Befektetői közlemények
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. az alábbiak szerint tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, Befektetoket az igazgatósági és felügyelobizottsági tagjairól, és a részükre a 2018. üzleti évben nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokról.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága 2019. április 17. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság éves rendes Közgyulését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyulési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyulési meghívó hirdetménye 2019. március 14. napján jelent meg a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktozsde honlapján (www.bet.hu).\r\n

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2019. április 17. napján (szerdán) 10:00 órai kezdettel tartja éves rendes közgyulését a Társaság székhelyén (címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a mai napon a Társaság igazgatósága az alábbiak szerint határozott.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tokepiac szereploit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2018. évi negyedik negyedéves jelentését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tokepiac szereploit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”), figyelemmel a Budapesti Értéktozsde Zártköruen Muködo Részvénytársaság Bevezetési és Forgalombantartási Szabályairól szóló Szabályzat 18.3 pontjában foglaltakra, az alábbiak szerint teszi közzé a 2019. üzleti évre vonatkozó társasági eseménynaptárát.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tokepiac szereploit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Fovárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046150/167. számú végzésével 2018. december 13. napi hatállyal bejegyezte a Társaság 100%os tulajdonában lévo leányvállalata, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) jegyzett tokéjének felemelését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy Boros István, a Társaság Felügyelobizottságának tagja 2018. november 30. napján tozsdei forgalomban mindösszesen 1.886 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 430 Ft/db áron, továbbá 2018. december 03. napján 1.714 darabot 436 Ft/db áron. A tranzakciók következtében Boros István tulajdonában lévo részvények száma 69.600 darabra emelkedett.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tokepiac szereploit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság") ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetíto Zrt. megalapításáról határozott. \r\nA CIG Pannónia Pénzügyi Közvetíto Zrt. függo ügynökként kezdi meg a biztosítási- és pénzügyi közvetítési tevékenységét. Az alapítás célja a Társaság disztribúciós csatornáinak bovítése, ezáltal az új szerzés volumenének növelése.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság") ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: „MRP”) megalapításáról határozott. \r\nAz MRP megalapítására a Társaság közgyulése által elfogadott javadalmazási irányelvek végrehajtása érdekében került sor. Az MRP kiterjed a Társaság 100%-os tulajdonában lévo leányvállalata, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. munkavállalóira is.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon akként határozott, hogy amennyiben a Társaság szavatolótoke és likviditási helyzete arra lehetoséget teremt, úgy a Közgyulés számára javasolja, hogy az osztalékfizetésre rendelkezésre álló adózott eredmény 100%-a kerüljön osztalékként kifizetésre a Társaság részvényesei részére.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a 100%-os tulajdonában lévo leányvállalata, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) alaptokéjének 1,5 milliárd forinttal történo felemelésérol, valamint az osztalékpolitikájának módosításáról határozott.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság") ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság a mai napon csoportos élet - és balesetbiztosítási szerzodést kötött a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 2019. január 1. napi kockázatviselési kezdettel.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2018. évi harmadik negyedéves jelentését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a mai napon a Társaságnál bennfentes személynek, illetve vezetoi feladatokat ellátó személynek nem minosülo személy tozsdei kereskedésen kívül mindösszesen 80.000 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-tol 210 Ft/db áron.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a mai napon a Társaságnál bennfentes személynek, illetve vezetoi feladatokat ellátó személynek nem minosülo személy tozsdei kereskedésen kívül mindösszesen 80.000 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-tol 210 Ft/db áron.

Weboldalunkon sütiket használunk látogatónk minél magasabb színvonalú kiszolgálása és az oldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A sütikről további információkat itt talál: Cookie szabályzat