Befektetői közlemények
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2019. évi második negyedéves jelentését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A továbbiakban dr. Dudás Rebeka Krisztina befektetői kapcsolattartó helyett a Társaság befektetői kapcsolatokat érintő feladatait Márton Vivien Alexandra befektetői kapcsolattartó fogja ellátni.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-045857/393. számú végzésével a Társaság Közgyűlése által megválasztott, és a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett testületi tagjait a cégjegyzékbe bejegyezte.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton hívja fel tisztelt részvényesei figyelmét a Társaság 2019. évi éves közgyűlése által elhatározott tőkejuttatás kifizetését terhelő adófizetési kötelezettség megállapításának körülményeire.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy az OPUS GLOBAL Nyrt. és a Társaságban 24,85 %-os tulajdoni hányaddal rendelkező KONZUM Nyrt. egyesülése (beolvadás) 2019. év június hó 30. napján megvalósult, ezáltal a KONZUM Nyrt. általános jogutódja az OPUS GLOBAL Nyrt.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján tartott közgyűlésén megválasztott igazgatósági tagja, dr. Fedák István János igazgatósági tisztségének betöltését a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-89/2019. számú határozatával, valamint dr. Fedák István Jánosnak a Társaság 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatóságában történő tisztségének betöltését H-EN-II-90/2019. számú határozatával engedélyezte.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaságban 24,85 százalékos tulajdonnal rendelkező KONZUM Nyrt.-nek az OPUS Global Nyrt.-be történő beolvadásának bejegyzését a mai napon jogerős végzésével a Cégbíróság 2019. június 30. napi hatállyal elrendelte.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a mai napon a Társaság 100%-os tulajdonában lévo leányvállalata, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatósága az olasz határon átnyúló gaming kezesi biztosítási tevékenység felfüggesztésérol határozott.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján tartott éves közgyulése az Társaság alaptokéjének a részvények névértékének csökkentése útján megvalósuló leszállításával egyidejuleg tokejuttatás kifizetésérérol határozott. Az egy részvényre eso tokejuttatás összege 31,96 Ft.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tokepiac szereploit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy Dr. Móricz Gábor - a Társaság 100%-os leányvállalatának, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. Felügyelobizottságának elnöke - vezeto állású személlyel szoros kapcsolatban álló Kaptár Zrt. többségi tulajdonában lévo GridLogic Informatikai Kft. 2019. május 29. napján tozsdei forgalomban mindösszesen 40.664 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt 401 Ft/db áron, melynek következtében a tulajdonában lévo részvények száma 1.300.000 darabra emelkedett.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2019. május 23. napján kelt H-EN-I-319/2019. számú határozatával engedélyezte a Társaság leányvállalata, a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetíto Zrt. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; Cg.01-10-140117) számára pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenység pénzpiaci többes ügynökként történo végzését. Az engedély hatálya kiterjed továbbá jelzáloghitel-közvetítoi tevékenység végzésére is.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2019. évi elso negyedéves jelentését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság 2019. április 17. napján tartott közgyulésén megválasztott igazgatósági tagja, dr. Bogdánffy Péter igazgatósági tisztségének betöltését a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-66/2019. számú határozatával, valamint Tima János felügyelobizottsági tagságának betöltését H-EN-II-54/2019. számú határozatával engedélyezte.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tokepiac szereploit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”, illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság Igazgatóságának 2019. április 17. napján tartott ülésén hozott határozata értelmében 100%-os tulajdonában lévo leányvállalata, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) a 2018. üzleti év eredménye után osztalékot fizet egyedüli részvényese, az anyavállalat részére.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.0110-045857; a továbbiakban: „Társaság”, illetve „Életbiztosító”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tokepiac szereploit, hogy a Társaság Igazgatóságának 2019. április 17. napján tartott ülésén 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Elso Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „EMABIT”) igazgatósági, valamint felügyelobizottsági tagjainak választásáról az alábbiak szerint határozott.

Éves Jelentés
2019. 04. 17.
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és leányvállalata a mai napon közzétette a 2018. évre vonatkozó beszámolóit.

Weboldalunkon sütiket használunk látogatónk minél magasabb színvonalú kiszolgálása és az oldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A sütikről további információkat itt talál: Cookie szabályzat