> Főoldal | Nyomtatványok - Általános Biztosító

Nyomtatványok - Általános Biztosító

Terméktájékoztatók

Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosítása
Belföldi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás (BÁF)
Építés- és szerelésbiztosítás
Pannónia Casco
Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás (CMR)
Egészségügyi szolgáltatók Felelősségbiztosítása
Felelősségbiztosítás
Felnőttképzés biztosítása
Flotta Casco
Közúti Árufuvarozók és Személyszállítók Szolgáltató Felelősségbiztosítása
Vállalkozások kezesi biztosítása
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Kivitelezői Felelősségbiztosítás
Munkavállaló Felelelősségbiztosítás
Műszaki Tervezői Felelősségbiztosítás
Nemzetközi és Belföldi szállítmánybiztosítás
Orvosi szakmai felelősségbiztosítás
Szállítmányozói Felelősségbiztosítás
Személytaxi- szolgáltatást végzők Felelősségbiztosítása (SZESZOF)
Útdíj garancia biztosítás
Vállalkozói vagyonbiztosítás
Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
Car Protect Kiterjesztett Garancia
Mezőgazdasági Gépek Kiterjesztett Garancia
Elektromos Berendezések biztosítás
Géptörés biztosítás
Háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás
GAP kárfedezeti biztosítás
GAP Truck árfedezeti biztosítás
Kórházvezetők Vezetői Felelősségbiztosítása

 

Lengyelországi terméktájékoztatók

Közúti fuvarozó pénzügyi teljesítőképesség szakmai felelősségbiztosítás
Przedłużona gwarancja Car Protect
Ubezpieczenie DEFEND Gap Truck
Ubezpieczenie DEFEND Gap
Ubezpieczenie DEFEND Gap

 

Spanyolországi terméktájékoztatók

Aseguramiento de Garantías para Obligaciones Contractuales, Asumidas Frente a Instituciones Públicas
Közintézményekkel Szemben Vállalt Szerződéses Kötelezettségek Kezesi Biztosítása 

 

Olaszországi terméktájékoztatók

Külföldi Beutazók Kezesi Biztosítása
Capacita Finanziaria Travel
Közúti Árufuvarozók és Személyszállítók Kezesi Biztosítása
Capacita Finanziaria Transporti
Közintézményekkel Szemben Vállalt Szerződéses Kötelezettségek
Kezesi Biztosítása
Concessioni Pubbliche
Állami Támogatások Kezesi Biztosítása
Contributi Pubblicicontributo Sardegnacontributo Sicilia 
Elnyert Közbeszerzési Pályázat Szerződésszerű Teljesítésének
Kezesi Biztosítása
Definitive Appalti
Játékgép Működtetés Kezesi Biztosítása
Gaming Bonds
„Bid Bond” – Pályázati Ajánlattétel Kezesi Biztosítása
Garanzia Provvisoria
Hulladékkezelők Kezesi Biztosítása
Gestori di Rifiuti
Hulladékszállítás Kezesi Biztosítása
Transporto Rifiuti
Magánfelek Közötti Kötelezettségvállalás Kezesi Biztosítása
Privati Rivendita delle Carte
„Torno Subito” Pályázatok Kezesi Biztosítása
Torno Subito
Közintézmények Felé Nyújtott „Urbanizációs Kötelezettségek” Kezesi Biztosítása
Opere Urbanizzazioni
Egyedi Kezesi Biztosítás
Unique Bonds

 

Gépjármű biztosítás, gépjármű kárigény bejelentése

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 2015.01.01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája
Díjbekérő kiállításához törvényi hivatkozás
Gépjármű kárbejelentő
GFB Kárrendezési ügyféltájékoztató
Flotta casco biztosítás Biztosítási feltételek 2019.04.01-tól
Flotta casco biztosítás Biztosítási feltételek 2018.02.23-tól
Flotta casco biztosítás Biztosítási feltételek 2018.01.01-től
Flotta casco biztosítás Biztosítási feltételek 2015.01.01-től
Flotta casco biztosítás Biztosítási feltételek 2014.01.01-től
Flotta casco biztosítás Biztosítási feltételek 2012.01.01-től
Kérelem a Flotta GFB vagy Flotta Casco kommunikáció módjának módosítására
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződési feltételek
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződési feltételek 2018.01.01-től
MKB CASCO Gépjármű-Biztosítás 2016.01.01-től
Pannónia CASCO Általános Biztosítási Feltételek (5CA20160709)
Kérelem Lakossági CASCO kommunikáció megváltoztatására

 

Vagyonbiztosítás - Vagyonkárigény bejelentése

Vagyonkárigény bejelentés
Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételek (ÁVSZF)
Általános Felelősségbiztosítási Szerződési Feltételek (ÁFSZF)
Pannónia Vagyon- és Felelősségbiztosítás Vállalkozásoknak
Pannónia Vagyon- és Felelősségbiztosítás Közigazgatási és Civil szervezeteknek
Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása
Kórházvezetők Vezetői Felelősségbiztosítása 
GRIFF Vállalkozások vagyon- és felelősségbiztosítása
Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai 
Felelősségbiztosítása (Érvényes 2018.09.01-től)
Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai
Felelősségbiztosítása (Érvényes 2018.08.31-ig)

 

Szállítmány- és fuvarozói felelősség

Szállítmány- és fuvarozói kárigény bejelentés
Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási (BÁF) feltételek
Közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói felelősségbiztosításának feltételei
Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítási feltételek
Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási (CMR) feltételek
Szállítmányozói felelősségbiztosítási feltételek
Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói felelősségbiztosításának feltételei

 

 

Kezesi (BOND) biztosítások

NK3011 Kezesi Biztosítás Általános
NK8011 Ügyféltájékoztató
NK3031 Felnőttképzés Különös Feltétel
NK3021 Útdíjfizetés – garancia


Csoportos Baleset- és Egészségbiztosítás

A haláleseti biztosított házastársa vagy gyermeke halálának esetére szóló csoportos biztosítás különös feltételei
A haláleseti biztosított házastársa halálának esetére szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Baleseti eredetű gyógytartam esetére szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Baleseti eredetű halálesetre szóló biztosítás különös feltételei
Baleseti eredetű kórházi ápolás esetén nyújtott gyógyulási támogatás csoportos biztosításának különös feltételei
Baleseti eredetű kórházi ápolás esetén napi térítésre szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Baleseti eredetű műtét esetére szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Baleseti eredetű időleges munkaképtelenség esetén napi térítésre szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Betegségi eredetű kórházi ápolás esetén nyújtott gyógyulási támogatás csoportos biztosításának különös feltételei
Betegségi eredetű kórházi ápolás esetén napi térítésre szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Betegségi eredetű műtét esetére szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Betegségi eredetű időleges munkaképtelenség esetén napi térítésre szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Csonttörés esetére szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek 2012. 11. 15-től
Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek 2014. 03. 15-től
Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek 2014. 08. 08-től
Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek 2015. 04. 20-tól
Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek 2016. 01. 01-től
Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek 2016. 05. 15-től
Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek 2016. 08. 15-től
Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Szolgáltatási igénybejelentő
Égési sérülésre szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Félt betegségekre szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Halálesetre szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Közlekedési baleseti költségtérítésre szóló csoportos biztosítás különös feltételei
Rokkantságra szóló csoportos biztosítás különös feltételei


MKB Multivédelem vállalkozásbiztosítás

Felelősségbiztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételei
A munkahelyi balesetbiztosítás különös feltételei
A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei
Az elektronikus műszerbiztosítás különös feltételei
A szállítmánybiztosítás különös feltételei
MKB Multivédelem Vállalkozásbiztosítás Általános Szerződési Feltételei


MKB Általános- és Szolgáltatás Felelősségbiztosítás

Általános szerződési feltételek - MKB Felelősségbiztosítás

Különös szerződési feltételek - Általános-

és Szolgáltatás 
Felelősségbiztosítás

Különös szerződési feltételek - Munkáltatói felelősségbiztosítás
Különös szerződési feltételek - Környezetszennyezési felelősségbiztosítás


MKB Termékfelelősség Biztosítás

Általános szerződési feltételek - MKB Felelősségbiztosítás

Különös Szerződési Feltételek - Termékfelelősség biztosítás