Befektetői közlemények
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság közgyűlése által elhatározott alaptőke-emelést a Cégbíróság Cg. 0110-045857/370 számú végzésével 2018. május 8. napi hatállyal bejegyezte.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelési Nyrt.-ben a mai napon 6,56% mértékű részesedést szerzett.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 01.; cégjegyzékszám: 0110-045857; „Biztosító”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Nemzeti Bank a mai napon H-EN-II-38/2018. számú határozatával engedélyezte a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. számára a CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban történő 20%-os határértéket meghaladó mértékű közvetlen tulajdonon alapuló minősített befolyás, valamint a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-ben (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1. Cg.: 01-10-046150) 20 %-os határértéket meghaladó mértékű közvetett tulajdonon alapuló minősített befolyás megszerzését.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a befektetői és tőzsdei kapcsolattartójának személyében bekövetkezett változásról.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. elkészítete a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján jelentését, azt a felügyelőbizottság megtárgyalta, és a közgyűlés 2018. április 27. napján elfogadta.

Éves Jelentés
2018. 04. 23.
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és leányvállalata a mai napon közzétette a 2017. évre vonatkozó beszámolóit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2018. április 27. napján megtartotta megismételt éves közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, és a tőkepiac szereplőit, hogy a mai nap 10:00 órára összehívott közgyűlésen a szavazásra jogosító részvényesek által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes nem jelent meg, így a közgyűlés határozatképtelen volt.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségének, az az alábbiakban közzéteszi a közgyűlés összehívásának napján, azaz 2018. március 14. napján meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága 2018. április 16. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság éves rendes Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye 2018. március 14. napján jelent meg a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság” vagy „CIG Pannónia”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon arról döntött, hogy a 2018. április 16. napjára összehívott közgyűlés 6. napirendi pontjával (Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról) kapcsolatos előterjesztést és a határozathozatalt a következő Közgyűlésre halasztja.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. az alábbiak szerint tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, Befektetőket az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjairól, és a részükre a 2017. üzleti évben nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokról.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2018. április 16. napján (hétfőn) 10:00 órai kezdettel tartja éves rendes közgyűlését tart a Társaság székhelyén (címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság” vagy „CIG Pannónia”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon megtárgyalta a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti és a CIG Pannónia Csoport IFRS szerint készült 2017. évi éves beszámolóját, és azt jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek. Az Igazgatóság a 2017. üzleti év után részvényenként bruttó 10 forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a mai napon közzéteszi a 2017. évi negyedik negyedéves jelentését.

A Tőzsde vezérigazgatójának 47/2018. számú határozata arról, hogy a CIG Pannónia részvények Tőzsdére bevezetett mennyisége 2018. február 6. napjával 70.962.240 db-ra csökken.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; „Társaság”) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság” vagy „CIG Pannónia”) ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság Igazgatósága a mai napon - a Közgyűlés döntését követően – döntött arról, hogy a CIG Pannónia stratégiai együttműködési megállapodást köt a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-vel.

Weboldalunkon sütiket használunk látogatónk minél magasabb színvonalú kiszolgálása és az oldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A sütikről további információkat itt talál: Cookie szabályzat