> Főoldal | Befektetőknek

Közlemények 2016

Döntés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőkeszerkezetének átalakításáról
vissza

2016. március 16.

Döntés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőkeszerkezetének átalakításáról

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon döntött a Társaság tőkeszerkezetének átalakításáról; a Társaság tőketartalékából a 2015. év végi negatív eredménytartalék ellentételezésére átvezet összesen 14.793.245.506-, forintot.

A Társaság a 2016. január 1-től hatályos 2000. évi C törvény (számviteli törvény) változásainak értelmében indokoltnak látja a korábban a tulajdonosok által a jegyzett tőkén felül a Társaság céljaira bocsátott vagyon, vagyis a tőketartalék egy részének átvezetését a felhalmozott negatív eredménytartalék ellentételezésére, annak érdekében, hogy a jövőben az osztalékfizetés feltételei fennálljanak. A saját tőke összesített értékére a tőkeszerkezet belső átalakítása nem gyakorol hatást.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.