyilvános részvényértékesítés részleteit tartalmazó Tájékoztató letölthető a Kibocsátó honlapjáról (www.cig.eu), valamint a nyilvános részvényértékesítés forgalmazójaként eljáró Equilor Befektetési Zrt. („Equilor”) honlapjáról (www.equilor.hu), illetve az értékesítési közreműködőként eljáró MKB Bank Zrt. („MKB Bank”) honlapjáról (www.mkb.hu). A Tájékoztató a Kisbefektetői Jegyzési Időszak alatt a Társaság székhelyén (1033 Budapest, Flórián tér 1.), illetve az Equilor székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.), továbbá valamennyi MKB Bank fiókban nyomtatott formában is igényelhető. Jelen „Gyakran feltett kérdések és válaszok” dokumentumban alkalmazott és külön nem definiált, nagybetűvel jelölt fogalmak értelmezésére a Tájékoztató fogalom-meghatározásai az irányadóak.