> Főoldal | Befektetőknek | Közlemények

Közlemények

Javaslat a Társaság alaptőkéjének leszállítására, valamint az adózott eredmény felhasználására
vissza

2019. március 11.

Javaslat a Társaság alaptőkéjének leszállítására, valamint az adózott eredmény felhasználására

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai napon a Társaság igazgatósága az alábbiak szerint határozott.

Az igazgatóság a 2019. évi rendes közgyűlés számára a Társaság alaptőkéjének leszállítását javasolja. Az alaptőkeleszállítás a részvények névértékének csökkentése útján valósulna meg, melynek célja tőkekivonás. Az alaptőkeleszállítás következtében a Társaság alaptőkéje 3.777.130.400,- Ft (azaz hárommilliárd-hétszázhetvenhétmillió-százharmincezer-négyszáz forint) összegről 3.116.132.580,- Ft (azaz hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezer-ötszáznyolcvan forint) összegre, a részvények névértéke 40 (azaz negyven) forintról 33 (azaz harminchárom) forint összegre csökkenne. A tervezett tőkeleszállítás a Társaság saját tőkéjének 17,5 százalékát testesíti meg, melynek alapján a várható kifizetés teljes összege 3 (azaz három) milliárd forint, részvényenként 31,96 forint.

A Társaság igazgatósága által előterjesztett alaptőke-leszállítás célja, hogy a Társaság részvényesei az osztalékfizetésnél kedvezőbb módon részesüljenek a Társaság felosztható eredményéből. Amíg osztalékfizetésre a vonatkozó szabályok alapján kizárólag a Társaság eredményéből és eredménytartalékából van lehetőség, addig az alaptőke-leszállítás esetében mind a Társaság eredménytartalékából, mind pedig a tőketartalékból lehetőség van kifizetés teljesítésére a Társaság részvényesei számára. Mindezek alapján az igazgatóság a 2018. évi adózott eredmény felhasználása vonatkozóan javasolja, hogy a Társaság ne fizessen osztalékot a CIGPANNONIA törzsrészvények után, helyette a részvények névértékcsökkentésével egyidejűleg tőkejuttatást teljesítsen a részvényesei számára.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.