> Főoldal | Tájékoztatás a kifizetők által teljesített egész életre szóló unit-linked biztosítások rendszeres biztosítási díjaira vonatkozó, 2018.01.01-től hatályos adózási szabályairól

Tájékoztatás a kifizetők által teljesített egész életre szóló unit-linked biztosítások rendszeres biztosítási díjaira vonatkozó, 2018.01.01-től hatályos adózási szabályairól

Tartalom1

2018.01.01-től  hatályos adózási szabályok

A kifizető, mint szerződő valamint a magánszemély biztosított lehetőségei 2017. 12. 31-e után

A kifizető, mint díjfizető valamint a magánszemély szerződő lehetőségei 2017. 12. 31-e után

Gyakran Ismételt Kérdések


A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. folyamatosan arra törekszik, hogy ügyfelei számára a magas szintű szolgáltatásokat a lehető legszélesebb körben biztosítsa. Ennek érdekében tájékoztatjuk a 2018.01.01-től hatályos adózási szabályokról.

 

2018.01.01-től hatályos adózási szabályok

A jelenleg elfogadott törvények alapján 2018.01.01-től a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítások (továbbiakban egész életre szóló unit-linked biztosítások) kifizető által teljesített rendszeres díja is adókötelessé válik. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv) 2018.01.01-től hatályos rendelkezései alapján, a kifizető által teljesített rendszeres díjak adózási szabályai és a megfizetendő közterhek mértéke függ attól, hogy a kifizető a szerződésen milyen pozíciót tölt be.

Amennyiben a rendszeres díjat kifizetőnek minősülő személy szerződői pozícióban teljesíti, úgy ezen díjak egyes meghatározott juttatásként válnak adókötelessé. A jelenleg elfogadott szabályok szerint az egyes meghatározott juttatások után 2018.01.01-től 40,71 %-os közterhet [1,18*(15% SZJA + 19,5% EHO)] kell megfizetni.

A rendszeres díjak, valamint ez után fizetendő közterhek továbbra is elszámolhatóak költségként, azonban az eltérő biztosítási évre eső díjakra és közterhekre továbbra is szükséges elhatárolást képezni. A társasági adó alapját csökkentőt tétel mind a rendszeres díj, mind annak közterhei, ha ezek törvény által meghatározott körben elismert költségek, azaz a biztosított a kifizetővel munkaviszonyban álló magánszemély, vagy a kifizető vezető tisztségviselője, vagy tevékenységében személyesen közreműködő tagja (pl. betéti társaság beltagja, közkereseti társaság üzletvezetője), vagy a kifizetőnél gyakorlati képzésen részt vevő szakképző iskolai tanuló, vagy önkéntes jogviszonyban álló magánszemély. 

Amennyiben a rendszeres díjat kifizetőnek minősülő személy díjfizetői pozícióban teljesíti, úgy ezen díjak nem egyes meghatározott juttatásként, hanem a díjfizető kifizető valamint a biztosított-szerződő között fennálló jogviszony szerint válik adókötelessé. Így például a kifizető által teljesített díj, amennyiben a szerződő-biztosított a kifizető munkavállalója, úgy a biztosításra teljesített befizetés is a munkabér részét képezi, és az ennek megfelelő közterheket kell a munkáltató kifizetőnek és a munkavállaló szerződő-biztosítottnak bevallania és megfizetnie.

Tekintettel a fent leírtakra a díjfizető kifizető valamint a biztosított-szerződő között fennálló jogviszony szerint kell a biztosításra teljesített rendszeres díjakat és annak közterheit a kifizetőnek a könyveiben elszámolnia, valamint a társasági adóalapra gyakorolt hatása is a díjfizető kifizető valamint a biztosított-szerződő között fennálló jogviszony társasági adóra gyakorolt hatásának megfelelő lesz.  

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a 2017-ben esedékessé vált, de csak 2018-ban megfizetett rendszeres díjak is adóköteles díjnak minősülnek. Erre tekintettel azt tanácsoljuk, hogy a 2017-ben esedékessé váló rendszeres díjakat, még 2017-ben fizesse meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy még 2017-ben, de az esedékesség előtt (akár 2017-re, akár 2018-ra esik) megfizetett díjak adójogi szempontból eseti díjnak minősülnek, és ennek megfelelően szükséges utánuk a közterheket teljesíteni. 

Hisszük, hogy a módosuló adózási szabályok ellenére is hatékony motivációs eszköz a biztosítás, biztosítási díj fizetésének átvállalása a munkáltatók számára értékes munkavállalók ösztönzésében, megtartásában, ezért fontosnak gondoljuk a szerződések változatlan feltételekkel történő megtartását, folytatását.

Az adókötelesen teljesített biztosítási díjak kimondott előnye az, hogy ezen díjak után a magánszemélynek már nem kell adót megfizetnie kivételkor, csak a korábbi adómentes díjak és a hozamok után, így lojalitást erősítő hatása is van, hiszen ezen díjak után még az adót is a cég fizeti meg.

 

A kifizető, mint szerződő valamint a magánszemély biztosított lehetőségei 2017. 12. 31-e után

 1. A kifizető továbbra is szerződő marad. A kifizető, szerződő ilyen esetben a termék Különös Feltételeiben meghatározott szabályok figyelembe vétele mellett kérheti:
  • a díj változatlanul tartását, díjnövelést (akár egyedileg, akár a felajánlott értékkövetési mérték elfogadásával), ekkor a szerződő által meghatározott teljes díj egyes meghatározott juttatásként adókötelessé válik, mely után a fenti mértékű közteher fizetési kötelezettség merül fel a kifizetőnél a díj megfizetésekor. Azaz a kifizető, mint szerződő biztosításra fordított teljes költsége megnő. Az adóval növelten teljesített díjak előnye az, hogy ezek után a magánszemélynek már nem kell adót megfizetnie kivételkor (csak a korábbi adómentes díjak és a hozamok után).

  • díjcsökkentést, mely a bónusz jóváírásának elvesztésével járhat. A díjcsökkentés jellemzően 3 díjjal fedezett év után igényelhető. Ekkor a szerződő által meghatározott díj egyes meghatározott juttatásként adókötelessé válik, mely után a fenti mértékű közteher fizetési kötelezettség merül fel a kifizetőnél a díj megfizetésekor. Ebben az esetben a kifizető szerződésre fordított teljes költsége függ a díjcsökkentés mértékétől. A kifizető teljes, biztosításra fordított költsége akkor marad körülbelül változatlan, ha az új díj az eredeti díj 70-71%-ra csökken. Az adóval növelten teljesített díjak előnye az, hogy ezek után a magánszemélynek már nem kell adót megfizetnie kivételkor (csak a korábbi adómentes díjak és a hozamok után).

  • a díjfizetés szüneteltetését, mely többek között a bónusz jóváírásának elvesztésével járhat, valamint jellemzően 3 díjjal fedezett év után igényelhető. Ekkor a kifizetőnél a szerződéssel kapcsolatban további díjfizetési és közteher fizetési kötelezettség nem merülhet fel a díjszüneteltetés időszaka alatt.
   Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a díjfizetés szüneteltetése a fő- és kiegészítő (így például a Best Doctors® Kiegészítő Egészségbiztosítás) biztosítások védelemének elvesztése mellett azzal a kedvezőtlen következménnyel járhat, hogy egyrészt megszűnhet a szerződése és csak jelentős többletköltségek mellett köthet új szerződést, másrészt, ha nem is szűnik meg, de a biztosító az őt megillető költségeket továbbra is elvonja.
  • megszünteti a szerződést, mely esetben a termék Különös Feltételeiben meghatározott visszavásárlással kapcsolatos szabályok az irányadóak.
 2. A kifizető, mint szerződő teljes mértékben kilép a szerződésből és azt a magánszemély biztosított veszi át (szerződőváltás), ezáltal a kifizetőnél a szerződéssel kapcsolatban további díjfizetési és közteher fizetési kötelezettség nem merülhet fel. 

Az alábbiakban 1-1 példán keresztül mutatjuk be az első pontban foglalt első és második lehetőséget.

Egy kifizető munkavállalójára december 1-i kockázatviselési kezdetű, éves díjfizetési gyakoriságú biztosítást kötött, ahol a rendszeres biztosítási díj nagysága 1 000 000 Ft. A biztosítás következő rendszeres díja 2017. december 1-én válik esedékessé és a kifizető meg is fizeti ezt 2017. december 1-én. Ekkor:

 • A teljes díj adómentes, és személyi jellegű egyéb kifizetés lesz.
 • A díj 11/12-ed részét el kell határolni, és ezáltal a 2017 évi társasági adó alapot a díj 1/12-ed része csökkenti.

Amennyiben a kifizető az 1.1 pontban foglalt lehetőség szerint változatlan díjat, azaz 1 000 000 Ft fizet 2018. december 1-én, a következő esedékességkor, akkor az 1 000 000 Ft-os rendszeres díjon túl fizetnie szükséges:

 • Szja: 1 000 000 * 1,18 * 15% = 177 000 Ft
 • EHO: 1 000 000 * 1,18 * 19,5% = 230 100 Ft
 • Teljes költség: 1 407 100 Ft

Számviteli elszámolás és társasági adót érintő paraméterek: 

 • Személyi jellegű egyéb kifizetés: 1 177 000 Ft
 • Bérjárulék: 230 100 Ft
 • Időbeli elhatárolás: 1 407 100 * 11/12= 1 289 842 Ft
 • 2018 évi társasági adóalapot csökkentő tétel a 2018-as díj vonatkozásában: 117 258 Ft

Amennyiben a kifizető az 1.2 pontban foglalt lehetőség szerint díjat csökkent – melyre a Különös Feltételekben foglaltak szerint van lehetősége – oly módon, hogy a biztosításra fordított teljes költsége továbbra is 1 000 000 Ft maradjon, akkor 2018. december 1-én, a következő esedékességkor a rendszeres díj nagysága 710 680 Ft. Ekkor az alábbiak szerint alakulnak a rendszeres díjak után fizetendő közterhek:

 • Szja: 710 680 * 1,18 * 15% = 125 790 Ft
 • EHO: 710 680 * 1,18 * 19,5% = 163 527 Ft
 • Teljes költség: 999 998 Ft

Számviteli elszámolás és társasági adót érintő paraméterek: 

 • Személyi jellegű egyéb kifizetés: 836 470 Ft
 • Bérjárulék: 163 527 Ft
 • Időbeli elhatárolás: 999 998 * 11/12 = 916 665 Ft
 • 2018 évi társasági adóalapot csökkentő tétel a 2018-as díj vonatkozásában: 83 333 Ft


A kifizető, mint díjfizető valamint a magánszemély szerződő lehetőségei 2017. 12. 31-e után

 1. A kifizető továbbra is díjfizető marad, ekkor a szerződő által meghatározott díj (például valamely felajánlott értékkövetési mérték elfogadása) a díjfizető kifizető valamint a biztosított-szerződő között fennálló jogviszonynak megfelelően adózik, ezáltal a kifizető, mint díjfizető valamint szerződő-biztosított összes költsége függ a fennálló jogviszonytól. Az adóval növelten teljesített díjak előnye az, hogy ezek után a magánszemélynek már nem kell adót megfizetnie kivételkor (csak a korábbi adómentes díjak és a hozamok után). Továbbá a rendszeres díjak és közterhek a díjfizető kifizető valamint a biztosított-szerződő között fennálló jogviszony szerint elszámolhatóak költségként (így például munkaszerződéses kapcsolat esetén teljes mértékben elszámolható költségként a rendszeres biztosítási díj és annak közterhei, továbbá időbeli elhatárolást sem kell képezni). A termék Különös Feltételeiben meghatározott szabályok figyelembe vétele mellett a szerződő kérheti:
  • a díj változatlanul tartását, díjnövelést, ekkor a változatlan vagy a növelt mértékű rendszeres díj után kell a jogviszony szerinti közterheket bevallani és megfizetni. Ekkor a kifizetőnél a szerződéssel kapcsolatban továbbra is felmerül díjfizetési, közteher fizetési kötelezettség, mely mértéke a rendszeres díj új nagyságának függvénye.
  • díjcsökkentést, mely a bónusz jóváírásának elvesztésével járhat, továbbá a jogviszony szerinti közterheket a csökkentett díj után is be kell vallani és meg kell fizetni. A díjcsökkentés jellemzően 3 díjjal fedezett év után igényelhető. Ekkor a kifizetőnél a szerződéssel kapcsolatban továbbra is felmerül díjfizetési, közteher fizetési kötelezettség, mely mértéke a rendszeres díj új nagyságának függvénye.
  • a díjfizetés szüneteltetését, mely többek között a bónusz jóváírásának elvesztésével járhat, valamint jellemzően 3 díjjal fedezett év után igényelhető. Ekkor a kifizetőnél a szerződéssel kapcsolatban további díjfizetési, közteher fizetési kötelezettség nem merülhet fel a díjszüneteltetés időszaka alatt, azonban a szerződő bármikor kérheti a díjfizetés újrakezdését. 
   Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a díjfizetés szüneteltetése a fő- és kiegészítő (így például a Best Doctors® Kiegészítő Egészségbiztosítás) biztosítások védelemének elvesztése mellett azzal a kedvezőtlen következménnyel járhat, hogy egyrészt megszűnhet a szerződése és csak jelentős többletköltségek mellett köthet új szerződést, másrészt, ha nem is szűnik meg, de a biztosító az őt megillető költségeket továbbra is elvonja.
  • megszünteti a szerződést, mely esetben a termék Különös Feltételeiben meghatározott visszavásárlással kapcsolatos szabályok az irányadóak. Ekkor a kifizetőnél a szerződéssel kapcsolatban további díjfizetési, közteher fizetési kötelezettség nem merül fel.
 2. A kifizető a magánszemély-szerződő biztosított jóváhagyása mellett belép a szerződői pozícióba, ezáltal a biztosítás díja egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles. Tájékoztatjuk, hogy ilyen esetben a biztosított-korábbi szerződő nem veszíti el garanciális jogait, azaz a biztosítási esemény miatti szolgáltatásra jogosult kedvezményezett személyét az új szerződő egyedül érvényesen nem módosíthatja; a szerződésről történő pénzkivonáshoz (így például a részleges visszavásárláshoz vagy a teljes visszavásárláshoz) valamint egyes szerződésmódosításokhoz (mint például díjfizetési tartam hossza, gyakorisága, módja) a biztosított beleegyezése is szükséges, amennyiben a szerződő és biztosított személye eltérő. Mindemellett a későbbiek során a korábbi szerződő – az aktuális szerződő beleegyezés mellett – ismét beléphet szerződőként a szerződésbe. A szerződői pozícióban fizetett díjakra vonatkozó részletes információk az erre vonatkozó pontokban találhatóak. Az adóval növelten teljesített díjak előnye az, hogy ezek után a magánszemélynek már nem kell adót megfizetnie kivételkor (csak a korábbi adómentes díjak és a hozamok után). A szerződői pozícióban fizetett rendszeres biztosítási díjak egyes meghatározott juttatásként válnak adókötelessé. A kifizető a rendszeres díjakat és azok közterheit költségként továbbra is elszámolhatja (időbeli elhatárolás képzése továbbra is szükséges), továbbá amennyiben a biztosítási díj a vállalkozás érdekében felmerülő költségnek minősül, úgy az a társasági adó alapját is csökkenti.
 3. A kifizető, mint díjfizető teljes mértékben kilép a szerződésből, ezáltal a kifizetőnél a szerződéssel kapcsolatban további díjfizetési és közteher fizetési kötelezettség nem merülhet fel.

Az alábbiakban 2 példán keresztül szemléltetjük, ha a kifizető 2018-ban is díjfizetőként teljesíti a rendszeres díjakat.

Egy magánszemély december 1-i kockázatviselési kezdetű, éves díjfizetési gyakoriságú biztosítást kötött, ahol a rendszeres biztosítási díj nagysága 1 000 000 Ft továbbá a biztosítási díj megfizetését a magánszemély munkáltatója vállalja, mint díjfizető. A biztosítás következő rendszeres díja 2017. december 1-én válik esedékessé és a kifizető/munkáltató meg is fizeti ezt 2017. december 1-én. Ekkor:

 • A teljes díj adómentes, és személyi jellegű egyéb kifizetés lesz.
 • A díj 11/12-ed részét el kell határolni, és ezáltal a 2017 évi társasági adó alapot a díj 1/12-ed része csökkenti.

2018-ban esedékes díjak esetén a munkáltatónak több lehetősége is van, így például a rendszeres díjat, mint bruttó, vagy mint nettó munkabért juttatja. Tegyük fel, hogy a rendszeres díj nagysága 2018-ban is 1 000 000 Ft marad.

Amennyiben a munkáltató a biztosítás díját, mint bruttó munkabért juttatja, akkor a munkáltatónak az 1 000 000 Ft rendszeres díjon túl fizetnie szükséges:

 • Szociális hozzájárulási adó (19,5%): 1 000 000 * 19,5% = 195 000 Ft
 • Szakképzési hozzájárulás (1,5%): 1 000 000 * 1,5% = 15 000 Ft
 • Teljes költsége a cégnek: 1 210 000 Ft

Számviteli elszámolás és társasági adót érintő paraméterek – jelen példában (általánosan pedig a díjfizető kifizető valamint a biztosított-szerződő között fennálló jogviszony szerint):   

 • Bérköltség: 1 000 000 Ft
 • Bérjárulék: 210 000 Ft
 • Időbeli elhatárolás: nem képződik
 • 2018 évi társasági adóalapot csökkentő tétel a 2018-as díj vonatkozásában: 1 210 000 Ft

Ekkor a munkavállaló további jövedelemrészéből a biztosítási díj, mint bruttó jövedelem után az alábbi közterhek levonása szükséges (a cég a biztosítási díjat vállalja át, mely a munkavállaló bruttó jövedelme lesz)

 • Szja (15%): 1 000 000 * 15% = 150 000 Ft
 • Nyugdíjjárulék (10%): 1 000 000 * 10% = 100 000 Ft
 • Egészségbiztosítási járulék (7%), ebből:
  • Természetbeni (4%): 1 000 000 * 4% = 40 000 Ft
  • Pénzbeli (3%): 1 000 000 * 3% = 30 000 Ft
 • Munkaerő-piaci járulék (1,5%): 1 000 000 * 1,5% = 15 000 Ft
 • „Költsége” a szerződőnek: 335 000 Ft, amelyet a kifizetőnek a következő időszaki fizetés(ek)ből kell levonnia. Azaz munkáltató által unit-linked biztosítás rendszeres díjára jutatott bruttó 1 millió Ft-ból 665 000 Ft nettó jövedelme származott a munkavállalónak.

Amennyiben a munkáltató a biztosítás díját, mint nettó munkabért juttatja, akkor a munkáltatónak meg kell határoznia először a munkavállaló bruttó jövedelmét, ami 1 503 760 Ft. Ez alapján a magánszemély jövedelmét terhelő levonások:

 • Szja (15%): 1 503 760 * 15% = 225 564 Ft
 • Nyugdíjjárulék (10%): 1 503 760 * 10% = 150 376 Ft
 • Egészségbiztosítási járulék (7%), ebből:
  • Természetbeni (4%): 1 503 760 * 4% = 60 150 Ft
  • Pénzbeli (3%): 1 503 760 * 3% = 45 113 Ft
 • Munkaerő-piaci járulék (1,5%): 1 503 760 * 1,5% = 22 556 Ft
 • Összesen: 503 760
 • A fenti közterheket a kifizetőnek a következő időszaki fizetés(ek)ből nem kell levonnia, azonban azt neki a biztosítási díj teljesítésének időpontja alapján be kell vallania és meg kell fizetnie az illetékes hatóságok részére.

Ekkor a munkáltatónak az 1 503 760 Ft bruttó jövedelem után fizetnie szükséges:

 • Szociális hozzájárulási adó (19,5%):1 503 760 * 19,5% = 293 233
 • Szakképzési hozzájárulás (1,5%): 1 503 760 * 1,5% = 22 556 Ft
 • Teljes költsége a cégnek: 1 819 549 Ft

Számviteli elszámolás és társasági adót érintő paraméterek – jelen példában (általánosan pedig a díjfizető kifizető valamint a biztosított-szerződő között fennálló jogviszony szerint): 

 • Bérköltség: 1 503 760 Ft
 • Bérjárulék: 315 789 Ft
 • Időbeli elhatárolás: nem képződik
 • 2018 évi társasági adóalapot csökkentő tétel a 2018-as díj vonatkozásában:1 819 549 FtGyakran Ismételt Kérdések

 1. A szerződés módosítására vonatkozó igény milyen formában és hol nyújtható be?

 2. Szerződőváltás esetén milyen dokumentumok benyújtása szükséges?

 3. Szerződőváltásra vonatkozó kérelmet mikor érdemes benyújtani, ha a kifizető, mint szerződő, már nem szeretne adóköteles díjat fizetni?

 4. Szerződőváltásra vonatkozó kérelmet mikor érdemes benyújtani, ha a kifizető, mint díjfizető nem a jogviszony szerinti közteher fizetési kötelezettséget, hanem az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó közterheket kívánja megfizetni?

 5. Díjfizető törlésére vonatkozó kérelmet mikor érdemes benyújtani, ha a kifizető, mint díjfizető nem kívánja sem a jogviszony szerinti közteher fizetési kötelezettséget, sem az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó közterheket megfizetni?

 6. Szerződőváltást követően az új szerződő milyen formában kapja meg a kötvénylevelet, díjbekérőket?

 7. Mikor, mennyi időre, hányszor kérhető díjszünet, díjcsökkentés?
 

1. A szerződés módosítására vonatkozó igény milyen formában és hol nyújtható be?

Amennyiben szerződését módosítani szeretné, úgy az ehhez szükséges nyomtatvány(oka)t a Biztosító honlapjáról a Nyomtatványok menüpontból töltheti le, amennyiben díjcsökkentést vagy díjnövelést szeretne kezdeményezni, úgy azt az Ön által írt kérelemmel teheti meg. A módosításokat a kitöltött nyomtatványok, vagy egyedi kérelmek biztosító elérhetőségeinek valamelyikére történő visszajuttatásával kezdeményezheti. Amennyiben díjcsökkentésre vagy díjnövelésre vonatkozó kérelmét nyújtja be, úgy kérjük, minden esetben tüntesse fel szerződésszámát, a szerződő valamint biztosított(ak) adatait, a pontos módosítási igényeit, valamint a kérelmen minden esetben szerepeljen a szerződő és biztosított(ak) aláírása is.

A módosítási igényét tartalmazó kérelmének eredeti változatát elküldheti postán az alábbi címre: 1300 Budapest, Pf. 177., vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon is leadhatja (1033 Budapest, Flórián tér 1.). Ezen túl elküldheti scannelve e-mailen keresztül az ugyfelszolgalat@cig.eu e-mail címre, vagy faxon a  +36 1 247 2021 számra.

2. Szerződőváltás esetén milyen dokumentumok benyújtása szükséges?

A biztosító honlapjáról letölthető szerződőváltási nyomtatvány, továbbá az alábbi dokumentumok közül azokat a dokumentumokat várja el a Biztosító, amelyek még nem kerültek a biztosítóhoz korábban benyújtásra.  

Ilyen dokumentumok lehetnek cég esetén:

 • aláírási címpéldány,
 • cégkivonat,
 • céget képviselő személy azonosítási okmányainak másolata (mint például személy igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya másolat),
 • azonosítási adatlap,
 • Nyilatkozat adóilletőségről (más néven FATCA nyilatkozat, a szerződőváltásra vonatkozó nyomtatvány részét képezi).

Ilyen dokumentumok lehetnek magánszemélyek esetén:

 • azonosítási okmányainak másolata (mint például személy igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya másolat),
 • azonosítási adatlap,
 • Nyilatkozat adóilletőségről (más néven FATCA nyilatkozat, a szerződőváltásra vonatkozó nyomtatvány részét képezi).

A fenti dokumentumok szerződésről szerződésre, cégről cégre, magánszemélyről magánszemélyre változhatnak.

Amennyiben adott magánszemélyre, cégre vonatkozóan már töltöttek ki korábban azonosítási adatlapot, FATCA nyilatkozatot, úgy azon nyomtatvány, nyilatkozat ismételt kitöltése nem szükséges.

Fontos, hogy több szerződés esetén csak akkor nyújtható be egyetlen szerződőváltási nyomtatvány, amennyiben a szerződések esetén azonos a korábbi és új szerződő és a biztosított(ak) személye. Amennyiben bármely személy eltér, úgy minden szerződés esetén külön nyomtatvány benyújtása szükséges. Természetesen, ha az új szerződő több szerződés esetén is azonos lesz, úgy a fentebb felsorolt dokumentumokat (pl. azonosítási adatlap, FATCA nyilatkozat) elegendő csak egy példányban benyújtani.

3. Szerződőváltásra vonatkozó kérelmet mikor érdemes benyújtani, ha a kifizető, mint szerződő, már nem szeretne adóköteles díjat fizetni?

Javasoljuk, hogy a 2018-ban először esedékessé váló rendszeres díj esedékességére vonatkozóan nyújtsa be a kérelmét. A kérelmeket a beérkezést követő 3. napi hatályra vonatkozóan kerülnek végrehajtásra. 

4. Szerződőváltásra vonatkozó kérelmet mikor érdemes benyújtani, ha a kifizető, mint díjfizető nem a jogviszony szerinti közteher fizetési kötelezettséget, hanem az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó közterheket kívánja megfizetni?

Javasoljuk, hogy a 2018-ban először esedékessé váló rendszeres díj esedékességére vonatkozóan nyújtsa be a kérelmét. A kérelmeket a beérkezést követő 3. napi hatályra vonatkozóan kerülnek végrehajtásra. 

A Biztosító az új, kifizető szerződő részére ismételten megküldi a díjbekérőt, ha azt már korábban a régi szerződő részére megküldte.

5. Díjfizető törlésére vonatkozó kérelmet mikor érdemes benyújtani, ha a kifizető, mint díjfizető nem kívánja sem a jogviszony szerinti közteher fizetési kötelezettséget, sem az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó közterheket megfizetni?

Javasoljuk, hogy a 2018-ban először esedékessé váló rendszeres díj esedékességére vonatkozóan nyújtsa be a kérelmét. A kérelmeket a beérkezést követő 3. napi hatályra vonatkozóan kerülnek végrehajtásra. 

6. Szerződőváltást követően az új szerződő milyen formában kapja meg a kötvénylevelet, díjbekérőket?

A szerződőváltást követően az új szerződő kap hozzáférést az Ügyfélportálhoz, melyen megtekintheti azon szerződéseket, melyekben ő szerepel, mint szerződő. A szerződőváltást követően kiállított dokumentumok (mint például kötvénylevél és díjbekérők) az Ügyfélportálon válnak elérhetővé.

7. Mikor, mennyi időre, hányszor kérhető díjszünet, díjcsökkentés?

A díjszüneteltetés és díjcsökkentés pontos és részletes szabályait a termék Különös Feltételei tartalmazzák. Az alábbi táblázatba foglaltuk össze, hogy mikor kezdeményezhető a rendszeres díjas, egész életre szóló unit-linked biztosítások esetén a díjszünet, díjcsökkentés a szerződés létrejöttétől számítva.

 

Termék neve Díjszünet kezdeményezhető Díjcsökkentés kezdeményezhető Minimum díj
Pannónia Befektetési Életbiztosítás 3 díjjal fedezett év elteltét követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 150 000 Ft/év*
SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás 3 díjjal fedezett év elteltét követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 250 000 Ft/év*
Pannónia Klikk Életbiztosítás Ha a szerződés kockázatviselése 2017.01.02 előtt indult, akkor 1 díjjal fedezett év elteltét követően
Ha a szerződés kockázatviselése 2017.01.01-et követően indult akkor bármikor
1 díjjal fedezett év elteltét követően 150 000 Ft/év (kafetéria kötés esetén 90 000 Ft)*
Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás 3 díjjal fedezett év elteltét követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 150 000 Ft/év (kafetéria kötés esetén 90 000 Ft)*
SIGNUM Pro Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás 3 díjjal fedezett év elteltét követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 250 000 Ft/év*
Origo Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás 2 díjjal fedezett év elteltét követően 2 díjjal fedezett év elteltét követően 200 000 Ft/év*
NOVA Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás 2 díjjal fedezett év elteltét követően 2 díjjal fedezett év elteltét követően 250 000 Ft/év*
Pannónia Esszencia Befektetési Életbiztosítás első 4 biztosítási évben esedékes díj megfizetését követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 150 000 Ft/év*
Pannónia Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás 3 díjjal fedezett év elteltét követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 900 €/év*
Euró Alapú SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás 3 díjjal fedezett év elteltét követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 1 000 €/év*
Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás 3 díjjal fedezett év elteltét követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 600 €/év*
Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás 3 díjjal fedezett év elteltét követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 900 €/év*
Euró Alapú SIGNUM Pro Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás 3 díjjal fedezett év elteltét követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 1 000 €/év*
Egység Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás 3 díjjal fedezett év elteltét követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 800 €/év*
Egység Pro Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás 3 díjjal fedezett év elteltét követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 800 €/év*
Euró Alapú Pannónia Esszencia Befektetési Életbiztosítás első 4 biztosítási évben esedékes díj megfizetését követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 540 €/év*
Bestens – Euró Alapú Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás 3 díjjal fedezett év elteltét követően 3 díjjal fedezett év elteltét követően 900 €/év*

*: évestől eltérő díjfizetési gyakoriság esetén ennek a díjfizetési gyakoriságnak megfelelő időarányos része

Minden a fenti táblázatban megjelölt termék esetén a díjszünet a fenti táblázatban megjelölt időtartam elteltét követően bár hányszor, bármilyen hosszú időszakra kérhető, továbbá a díjfizetés bármikor újrakezdhető a korábbi díjak pótlása nélkül.

Minden a fenti táblázatban megjelölt termék esetén a díjcsökkentés a fenti táblázatban megjelölt időtartam elteltét követően bár hányszor kérhető, azonban a rendszeres díj a csökkentés után sem lehet alacsonyabb a szerződés mindenkor aktuális minimális rendszeres díjánál, melyeket szintén a fenti táblázat tartalmaz.

 

 

1 Jelen tájékoztatóban foglaltak az alábbi feltételezések mellett érvényesek:

 • Kedvezményezett: a szerződő/díjfizető cégtől eltérő személy.
 • Rendszeres díj: megfelel a jogszabályi előírásnak (azaz évente legalább egyszer esedékes, összege az adott biztosítási évben nem haladja meg az előző biztosítási évben fizetett díjak együttes összegének KSH által közzétett, a díjnövelés évét megelőző 2. évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30%-al növelt értékét).
 • Sem a cég, sem a munkavállaló nem jogosult kedvezmény igénybevételére közteher fizetésekor.
 • Kétéves előrefizetés nem történik (rendszeres díj definíciójának nem felel meg, így az adóköteles 2017-ben is).
 • A közteher mértékek a tájékoztató készítésekor elfogadott jogszabályok alapján kerültek feltüntetésre.