Befektetői közlemények
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék döntésének következtében a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület állományának Társaságra történő átruházásának végrehajtását felfüggesztették.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2017. évi első negyedéves jelentését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága, mint a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) alapítója a mai napon döntött a korábban megtárgyalt, majd a Felügyelőbizottság által jóváhagyott stratégiát érintő változtatásról. A változás értelmében az EMABIT a jövőben a lakossági casco üzletágban is megkezdi tevékenységét.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

Éves Jelentés
2017. 04. 24.
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és leányvállalata a mai napon közzétette a 2016. évre vonatkozó beszámolóit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. elkészítete a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján jelentését, azt a felügyelőbizottság megtárgyalta, és a közgyűlés 2017. április 24. napján elfogadta.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. közgyűlése, valamint a Pannónia Életbiztosító Zrt. közgyűlése a mai napon döntött a Pannónia Életbiztosító Zrt. beolvadásáról a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-be a felügyelet vonatkozó engedélyének függvényében és hatályával.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2017. április 24. napján megtartotta megismételt éves rendes közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt, valamint a Pannónia Általános Biztosító Zrt közgyűlései a mai napon döntöttek a Pannónia Általános Biztosító Zrt. beolvadásáról a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-be a felügyelet vonatkozó engedélyének függvényében és hatályával.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai nap 10:00 órára összehívott közgyűlésen a szavazásra jogosító részvényesek által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes nem jelent meg, így a közgyűlés határozatképtelen volt.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság döntött arról, hogy stratégiai együttműködési megállapodást köt a magyar bankrendszer egyik legrégebbi tagjával, a piac meghatározó szereplőjével, az MKB Bank Zrt.-vel. A stratégiai megállapodás véglegesítésére és aláírására a mai napon kerül sor.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Pannónia Általános Biztosító Zrt. közgyűlése a mai napon döntött arról, hogy lakásbiztosítási, társasház-biztosítási és kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási állományát az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-re ruházza át a felügyeleti engedély megszerzésének függvényében és hatályával.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság részvényese, a KAPTÁR Befektetési Zrt. a mai napon bejelentette, hogy tőzsdei kötésben - a Concorde Értékpapír Zrt. közreműködésével - 475 db CIG1709 kontraktust vett (475.000 db CIGPANNONIA részvény vétel szeptemberi határidőre) 222 Ft/db áron. Szavazati jogának mértéke az 5%-os küszöbértéket meghaladja. Dr. Móricz Gábor, a Kaptár Befektetési Zrt. igazgatóságának elnöke, a Társaságnál bennfentes személynek minősül.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy az MKB Életbiztosító Zrt. valamint az MKB Általános Biztosító Zrt. közgyűlései a mai napon a biztosítók névváltásáról szóló döntést hoztak. A közgyűlési döntések értelmében az MKB Életbiztosító Zrt. új neve Pannónia Életbiztosító Zrt.-re, az MKB Általános Biztosító Zrt. neve pedig Pannónia Általános Biztosító Zrt.-re változik. Az érintett felek kezdeményezik az új nevek cégbírósági bejegyzését, a névváltás a cégbírósági bejegyzést követően válik hatályossá.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága 2017. április 13. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság éves rendes Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye 2017. március 13. napján (hétfőn) jelent meg a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségének, az az alábbiakban közzéteszi a közgyűlés összehívásának napján, azaz 2017. március 13. napján meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 25. § (4) bek. értelmében az MKB Biztosítók beolvadásával kapcsolatos dokumentumok az átalakulással érintett társaságok honlapjain elérhetőek.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. az alábbiak szerint tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, Befektetőket az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjairól, és a részükre a 2016. üzleti évben nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokról.

Weboldalunkon sütiket használunk látogatónk minél magasabb színvonalú kiszolgálása és az oldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A sütikről további információkat itt talál: Cookie szabályzat