Befektetői közlemények
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2018. január 19. napján (pénteken) 10:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart a Társaság székhelyén (címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság nem-életbiztosítási tevékenységgel foglalkozó 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.(továbbiakban: EMABIT) és a China Reinsurance (Group) Corporation (továbbiakban: China Re) a mai napon együttműködési keret-megállapodást írt alá.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2017. évi harmadik negyedéves jelentését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a vezető állású személyek és a velük szoros kapcsolatban álló személyek által birtokolt CIGPANNONIA „A” sorozatú törzsrészvények száma a „B” és „C” sorozatú kamatozó részvények átalakítását és a zártkörű alaptőke emelést követően az alábbiak szerint változott:

A Tőzsde vezérigazgatójának 383/2017. számú határozata a CIG Pannónia törzsrészvények tőzsdei kereskedésének 2017. október 25-i Tőzsdenapon a kereskedési idő kezdetétől 2017. október 26-i Tőzsdenap végéig történő felfüggesztéséről.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-045857) (a „Társaság”) ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a 27/2012. (VIII. 16.) sz. Közgyűlési Határozatban foglaltak alapján a Társaság által kibocsátott „B” sorozatú kamatozó részvények (HU0000118963) és „C” sorozatú kamatozó részvények (HU0000118971) 2017. szeptember 11. napján „A” sorozatú törzsrészvényekké alakultak át, valamint, hogy a Társaság igazgatósága a 28/2012. (VIII. 16.) sz. Közgyűlési Határozat szerinti felhatalmazás alapján a 32/2017.09.12 sz. Igazgatósági Határozattal döntött a Társaság alaptőkéjének felemeléséről 2017. szeptember 12. napján.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045857/361. számú végzésével a létesítő okirat változását bejegyezte.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság közgyűlése a mai napon a Társaság alaptőkéjének leszállításáról szóló határozatokat hozott, a Társaság alaptőkéjének összesen 13.333.320,- Ft összeggel történő, tőkekivonási célú leszállításáról. Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon hajtja végre, hogy a Társaság tulajdonában álló, 333.333 db (azaz háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvényt bevonja (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények darabszámának csökkentése).

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-92/2017 számú határozatával engedélyezte a 2017. szeptember 26-ai közgyűlésen megválasztott új felügyelőbizottsági tag, Veisz Ákos kinevezését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2017. szeptember 26. napján megtartotta megismételt rendkívüli közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai nap 10:00 órára összehívott közgyűlésen a szavazásra jogosító részvényesek által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes nem jelent meg, így a közgyűlés határozatképtelen volt.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a Társaság alaptőkéjének zártkörű felemeléséről szóló döntést hozott. A zártkörű alaptőke-emelésre új, „A” sorozatú, dematerializált, névre szóló szavazati jogot biztosító egyenként 40,- Ft névértékű törzsrészvények kibocsátása útján kerül sor.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság a mai napon 133.333 db (azaz százharmincháromezer-háromszázharminchárom darab), egyenként 40,- forint névértékű, dematerializált „B” sorozatú -a Társaság által kibocsátott- kamatozó részvényt vásárolt 750 Ft/db áron adásvételi szerződés keretében.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság a mai napon 200.000 db (azaz kettőszázezer darab), egyenként 40,- forint névértékű, dematerializált „C” sorozatú -a Társaság által kibocsátott- kamatozó részvényt vásárolt 750 Ft/db áron adásvételi szerződés keretében.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon a Társaság osztalékpolitikájával kapcsolatos döntést hozott.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága 2017. szeptember 15. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye 2017. augusztus 15. napján jelent meg a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségének, az az alábbiakban közzéteszi a közgyűlés összehívásának napján, azaz 2017. augusztus 15. napján meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést.

Weboldalunkon sütiket használunk látogatónk minél magasabb színvonalú kiszolgálása és az oldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A sütikről további információkat itt talál: Cookie szabályzat