> Főoldal | Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi készpénzt adhatok át a biztosító munkatársának?

Tisztelt Ügyfeleink, semennyit, a biztosító belső szabályzatai tiltják, hogy a képviselőink önöktől készpénzt vegyenek el. Amennyiben ún. alkusz közreműködésével köt velünk szerződést, akkor az ő belső szabályzatuk rendelkezhet másként a készpénzes forgalomról, azonban valamennyi életbiztosítási ajánlatunkon szerepel a figyelemfelhívás, ami szerint az ügyfelektől készpénzt nem veszünk át.

Mikor és milyen árfolyamon hajtja végre a biztosító az eszközalap-váltást?

A szerződő a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor kérheti az egyéni számlán nyilvántartott befektetési egységek értéke eszközalapok közötti arányának módosítását. A biztosító a kérelem biztosítóhoz történő beérkezésének napján érvényes egységszám és az azt követő értékelési napra vonatkozó árfolyamok figyelembevételével hajtja végre az eszközalap-váltást a kérelem beérkezését követő második értékelési napon. A kérelem letölthető a Nyomtatványok oldalról.

Ha a szerződő a biztosítási díjak átirányítására vonatkozó kérelmet nyújt be, mikor lép életbe az új díjmegosztás?

A szerződő a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor kérheti a jövőben esedékessé váló rendszeres biztosítási díj, illetve a jövőben fizetett eseti díjak eszközalapok közötti felosztási arányának módosítását. A biztosító a kérelem beérkezését követő munkanaptól a beazonosított biztosítási díjakat az új felosztási arány szerint fekteti be. A kérelem letölthető a Nyomtatványok oldalról.

Az eseti befizetéseket mikor és milyen árfolyamon fekteti be a biztosító?

Amennyiben a megfelelő azonosítók rendelkezésre állnak, a biztosító legkésőbb a díj beérkezését követő munkanapon beazonosítja a díjat. A biztosító a beazonosított biztosítási díjat a szerződésen befektetési egységek formájában a beazonosítás napján jóváírja. A biztosítási díjakat a biztosító a díjjóváírást megelőző értékelési napra vonatkozó árfolyamon váltja át befektetési egységekre az eseti befizetésekre vonatkozó eszközalapok közötti felosztási aránynak megfelelően. Amennyiben a Szerződő ajánlattételkor nem ad meg az eseti díjakra vonatkozó eszközalapok közötti felosztási arányt, a díj teljes egésze az Euró Alapú Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalapba kerül befektetésre.

Mikor történik meg a kifizetés visszavásárlás esetén?

A visszavásárlási összeget a biztosító a kifizetéshez szükséges valamennyi dokumentum beérkezését követően 8 napon belül fizeti ki a szerződő részére. A szerződés teljes visszavásárlási összegének kifizetésével a biztosítás megszűnik.

Ha átutalással szeretnék díjat fizetni, milyen bankszámlaszámra utalhatom az összeget?

Biztosítási díját az alábbi számlaszámainkra utalhatja:

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
HUF: 10918001-00000024-98060007 (Unicredit Bank)
EUR: 10918001-00000024-98060038
(Unicredit Bank)

Külföldi bankszámláról való utaláshoz az alábbi kódokat szükséges megadnia:
Swift kód: BACXHUHB (HUF és EUR számla esetén is)
IBAN HUF: HU11
IBAN EUR: HU47

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
HUF: 10918001-00000068-63540000 (Unicredit Bank)

Külföldi bankszámláról való utaláshoz az alábbi kódokat szükséges megadnia:
Swift kód: BACXHUHB
IBAN: HU79

A befizetés egyértelmű azonosítása miatt kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel kötvényszámát.

Mi történik, ha a szerződő a díj esedékessége előtt fizeti be a rendszeres biztosítási díjat?

A megfizetett, beazonosított biztosítási díjakat a biztosító a díjjóváírást megelőző értékelési napra vonatkozó árfolyamon befektetési egységekre váltja az eseti befizetésekre vonatkozó eszközalapok közötti felosztási aránynak megfelelően. Ennek hiányában a rendszeres díjra vonatkozó eszközalapok közötti felosztási arány alapján történik a díj átváltása befektetési egységre. A rendszeres díj esedékességének napján a biztosító csökkenti a megvásárolt befektetési egységek számát az esedékessé vált rendszeres díjnak megfelelően, majd az esedékessé vált biztosítási díj adminisztrációs díjjal, allokációs költséggel csökkentett összegét a rendszeres díjra vonatkozó eszközalapok közötti felosztási aránynak megfelelően befektetési egységekre váltja. Ennek során a végrehajtás napját megelőző értékelési napra vonatkozó árfolyamot használja fel a biztosító, amely árfolyam eltérhet, nagyobb, de kisebb is lehet annál, mint amelyen a befizetett díjat az a) pont szerint befektetési egységekre váltotta. Így egy esetleges árfolyamcsökkenés esetén az is előfordulhat, hogy a befizetés után vásárolt befektetési egységek értéke nem nyújt fedezetet a rendszeres díjra az esedékesség időpontjában.

Mi történik automatikus díjpótlás esetén?

Az eseti befizetésekből megképzett eseti befektetési egységekből a biztosító jogosult fedezni az esedékessé vált rendszeres biztosítási díjat – legkorábban az esedékesség napján, illetve ha az előírt rendszeres díj összege az esedékesség napján az eseti számlán nem áll rendelkezésre, akkor azon a napon, amikor a fedezet legkorábban rendelkezésre áll. Ennek során a biztosító csökkenti a megvásárolt befektetési egységek számát az esedékessé vált rendszeres díjnak megfelelően, majd az esedékessé vált biztosítási díj adminisztrációs díjjal, allokációs költséggel csökkentett összegét a rendszeres díjra vonatkozó eszközalapok közötti felosztási aránynak megfelelően befektetési egységre váltja. Az eseti befektetési egységek számának csökkentése úgy történik, hogy az egységek kivonása után az eseti számla értékének eszközalapok közötti pillanatnyi díjmegosztása ne változzon.

Mit vigyek magammal, ha Pannónia Klikk Életbiztosítást szeretnék kötni?

A biztosított(ak) személyes jelenléte minden esetben szükséges

Magánszemély szerződő esetén:

A szerződő személyes jelenléte szükséges.

Személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adóazonosító jelet igazoló okirat, bankszámlaszám (átutalási és csoportos beszedési megbízás esetén)

Gazdasági társaság (Kkt., Bt.,Kft., Zrt., Nyrt.,) és szövetkezet esetén a szerződő cégszerű képviselőjének, együttes cégjegyzés esetén képviselőinek személyes jelenléte szükséges.

30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat, illetve annak hiteles másolata, aláírási címpéldány, a képviselő(k) személyazonosító okmány(ai) (személyi igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, bankszámlaszám (átutalási és csoportos beszedési megbízás esetén)

Alapítványi, egyesületi szerződő esetén:

A szerződő képviselője(i)nek a személyes jelenléte szükséges.

Az illetékes bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásba vételéről és létezéséről, aláírási címpéldány, az adószámot igazoló okirat, a képviselő(k) személyazonosító okmány(ai) (személyi igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, bankszámlaszám (átutalási és csoportos beszedési megbízás esetén)

Egyéni vállalkozó szerződő esetén, ha az életbiztosítást e minőségében köti:

A szerződő személyes jelenléte szükséges.

Egyéni vállalkozói igazolvány másolata vagy az illetékes hatóság 30 napnál nem régebbi igazolása a vállalkozó nyilvántartásba vételéről,  Személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély), lakcímet igazoló hatósági igazolvány adóazonosító jelet igazoló okirat, bankszámlaszám (átutalási és csoportos beszedési megbízás esetén)

Egyéb, nem természetes személy szerződő esetén:
Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

Egyéb fontos tudnivalók:

Kiskorú, illetve gondnokság alatt álló szerződő, vagy biztosított esetén:

Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

Telefonszám és e-mail cím megadása minden esetben kötelező, ezért kérjük, amennyiben még nem rendelkeznek elektronikus levelezési címmel, hogy a személyes látogatáskor előtt gondoskodjanak annak létrehozásáról.

Ha emailt küldök a biztosítónak, mekkora méretű fájlt csatolhatok?

Egy-egy csatolt fájl mérete legfeljebb 8 MB lehet, illetve a levél összesített mérete legfeljebb 10 MB lehet.


 

Lépjen velünk kapcsolatba!

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Kérjük, ha meglévő szerződéssel kapcsolatban érdeklődik, a gyorsabb ügyintézés érdekében adja meg szerződésszámát is.


Kérjük, írja a képen látható számsort a mellette található mezőbe. Ha új számsort szeretne, kattintson a képre!