Befektetői közlemények
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2018. január 30. napján megtartotta megismételt rendkívüli közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai nap 10:00 órára összehívott közgyűlés az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan – annak ellenére, hogy most a korábbi első közgyűlések átlagát jelentősen meghaladó szavazati aránnyal képviseltették magukat a Társaság részvényesei – határozatképtelen lett. A megjelent és szavazni jogosult részvényesek által megtestesített szavazatok aránya a szavazás szempontjából figyelembe vehető összes részvény számához viszonyítva 33,9% volt, így a közgyűlés a határozatképességi arány alatt maradt.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság közgyűlése által elhatározott alaptőke leszállítást a cégbíróság Cg.01-10-045857/364 sz. végzésével bejegyezte, a Társaság alaptőkéje összesen 13.333.320,- Ft összeggel csökkent. Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon hajtotta végre, hogy a Társaság tulajdonában álló, 333.333 db (azaz háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvényt bevonta (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények darabszámának csökkentése volt).

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”), figyelemmel a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési és Forgalombantartási Szabályairól szóló Szabályzat 18.3 pontjában foglaltakra, az alábbiak szerint teszi közzé a 2018. üzleti évre vonatkozó társasági eseménynaptárát.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága 2018. január 19. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye 2017. december 12. napján jelent meg a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségének, az az alábbiakban közzéteszi a közgyűlés összehívásának napján, azaz 2017. deecember 12. napján meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést.

A Tőzsde vezérigazgatójának 449/2017. számú határozata a CIG Pannónia törzsrészvények tőzsdei kereskedésének a 2017. december 12-i Tőzsdenapon a kereskedés kezdetétől a Tőzsdenap hátralevő részére történő felfüggesztéséről.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2018. január 19. napján (pénteken) 10:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart a Társaság székhelyén (címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság nem-életbiztosítási tevékenységgel foglalkozó 100%-os leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.(továbbiakban: EMABIT) és a China Reinsurance (Group) Corporation (továbbiakban: China Re) a mai napon együttműködési keret-megállapodást írt alá.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2017. évi harmadik negyedéves jelentését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a vezető állású személyek és a velük szoros kapcsolatban álló személyek által birtokolt CIGPANNONIA „A” sorozatú törzsrészvények száma a „B” és „C” sorozatú kamatozó részvények átalakítását és a zártkörű alaptőke emelést követően az alábbiak szerint változott:

A Tőzsde vezérigazgatójának 383/2017. számú határozata a CIG Pannónia törzsrészvények tőzsdei kereskedésének 2017. október 25-i Tőzsdenapon a kereskedési idő kezdetétől 2017. október 26-i Tőzsdenap végéig történő felfüggesztéséről.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-045857) (a „Társaság”) ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a 27/2012. (VIII. 16.) sz. Közgyűlési Határozatban foglaltak alapján a Társaság által kibocsátott „B” sorozatú kamatozó részvények (HU0000118963) és „C” sorozatú kamatozó részvények (HU0000118971) 2017. szeptember 11. napján „A” sorozatú törzsrészvényekké alakultak át, valamint, hogy a Társaság igazgatósága a 28/2012. (VIII. 16.) sz. Közgyűlési Határozat szerinti felhatalmazás alapján a 32/2017.09.12 sz. Igazgatósági Határozattal döntött a Társaság alaptőkéjének felemeléséről 2017. szeptember 12. napján.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045857/361. számú végzésével a létesítő okirat változását bejegyezte.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság közgyűlése a mai napon a Társaság alaptőkéjének leszállításáról szóló határozatokat hozott, a Társaság alaptőkéjének összesen 13.333.320,- Ft összeggel történő, tőkekivonási célú leszállításáról. Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon hajtja végre, hogy a Társaság tulajdonában álló, 333.333 db (azaz háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvényt bevonja (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények darabszámának csökkentése).

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-92/2017 számú határozatával engedélyezte a 2017. szeptember 26-ai közgyűlésen megválasztott új felügyelőbizottsági tag, Veisz Ákos kinevezését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2017. szeptember 26. napján megtartotta megismételt rendkívüli közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

Weboldalunkon sütiket használunk látogatónk minél magasabb színvonalú kiszolgálása és az oldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A sütikről további információkat itt talál: Cookie szabályzat