Befektetői közlemények
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság") ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetíto Zrt. megalapításáról határozott. \r\nA CIG Pannónia Pénzügyi Közvetíto Zrt. függo ügynökként kezdi meg a biztosítási- és pénzügyi közvetítési tevékenységét. Az alapítás célja a Társaság disztribúciós csatornáinak bovítése, ezáltal az új szerzés volumenének növelése.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság") ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: „MRP”) megalapításáról határozott. \r\nAz MRP megalapítására a Társaság közgyulése által elfogadott javadalmazási irányelvek végrehajtása érdekében került sor. Az MRP kiterjed a Társaság 100%-os tulajdonában lévo leányvállalata, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. munkavállalóira is.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon akként határozott, hogy amennyiben a Társaság szavatolótoke és likviditási helyzete arra lehetoséget teremt, úgy a Közgyulés számára javasolja, hogy az osztalékfizetésre rendelkezésre álló adózott eredmény 100%-a kerüljön osztalékként kifizetésre a Társaság részvényesei részére.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság", illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a 100%-os tulajdonában lévo leányvállalata, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) alaptokéjének 1,5 milliárd forinttal történo felemelésérol, valamint az osztalékpolitikájának módosításáról határozott.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: "Társaság") ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság a mai napon csoportos élet - és balesetbiztosítási szerzodést kötött a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 2019. január 1. napi kockázatviselési kezdettel.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2018. évi harmadik negyedéves jelentését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a mai napon a Társaságnál bennfentes személynek, illetve vezetoi feladatokat ellátó személynek nem minosülo személy tozsdei kereskedésen kívül mindösszesen 80.000 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-tol 210 Ft/db áron.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a mai napon a Társaságnál bennfentes személynek, illetve vezetoi feladatokat ellátó személynek nem minosülo személy tozsdei kereskedésen kívül mindösszesen 80.000 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-tol 210 Ft/db áron.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tokepiac szereploit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy dr. Kádár Gabriella vezérigazgató, a Társaság igazgatósági tagja a mai napon tozsdei kereskedésen kívül munkavállalói részvényopciós program keretében mindösszesen 200.000 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-tol 210 Ft/db áron, melynek következtében a tulajdonában lévo részvények száma 246.844 darabra emelkedett. A mai napon továbbá Barta Miklós, a Társaság vezérigazgató-helyettese, igazgatósági tagja szintén a munkavállalói részvényopciós program keretében 30.000 CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrttol 210 Ft/db áron, ezáltal a tulajdonában lévo részvények száma 42.300 darabra emelkedett.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Boros István, a Társaság Felügyelőbizottságának tagja 2018. október 10. napján tőzsdei forgalomban mindösszesen 10.000 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 438 Ft/db áron, melynek következtében a tulajdonában lévő részvények száma 66.000 darabra emelkedett.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tokepiac szereploit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Dr. Móricz Gábor, a Társaság 100%-os leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke 2018. szeptember 18. napján tőzsdei forgalomban mindösszesen 61.458 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 392 Ft/db átlagáron, melynek következtében a közvetlen tulajdonában lévő részvények száma 5.000.000 darabra emelkedett.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Dr. Móricz Gábor, a Társaság 100%-os leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke 2018. szeptember 17. napján tőzsdei forgalomban mindösszesen 38.542 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 400 Ft/db átlagáron, melynek következtében a közvetlen tulajdonában lévő részvények száma 4.938.542 darabra emelkedett.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy dr. Mikó Gyula, a Társaság igazgatóságának volt tagja 2017-ben három alkalommal részvénytranzakciót hajtott végre, melynek során értékpapírszámlájáról részvényeket adott el, majd a lejáró tartós értékpapírszámlája javára ugyanolyan darabszámú és értékű részvényeket vásárolt. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2018. szeptember 17. napján értesült hivatalosan a bejelentési és közzétételi kötelezettséget keletkeztető tranzakciókról.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) 2018. szeptember 14. napján kelt, H-KE-III-435/2018. számú határozatával engedélyezte a Társaság kibocsátási tájékoztatója, és az arról szóló hirdetmény közzétételét.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Dr. Móricz Gábor, a Társaság 100%-os leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke 2018. szeptember 12. napján tőzsdei forgalomban mindösszesen 51.193 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 409 Ft/db átlagáron, melynek következtében a közvetlen tulajdonában lévő részvények száma 4.900.000 darabra emelkedett. A jelen bejelentés tárgyát képező mindösszesen 51.193 darab részvény vásárlása egy 2018. szeptember végéig érvényes, 100.000 darab részvény vásárlására irányuló vételi megbízás utolsó részteljesülése.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Dr. Móricz Gábor, a Társaság 100%-os leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke 2018. szeptember 11. napján tőzsdei forgalomban mindösszesen 8.143 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 413 Ft/db átlagáron, melynek következtében a tulajdonában lévő részvények száma 4.848.807 darabra emelkedett. A jelen bejelentés tárgyát képező mindösszesen 8.143 darab részvény vásárlása egy 2018. szeptember végéig érvényes, 100.000 darab részvény vásárlására irányuló vételi megbízás részteljesülése.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Dr. Móricz Gábor, a Társaság 100%-os leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke 2018. szeptember 10. napján tőzsdei forgalomban mindösszesen 40.664 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 415 Ft/db átlagáron, melynek következtében a tulajdonában lévő részvények száma 4.840.664 darabra emelkedett. A jelen bejelentés tárgyát képező mindösszesen 40.664 darab részvény vásárlása egy 2018. szeptember végéig érvényes, 100.000 darab részvény vásárlására irányuló vételi megbízás részteljesülése.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy Dr. Móricz Gábor - a Társaság 100%-os leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke - vezető állású személlyel szoros kapcsolatban álló Kaptár Zrt. többségi tulajdonában lévő GridLogic Informatikai Kft. 2018. szeptember 7. napján tőzsdei forgalomban mindösszesen 9.336 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 415 Ft/db átlagáron, melynek következtében a tulajdonában lévő részvények száma 1.259.336 darabra emelkedett. A jelen bejelentés tárgyát képező mindösszesen 9.366 darab részvény vásárlása egy 2018. szeptember végéig érvényes, 50.000 darab részvény vásárlására irányuló vételi megbízás részteljesülése.

Weboldalunkon sütiket használunk látogatónk minél magasabb színvonalú kiszolgálása és az oldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A sütikről további információkat itt talál: Cookie szabályzat